Zaobserwowałem jakieś takie dziwne segfaulty przy podłączaniu urządzeń USB 
(tutaj jest to joystick). Wygląda to tak:

kwi 11 17:47:49 laptok kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 111
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: usb 1-1: new low-speed USB device number 112 
using xhci_hcd
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=1c59, 
idProduct=0026, bcdDevice= 0.21
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, 
Product=2, SerialNumber=0
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: usb 1-1: Product: THECXSTICK
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: usb 1-1: Manufacturer: Retro Games LTD
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: input: Retro Games LTD THECXSTICK as /devices/
pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:1C59:0026.002D/input/input100
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: hid-generic 0003:1C59:0026.002D: input,hidraw1: 
USB HID v1.10 Joystick [Retro Games LTD THECXSTICK] on usb-0000:00:14.0-1/
input0
kwi 11 17:47:55 laptok mtp-probe[720460]: checking bus 1, device 112: "/sys/
devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1"
kwi 11 17:47:55 laptok mtp-probe[720460]: bus: 1, device: 112 was not an MTP 
device
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: w[720605]: segfault at 4c ip 00000000004030aa 
sp 00007ffe47e36550 error 4 in w[402000+3000] likely on CPU 2 (core 0, socket 
0)
kwi 11 17:47:55 laptok kernel: Code: 48 89 c2 48 0f be c3 48 8b 12 49 8b 37 f6 
44 42 01 40 74 6c 80 fb 20 74 67 0f be fb 48 83 c5 01 e8 5b f1 ff ff 49 39 ed 
74 08 <0f> b6 5d 00 84 db 75 be 41 8d 5c 24 01 45 85 e4 74 58 45 39 f4 7d
kwi 11 17:47:55 laptok systemd[1]: Started systemd-
coredump@228-720625-0.service.
kwi 11 17:47:55 laptok systemd-coredump[720648]: [🡕] Process 720605 (w) of 
user 0 dumped core.
                         
                         Stack trace of thread 720605:
                         #0 0x00000000004030aa n/a (w 
+ 0x30aa)
                         #1 0x0000000000403381 n/a (w 
+ 0x3381)
                         #2 0x0000000000403e66 n/a (w 
+ 0x3e66)
                         #3 0x0000000000402717 n/a (w 
+ 0x2717)
                         #4 0x00007f554e83404e n/a 
(libc.so.6 + 0x2604e)
                         #5 0x00007f554e834109 
__libc_start_main (libc.so.6 + 0x26109)
                         #6 0x00000000004029c5 n/a (w 
+ 0x29c5)
                         ELF object binary 
architecture: AMD x86-64
kwi 11 17:47:55 laptok systemd[1]: systemd-coredump@228-720625-0.service: 
Deactivated successfully.
[...]
kwi 11 17:47:56 laptok su[721606]: (to ed) root on none
kwi 11 17:47:56 laptok systemd[1]: Started session-c212.scope.
kwi 11 17:47:56 laptok su[721606]: pam_unix(su:session): session opened for 
user ed(uid=500) by (uid=0)
kwi 11 17:47:56 laptok su[721606]: pam_unix(su:session): session closed for 
user ed
kwi 11 17:47:56 laptok systemd[1]: session-c212.scope: Deactivated 
successfully.
kwi 11 17:47:57 laptok mtp-probe[721784]: checking bus 1, device 112: "/sys/
devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1"
kwi 11 17:47:57 laptok mtp-probe[721784]: bus: 1, device: 112 was not an MTP 
device

Wygląda to jak wywrotka programu "w". Czy ktos takie coś zaobserwował? Może 
wiecie jak to naprawić? Nie przeszkadza w pracy, komputer jest stabilny itp. 
Ale jednak segfault to segfault, do tego kernelowy.
-- 
Łukasz Maśko                              _o)
Lukasz.Masko(at)ipipan.waw.pl                      /\\
                                    _\_V
Ubuntu: staroafrykańskie słowo oznaczające "Nie umiem zainstalować Debiana"_______________________________________________
pld-users-pl mailing list
pld-users-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-users-pl

Odpowiedź listem elektroniczym