Wiadomość napisana przez Jan Palus <at...@pld-linux.org> w dniu 04.02.2021, o 
godz. 11:16:
> 
> On 04.02.2021 11:04, Jacek Osiecki wrote:
>> + cd /var/tmp/BUILD
>> + /bin/rm '--interactive=never' -rf /var/tmp/BUILD
>> + /bin/mkdir -p /var/tmp/BUILD
>> + cd varnish-3.0.7
>> /var/tmp/rpm-tmp.34328[34]: cd: /var/tmp/BUILD/varnish-3.0.7: No such file 
>> or directory
>> error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.34328 (%install)
> 
> Co pokazuje u ciebie:
> 
> rpm -E '%{buildroot} %{_builddir}’

/home/users/builder/tmp/%{name}-%{version}-root-builder /var/tmp/BUILD

Przy czym u mnie jest o tyle to problematyczne, że na /home mam noexec i 
ustawiam TMPDIR=/var/tmp

Czyli ustawienia są takie:

/var/tmp/%{name}-%{version}-root-builder /var/tmp/BUILD

Pozdrawiam,
— 
Jacek
_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym