On Friday 13 of January 2017, GMAIL wrote:
> dodałem wpis do /etc/modprobe.d/blacklist.conf
> 
> blacklist nouveau
> 
> 
> i dalej to samo.

wynik lsmod wrzuć
-- 
Arkadiusz Miśkiewicz, arekm / ( maven.pl | pld-linux.org )
_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym