Po dzisiejszej aktualizacji kde4-kdelibs-4.14.25-1 przestało mi wstawać KDE. 
Wywraca się przy starcie plasma-desktop z segfaultem. Co gorsza, downgrade 
do wersji *.22-1 nic nie pomaga :-( Może ktoś wypatrzy dla mnie podpowiedź w 
swojej szklanej kuli? Poniżej informacja z obsługi błędów KDE:

Application: Powłoka pulpitu Plazmy (plasma-desktop), signal: Segmentation 
fault
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[Current thread is 1 (Thread 0x7f4e7ee42800 (LWP 10534))]

Thread 4 (Thread 0x7f4dc6305700 (LWP 10548)):
#0 0x00007f4e7d71f568 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from 
/lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f4e7d9aa554 in QWaitCondition::wait(QMutex*, unsigned long) () 
from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#2 0x00007f4e7d99d3e1 in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#3 0x00007f4e7d9aa00c in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#4 0x00007f4e7d71946d in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#5 0x00007f4e7c3f273f in clone () from /lib64/libc.so.6
#6 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 3 (Thread 0x7f4dc6b06700 (LWP 10547)):
#0 0x00007f4e7c3e902d in poll () from /lib64/libc.so.6
#1 0x00007f4e790f1a1c in ?? () from /usr/lib64/libglib-2.0.so.0
#2 0x00007f4e790f1b2c in g_main_context_iteration () from 
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0
#3 0x00007f4e7daead5e in 
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) 
() from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#4 0x00007f4e7dab8cb1 in 
QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from 
/usr/lib64/libQtCore.so.4
#5 0x00007f4e7dab9025 in 
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from 
/usr/lib64/libQtCore.so.4
#6 0x00007f4e7d9a7729 in QThread::exec() () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#7 0x00007f4e7da98c63 in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#8 0x00007f4e7d9aa00c in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#9 0x00007f4e7d71946d in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#10 0x00007f4e7c3f273f in clone () from /lib64/libc.so.6
#11 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 2 (Thread 0x7f4e4ce50700 (LWP 10546)):
#0 0x00007f4e7d71f1bf in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from 
/lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f4e6edf33fa in ?? () from /usr/lib64/libQtScript.so.4
#2 0x00007f4e6edf3429 in ?? () from /usr/lib64/libQtScript.so.4
#3 0x00007f4e7d71946d in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#4 0x00007f4e7c3f273f in clone () from /lib64/libc.so.6
#5 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 1 (Thread 0x7f4e7ee42800 (LWP 10534)):
[KCrash Handler]
#6 0x00007f4e7c389926 in strlen () from /lib64/libc.so.6
#7 0x00007f4dbea847d5 in ?? () from /usr/lib64/libical.so.1
#8 0x00007f4dbea84885 in ?? () from /usr/lib64/libical.so.1
#9 0x00007f4dbea86061 in icaltimezone_get_utc_timezone () from 
/usr/lib64/libical.so.1
#10 0x00007f4dbea81c0a in icaltime_from_string () from 
/usr/lib64/libical.so.1
#11 0x00007f4dbea897bf in icalvalue_new_from_string_with_error () from 
/usr/lib64/libical.so.1
#12 0x00007f4dbea7b7b0 in icalparser_add_line () from 
/usr/lib64/libical.so.1
#13 0x00007f4dbea7bf4d in icalparser_parse () from /usr/lib64/libical.so.1
#14 0x00007f4dbea7c026 in icalparser_parse_string () from 
/usr/lib64/libical.so.1
#15 0x00007f4dc43c6145 in 
KCalCore::ICalFormat::fromRawString(QSharedPointer<KCalCore::Calendar> 
const&, QByteArray const&, bool, QString const&) () from 
/usr/lib64/libkcalcore.so.4
#16 0x00007f4dc43c34c4 in 
KCalCore::ICalFormat::fromString(QSharedPointer<KCalCore::Calendar> const&, 
QString const&, bool, QString const&) () from /usr/lib64/libkcalcore.so.4
#17 0x00007f4dc43c3708 in KCalCore::ICalFormat::fromString(QString const&) 
() from /usr/lib64/libkcalcore.so.4
#18 0x00007f4e58f8716c in ?? () from 
/usr/lib64/kde4/akonadi_serializer_kcalcore.so
#19 0x00007f4dbf0a7a46 in 
Akonadi::ItemSerializer::deserialize(Akonadi::Item&, QByteArray const&, 
QIODevice&, int) () from /usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#20 0x00007f4dbf0a8585 in 
Akonadi::ItemSerializer::deserialize(Akonadi::Item&, QByteArray const&, 
QByteArray const&, int, bool) () from /usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#21 0x00007f4dbf0daca8 in ?? () from /usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#22 0x00007f4dbf09daba in Akonadi::ItemFetchJob::doHandleResponse(QByteArray 
const&, QByteArray const&) () from /usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#23 0x00007f4dbf0b5e17 in ?? () from /usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#24 0x00007f4dbf1127d2 in Akonadi::SessionPrivate::dataReceived() () from 
/usr/lib64/libakonadi-kde.so.4
#25 0x00007f4e7dace440 in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject 
const*, int, void**) () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#26 0x00007f4e7dace440 in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject 
const*, int, void**) () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#27 0x00007f4e7b757d9e in ?? () from /usr/lib64/libQtNetwork.so.4
#28 0x00007f4e7b760c1d in ?? () from /usr/lib64/libQtNetwork.so.4
#29 0x00007f4e7cbeb85c in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, 
QEvent*) () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
#30 0x00007f4e7cbf26d6 in QApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from 
/usr/lib64/libQtGui.so.4
#31 0x00007f4e7e8b0a7a in KApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from 
/usr/lib64/libkdeui.so.5
#32 0x00007f4e7daba3fd in QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, 
QEvent*) () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#33 0x00007f4e7daeb335 in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#34 0x00007f4e790f1712 in g_main_context_dispatch () from 
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0
#35 0x00007f4e790f1a80 in ?? () from /usr/lib64/libglib-2.0.so.0
#36 0x00007f4e790f1b2c in g_main_context_iteration () from 
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0
#37 0x00007f4e7daead3c in 
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) 
() from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#38 0x00007f4e7cc94116 in ?? () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
#39 0x00007f4e7dab8cb1 in 
QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from 
/usr/lib64/libQtCore.so.4
#40 0x00007f4e7dab9025 in 
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from 
/usr/lib64/libQtCore.so.4
#41 0x00007f4e7dabe9ed in QCoreApplication::exec() () from 
/usr/lib64/libQtCore.so.4
#42 0x00007f4e6741e5d4 in kdemain () from /usr/lib64/libkdeinit4_plasma-
desktop.so
#43 0x000000000040887d in ?? ()
#44 0x00000000004096c7 in ?? ()
#45 0x0000000000409e38 in ?? ()
#46 0x0000000000405443 in ?? ()
#47 0x00007f4e7c328350 in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6
#48 0x000000000040638a in _start ()

-- 
Łukasz Maśko                             _o)
Lukasz.Masko(at)ipipan.waw.pl                     /\\
Registered Linux User #61028                     _\_V

_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym