2009ÄêµÂÃÀµç×ÓµçÈÝÆ÷±¨¼Û±í

Ðè·½/¹«Ë¾Ãû       ÁªÏµÈË 
¹©·½/¹«Ë¾Ãû   ¹ã¶«µÂÃÀµç×Ó³§ ÁªÏµÈË Å·ÑôÈ«µÂ
½áË㷽ʽ    ÏÖ½ð  Ë°ÖÖ  
½»»õµØµã     ¡õÎïÁ÷/ËÙµÝÖÁ£º¿Í»§Ö¸¶¨³ÇÊÐ

ÐͺÅ/¹æ¸ñ    Íâ¿Ç³ß´ç    Òý³ö¶Ë Òý³ö³¤¶È    ²úÆ·±ê×¼    Ôª/Ö»  
Ôª/Ö»
CBB61 450V/0.5¦ÌF    32*10*20    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   0£®43  
º¬Ë°¼ÛÁí¼Ó8¸öË°µã
450V/1.0¦ÌF   36*10*20    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   0£®52  
450V/1.5¦ÌF   36*13*24    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   0£®58  
450V/2.0¦ÌF   36*15*25    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   0£®70  
450V/2.5¦ÌF   38*17*28    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   0£®98  
450V/3.0¦ÌF   38*18.5*29   0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®08  
450V/3.5¦ÌF   38*18.5*29   0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®16  
450V/4.0¦ÌF   47*19*31    0£®3ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®28  
450V/5.0¦ÌF   47*19*31    0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®45  
450V/6.0¦ÌF   47*20*33    0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®65  
450V/7.0¦ÌF   58*24*33    0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   1£®86  
450V/8.0¦ÌF   58*24*33    0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   2£®05  
450V/10¦ÌF              58*24*33  0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   
2£®36  
450V/12¦ÌF              58*24*33  0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   
2£®75  
450V/16¦ÌF              58*28*40  0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   
3£®26  
450V/20¦ÌF   58*30*42    0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   3£®98  
450V/25¦ÌF              58*30*42  0£®5ƽ·½µçÏß  100mm  CQC   
4£®56  

CBB61 250V/6.0¦ÌF    38*18.5*29   20#UL  100mm  UL   1.56  
250V/8.0¦ÌF   47*17*28    20#UL  100mm  UL   1.88  
250V/10¦ÌF              47*19*31  20#UL  100mm  UL   2.15  
250V/12¦ÌF              47*20*33  20#UL  100mm  UL   2.55  
250V/14¦ÌF              47*23*35  20#UL  100mm  UL   2.86  
250V/16¦ÌF   47*25*35    20#UL  100mm  UL   3.06  
250V/20¦ÌF   58*26*38    20#UL  100mm  UL   3.58  
250V/35¦ÌF   58*30*40    18#UL  100mm  UL   5.15  
                        

¹ã¶«µÂÃÀµç×Ó³§
µØÖ·: ¹ã¶«Ê¡·ðɽÊÐ˳µÂÇø±±œòÕòÎ÷œò¹¤ÒµÇø
µç»°TEL: 0086-0757-23661626
      0086-0757-26393391
´«ÕæFAX: 0086-0757-26393391
 ÁªÏµÈË:Å·ÑôÈ«µÂ  ÊÖ»ú:13715532989
꿅᣼http://www.oyqd8888.com.cn


------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

START YOUR OWN MLM BUSINESS!
http://www.indoscript.com - http://www.mlmcoder.com

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Sudah saatnya anda memiliki bisnis sendiri!
Jangan lagi menjalankan bisnis orang lain!
Temukan CARA, ALAT dan RAHASIANYA di sini 
dan hasilkan JUTAAN RUPIAH dari bisnis internet! 
MILIKI MESIN UANG UNTUK ANDA SENDIRI !

Klik : ---> http://www.netjutawan.com/ <- Klik
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Banjiri rekening BANK anda tanpa cari downline!
Dapatkan UANG kapan saja dan dari siapa saja!
Menggunakan SISTEM OTOMATIS membuat anda menjadi
      JUTAWAN INTERNET BARU !! 

Klik -> http://www.asiaincome.com/ <- Klik
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Solusi Promosi Mudah Murah dan Efisien!
http://www.mgmaster.com/
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

World classifieds :

http://www.2usdclub.com
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/promosi_apa_aja/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/promosi_apa_aja/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:promosi_apa_aja-dig...@yahoogroups.com 
  mailto:promosi_apa_aja-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  promosi_apa_aja-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke