Taki obrazek:

$ sudo geninitrd -v initrd-5.9.11-1.gz 5.9.11-1
geninitrd: # geninitrd 12787
geninitrd: find_tool: found /usr/lib64/initrd/busybox
geninitrd: find_tool: found /sbin/cryptsetup
geninitrd: find_tool: found /sbin/dmraid
geninitrd: find_tool: found /sbin/lvm
geninitrd: find_tool: found /sbin/mdadm
geninitrd: find_tool: found /usr/lib64/initrd/blkid
geninitrd: find_tool: found /sbin/udevd
geninitrd: find_tool: found /bin/udevadm
geninitrd: WARNING: Cannot determine swap device. You may try add specific 
device to kernel command line
geninitrd: find_tool: found /usr/lib64/suspend/resume
geninitrd: WARNING: Option 'resume device' not found in /etc/suspend.conf. 
Disabling suspend support.
geninitrd: find_tool: found /sbin/v86d
geninitrd: Finding USB keyboard modules
geninitrd: Finding SATA modules (class=0x0106)
geninitrd: ERROR: No argument passed to find_modules_for_devpath() - is your /
etc/fstab correct?

O co chodzi w tym ostatnim komunikacie? Na jajku 5.9.8-1 wygenerowało się 
poprawnie ale to było starsze geninitrd. A teraz - to co widać. W fstab mam 
takie cosie:

/dev/sda6 /     ext4  defaults,noatime,discard        1 1
/dev/sda2 /boot/efi vfat  defaults        0 0
/dev/sda4 /mnt/ntfs ntfs-3g defaults,rw,exec,umask=000,nls=iso8859-2    0 
0
/dev/sda8 /mnt/trash exfat 
defaults,rw,exec,umask=000,codepage=852,iocharset=iso8859-2 0 0
none   /proc   proc  defaults,noauto,gid=17 0 0
none   /proc/bus/usb usbfs  
defaults,noauto,devgid=78,busgid=78,listgid=78,devmode=0664,busmode=0755,listmode=0644
 
0 0
none   /dev/pts  devpts gid=5,mode=620     0 0
none   /dev/shm  tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec     0 0
none   /sys/kernel/debug debugfs defaults        0 0

-- 
Łukasz Maśko                              _o)
Lukasz.Masko(at)ipipan.waw.pl                      /\\
Registered Linux User #61028                      _\_V
Ubuntu: staroafrykańskie słowo oznaczające "Nie umiem zainstalować Debiana"_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym