On Sun, 02 Jan 2022, Andrzej Dopierała wrote:

> Hm. Zostanie gdzieś jakieś archiwum? Czy znika wszędzie?

Znika wszędzie. Prawdę mówiąc powinieniem był to zrobić 5 lat temu.
Od początku planowaliśmy trzymać tylko ostatnie 3 lata

> Dnia 1 stycznia 2022 23:41:21 CET, "Jan Rękorajski" <bagg...@pld-linux.org> 
> napisał/a:
> >Hi,
> >
> >I'm going to delete old snapshots from ftp.
> >
> >By old I mean older than 3 years (2012-2018).
> >
> >There is no value in keepeing them, and the promise was that we keep
> >the last 3 years worth.
> >
> >If you need the old packages, you have time till the end of January 2022
> >to get them. After that everything older than 2018 will be deleted,
> >
> >-- 
> >Jan Rękorajski          | PLD/Linux
> >SysAdm | baggins<at>pld-linux.org | http://www.pld-linux.org/
> >_______________________________________________
> >pld-users-en mailing list
> >pld-users...@lists.pld-linux.org
> >http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-en

-- 
Jan Rękorajski          | PLD/Linux
SysAdm | baggins<at>pld-linux.org | http://www.pld-linux.org/
_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym