On 17.02.2021 10:23, Łukasz Maśko wrote:
> Dnia wtorek, 16 lutego 2021 23:36:13 CET Jan Palus pisze:
> [...]
> > A cokolwiek więcej o tym w jaki sposób się te niedziałającego X-y
> > objawiają? Jakieś błędy? Logi? strace? "U mnie działa" z LightDM + MATE.
> 
> $ startx
> xauth:  file /home/users/ed/.serverauth.36834 does not exist
> 
> /usr/bin/Xwrapper: PAM auth failed
> ^Cxinit: giving up
> xinit: unable to connect to X server: Connection refused
> xinit: unexpected signal 2
> 
> Tak to wygląda. Nie mam nic więcej w journalu, logi X-ów oczywiście nie 
> powstają bo nie mogą.

U mnie w journalu wylądowało bardzo pomocne:

Xwrapper[159712]: pam_console(xserver:auth): user jan not a console user

Spróbuj z pam-1.4.0-2 jak już się zbuduje na builderach i daj znać czy
pomogło.
_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym