On Fri, 13 Apr 2018, Łukasz Maśko wrote:

> Przetwarzanie zależności...
> ca-certificates-20170717-2.noarch zostanie zastąpiony przez ca-
> certificates-20180409-1.noarch
> ca-certificates-update-20170717-2.noarch zostanie zastąpiony przez ca-
> certificates-update-20180409-1.noarch
> Są 2 pakiety do instalacji, 2 do usunięcia:
> I ca-certificates-20180409-1.noarch ca-certificates-update-20180409-1.noarch
> R ca-certificates-20170717-2.noarch ca-certificates-update-20170717-2.noarch
> This operation will free 48.6KB of disk space.
> Potrzeba pobrać 315.8KB archiwów (315.8KB do pobrania).
> 
> Pobieranie [1/2] th-test::ca-certificates-20180409-1.noarch.rpm...
> .............................. 100.0% [152.4K (152.4K/s)]         
> Pobieranie [2/2] th-test::ca-certificates-update-20180409-1.noarch.rpm...
> .............................. 100.0% [163.3K (163.3K/s)]         
> Uruchamianie sudo /usr/lib/poldek/pm-command.sh --upgrade -vh --root / --
> define _check_dirname_deps 1...
> Przygotowywanie...     ########################################### [100%]
>  1:ca-certificates    ########################################### [ 50%]
>  2:ca-certificates-update ########################################### [100%]
> Clearing symlinks in /etc/openssl/certs...
> done.
> Updating certificates in /etc/openssl/certs...
> openssl:Error: 'rehash' is an invalid command.

Naprawione w rel 2.

-- 
Jan Rękorajski          | PLD/Linux
SysAdm | baggins<at>pld-linux.org | http://www.pld-linux.org/
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym