On Thu, Oct 13, 2016 at 13:09:35 +0200, Jacek Osiecki wrote:

> inkscape: symbol lookup error: /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0: undefined 
> symbol: hb_buffer_set_cluster_level
> 
> jakimś cudem znalazłem że to chodzi o harfbuzz??? tylko że on był 
> zainstalowany.

Eee, tutaj to przynajmniej miałeś hb_, a nie jakieś Z1TVASDdgikashdfk

> Okazało się, że po upgradzie z wersji 0.9.40-1 do najnowszej (1.3.0-1) 
> problemy minęły.

https://lists.pld-linux.org/mailman/pipermail/pld-devel-en/2013-February/023436.html

-- 
Tomasz Pala <go...@pld-linux.org>
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym