--- In [EMAIL PROTECTED], "Alexandru Toniuc" <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:
> O stire mica, aproape pierduta in fluxul informativ al zilei, face 
in mod magistral punctul tranzitiei romanesti intre statul mafiot, 
NATO si UE. 
> 
> Cica, magistratii francezi au cerut extradarea lui Sever Muresan in 
Franta pentru a servi putin sistemul penitenciar francez dupa ce a 
fraudat fiscul cu 1 milion de Euroi.  Reporterul grabit al Antenei 1 
a precizat insa ca SM nu poate fi extradat pentru ca Romania nu-si 
extradeaza cetatenii. Ce caldutz e la sanul patriei muma. 
> 
> Muma, desigur pentru unii. Pentru altii..... 
> 
> Dupa cum probabil va amintiti, compatriotul nostru, infractor 
francez dovedit, este in tara noastra un om mare. In Romania in 
sarcina sus numitului, atirna nu mai putin de 300 de milioane de Euro 
disparuti, parte din conturile Daciei Felix, parte din conturile 
Bancii Nationale a aceleiasi fericite tari. Cu 300 de milioane, 
desigur, altfel te misti in terenul propriu de joc. 
> 
> Cel mai greu trebuie sa-i fi fost fostului tenisman prin 98-99 
cind, prins de vecinii maghiari la cererea Interpolului, a fost 
trimis in inchisorile elvetiene pentru inginerii financiare similare. 
Pierdute pe veci pareau vremurile (95-96) in care juca tenis (pe 
banii nostri deveniti ai lui) cu presedintii camerelor (Nastase si 
Vacaroiu) si ex-presedintele Bush. Dar, soarta ii ajuta pe cei 
indrazneti. In 2000, fostii parteneri de dublu ajung toti cum nu se 
poate mai bine. Care la Guvern, care la Senat ba unul si-a bagat 
feciorul cam tolomac chiar la Casa Alba. Asa se face ca, prin 2001, 
la cererea unei judecatorii de pe linga Gura Humorului, elvetienii 
iau de buna sustinerea partii romane cum ca ar vrea sa-l infunde pe 
tenisman pentru vreo 50 de ani si, intrucit la ei mai avea de stat 
numai inca vreo doi trei ani, il trimit, in catushe in tara. De 
atunci Sever este bine meci, liber si infloritor pe linga curtea lui 
Nastase si gasca.
> 
> Asa ca francezii pot sa-l mai ceara Romaniei inca vreo citiva ani. 
Pina in 2007. De abia dupa, vor trebui sa-l caute prin America de Sud 
prin Israel sau prin alte state unde performerii de talia lui Muresan 
sunt apreciati la adevarata lor valoare. Contrele puse de asa-zisa 
justitie romana demersurilor partii franceze, vor fi, cu siguranta 
salutate de catre americani care vor aprecia inca o data atasamentul 
nostru pentru doctrina libertatii, viguros promovata in lume de 
administratia Bush.    
> 
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]


Asta parca ne aminteste de alta "afacere" mai veche a "baronilor" PSD 
cu francezul-israelian de origine romana Adrian Costea.Un articol 
semnat de scriitorul Radu Portocala:

http://www.asymetria.org/reversancheta.html

AFACEREA "ALBUMUL"

Elementele unei anchete

Ca urmare a cererii prezentate de justiñia francezå, o comisie 
conduså de Henri Pons, judecåtor de instrucñie la Tribunalul de Mare 
Instanñå din Paris, a sosit la Bucureçti pe 2 mai 2000 pentru a 
efectua un complement de anchetå în legåturå cu un foarte complex caz 
de deturnare de fonduri çi spålare de bani.

Dosarul a fost deschis, în Franña, în urma unei sesizåri din 16 
martie 1998 adresate Tribunalului de Mare Instanñå din Paris de cåtre 
Serviciul de prelucrare a informañiei çi de acñiune contra 
circuitelor financiare clandestine (TRACFIN), sesizare ce se referea 
la miçcårile de fonduri înregistrate în conturile societåñii "Groupe 
Saintonge Edition" , al cårei patron este Adrian Costea, cetåñean 
român çi israelian rezident în Franña. Din verificårile efectuate de 
TRACFIN a reieçit cå Adrian Costea, prin intermediul lui "Groupe 
Saintonge Edition" , încheiase un contract, în martie 1995, cu 
Departamentul de informañii al guvernului român de atunci 
(reprezentat de cåtre Viorel Hrebenciuc, secretar general al 
guvernului, Mihai Ungheanu, secretar general adjunct al guvernului çi 
Nicolae Dan Fruntelatå, secretar de stat al Informañiei publice) 
pentru editarea unui album de promovare a Romániei. Aceastå lucrare, 
intitulatå "Eternå çi fascinantå Românie", urma så fie tipåritå în 
97.000 de exemplare pe care "Groupe Saintonge Edition" trebuia så le 
distribuie în 90 de ñåri. Pentru aceastå operañiune, societatea lui 
Adrian Costea încasa suma de 5.797.740 de dolari!

"Afacerea albumul", cum a fost numit acest montaj financiar realizat 
în timpul regimului Iliescu, a atras atenñia, dupå alegerile din 
1996, noilor guvernanñi. În mai 1997, ñårånistul Remus Opriç , pe 
atunci Secretar general al guvernului, a cerut Departamentului de 
control al guvernului deschiderea unei anchete în legåturå cu acest 
dosar. Numai cå, în România, spre deosebire de Franña, lucrurile 
aveau så ia o întorsåturå ciudatå : în noiembrie 1997, cei trei 
anchetatori decideau cå cercetårile nu meritå så fie continuate, dupå 
care erau mutañi cu toñii în alte servicii!

La Bucureçti se çtia înså cå "afacerea albumul" — çi nu numai — 
fusese finanñatå de Bancorex, celebra bancå al cårei faliment a fost 
pronunñat anul trecut çi care fusese conduså de Råzvan Temeçan, în 
momentul de fañå arestat în România. Investigañiile judecåtorului de 
instrucñie Henri Pons au condus la acelaçi rezultat, Înså ancheta 
francezå a dezvåluit cå, tot din banii Bancorex, pe conturile 
diverselor societåñi ale lui Adrian Costea au ajuns cel puñin 100 de 
milioane de dolari, reprezentînd o serie de alte afaceri ( Între 
altele, cu petrol), una mai dubioaså decît cealaltå.

Descrierea tuturor contractelor prin intermediul cårora societåñile 
lui Costea au fost alimentate cu milioane de dolari provenind din 
România ar fi inutil de lungå çi de fastidioasá. Expunerea de motive 
prezentatå de judecåtorul de instrucñie Pons este un document de 9 
pagini (!), conñinînd detalii financiare çi descrieri de societåñi a 
cåror reproducere nu ar putea reprezenta o lecturå pasionantå. 
Ajunge, înså, så spunem cå, dupå 1992, "omul de afaceri" Adrian 
Costea nu pare så fi avut alt partener decît Bancorex. Dar 
aceastå "tovaråçie" i-a fost suficientå çi lui çi partenerilor såi de 
la Bucureçti.

Bånuielile pe care judecåtorul de instrucñie Henri Pons le prezintå 
în expunerea sa de motive sunt simple : Adrian Costea este cercetat 
pentru "abuz de bunuri sociale, tåinuire de abuz de bunuri sociale, 
spålarea banilor comiså în mod curent în bandå organizatå. La aceasta 
s-au adåugat, în urma unui rechizitoriu supletif, "escrocherie çi 
abuz de încredere".

În clar, Henri Pons bånuieçte cå Adrian Costea a fost folosit, în 
timpul regimului Iliescu, pentru scoaterea din ñarå unor sume 
considerabile de bani, sume care, odatå "filtrate" prin 
conturile "omului de afaceri", reveneau în buzunarele conducerii 
PDSR. În acest sens, s-a aflat acum cîteva zile cå Adrian Costea a 
tipårit (probabil pe banii Bancorex, deci ai contribuabililor români) 
milioande de afiçe pentru campania electoralå din 1996 a lui Ion 
Iliescu (afiçe care, între altele, au fost importate în România fårå 
a se plåti taxele vamale, deci fraudulos). S-a aflat, de asemeni, cå 
o serie de responsabili ai PDSR au beneficiat de "generozitatea" lui 
Costea sub formå de cadouri, sau, mai ales, de costisitoate cålåtorii 
în Franña. "Omul de afaceri" Costea a plåtit, pentru prietenii såi 
politici din România, facturi de hotel la Paris, Deauville çi 
Toulouse în valoare de 957.613 F! El a plåtit, de asemeni, cheltuieli 
de spitalizare — tot pentru prieteni politici sau pentru rudele 
acestora — depçind 500.000 F. Cît despre castelul din Normandie çi 
bijuteriile de peste 3 milioane de franci, acestea au fost, probabil, 
un mod de a-çi råsplåti eforturile fåcute "pentru binele României"... 
Desigur, tot pe banii contribuabililor români çi prin intermediul 
gestionarilor PDSR.

Meticulos, Henri Pons a întocmit o listå cuprinzînd toñi 
responsabilii PDSR care au contribuit la transferurile de bani 
dinspre România cåtre conturile lui Adrian Costea. El a cerut 
audierea acestora, dar çi a celor, numeroçi (printre ei Adrian 
Nåstase çi Teodor Meleçcanu), asupra cårora s-a revårsat "mana" lui 
Costea. În total, zeci de persoane care, profitînd de funcñiile pe 
care le-au avut, au condus o bancå la faliment çi au profitat de sume 
ce ar fi putut fi folosite în scopuri mai puñin condamnabile.

O biografie în formå de labirint


Adrian Costea, omul cåruia Iosif Boda îi admirå "discreñia", o 
calitate de altfel împinså pînå la obsesie — dacå nu cumva, pur çi 
simplu, impuså de nevoile meseriei —, a debarcat la Paris în 1980, 
dupå çapte ani petrecuñi în Israel. Cel puñin aça spune legenda, 
pentru cå nimeni nu a obñinut încå vreo probå formalå în legåturå cu 
aceste emigråri succesive, dupå cum nimeni, în importanta comunitate 
româneascå din Franña, nu pare så-l fi cunoscut sau, måcar, så fi 
auzit despre el. Parcurs interesant, ba chiar, sub anumite aspecte, 
ciudat.

Între 1977 çi 1982, locuind la Atena, m-am ocupat de refugiañii 
români care tranzitau prin Grecia. Printre aceçtia, marea majoritate 
veneau din Israel, care, la plecarea din România, fusese prima lor 
destinañie çi pe care o påråseau fiindcå nu se putuserå acomoda. çtiu 
deci care erau, în acea perioadå, posibilitåñile çi condiñiile de 
emigrare. Çi ele nu erau uçoare. În primul rînd, plecarea definitivå 
din Israel era un proces complex care, deseori, se asemåna cu o fugå. 
Ceea ce e lesne de înñeles, în måsura în care çtim cå guvernul de la 
Tel Aviv plåtea ñårilor din Est (în special României) pentru fiecare 
evreu care primea un paçaport de emigrant. În al doilea rînd, pentru 
cå, odatå påråsit Israelul, alegerea destinañiilor finale era foarte 
restrînså. Canada, Statele Unite, Australia çi, în micå måsurå, 
Africa de Sud, erau singurele ñåri care acceptau imigranñi. Dintre 
toñi cei pe care, timp de cinci ani, i-am våzut perindîndu-se prin 
centrul de "triaj" din Atena — çi au fost mulñi! —, nici unul nu a 
putut emigra cåtre o ñarå europeanå. Aceastå posibilitate purçi 
simplu nu exista! Desigur, un cetåñean israelian care ar fi obñinut 
un contract de lucru — de pildå, în Franña, ar fi putut så transforme 
acest aranjament într-o emigrare deghizatå, dar aceste cazuri erau 
rare la vremea respectivå çi se aplicau în special unor specialiçti 
invitañi de diverse instituñii occidentale pentru competenñele lor. 
Adrian Costea nu pare, înså, a intra în aceastå categorie, iar 
stråmutarea lui din Israel la Paris este, în lumina celor de mai sus, 
o performanñå .

A doua performanñå o reprezintå capitalul considerabil çi de 
provenienñå inexplicabilå cu care Adrian Costea începe activitatea de 
om de afaceri. Pe 25 noiembrie 1982, el înscrie în Registrul de 
Comerñ din Paris societatea "Covamaad Perspectives Internationales", 
cu un capital de 2.750.000 F çi avînd-o ca gerantå (Costea era, de pe-
atunci, un om discret!) pe soñia sa, Valentina, nåscutå pe 5 
noiembrie 1952 la Sibiu. Numele Covamaad ar putea fi un acronim : Co 
de la Costea, va de la Valentina, iar ad de la Adrian. În acest caz, 
råmîne de våzut cine era ma. Activitatea declaratå a societåñii 
era: "cabinet de arhitecturå, arta, decorañia, arhitectura 
interioarå, mobilierul, moda sub toate formele, renovarea oricårui 
imobil".

Pe 4 decembrie 1989, societatea lui Costea este declaratå în încetare 
de plåñi, iar pe 18 decembrie este puså sub supraveghere judiciarå. 
Coincidenña e interesantå. De ce tocmai în decembrie 1989, momentul 
cînd, în Románia, regimul lui Ceauçescu çi serviciile lui secrete 
sunt date peste cap? Aparent, capitalul considerabil cu care a pornit 
la drum, i-a folosit lui Costea (çi, poate, çi altora) drept rezervå 
båneascå din care s-a aprovizionat de-a lungul anilor. Un procedeu 
folosit adesea de serviciile secrete. Dacå aceastå supoziñie este 
adevåratå, nu este exclus ca, în decembrie 1989, "rezerva" så nu mai 
fi fost alimentatå de la Bucureçti, ceea ce a dus la fragilizarea 
societåñii. În orice caz, Covamaad Perspectives Internationales este 
puså în lichidare judiciarå (adicå în faliment) pe 14 ianuarie 1992. 
Straniu, dacå ñinem cont de faptul cå la Paris, în acea perioadå, 
afacerile imobiliare erau în plinå înflorire çi produceau imens de 
mulñi bani!

În açteptarea falimentului, Costea înscrie în 1990, tot pe numele 
soñiei sale, societatea Ora et Perphethy, cu un capital modest de 
50.000 F, ceea ce tinde så dovedeascå : situañia materialå fragilå 
a "omului de afaceri". Societatea e specializatå tot în decorañiuni 
interioare çi comerñ cu anticariat — ca o prelungire a precedentei 
activitåñi, dar çi cu un inexplicabil comerñ en gros" de "bunuri de 
consum". Dar, aparent, tentativa de redresare nu este încununatå de 
succes.


Înfloritoarea perioadå Iliescu


Întîlnirea cu Ion Iliescu se înscrie çi ea printre ciudåñeniile 
acestei afaceri. În noiembrie 1991, lui Adrian Costea nu-i mergea 
bine din punct de vedere financiar. Societatea lui nu mai avea bani 
çi era în pragul catastrofei. În acel moment — cel puñin pe planul 
vizibil — el nu putea så se laude cu o reuçitå strålucitoare. E greu 
de înñeles, în aceste condiñii, de ce Ambasada Romániei la Paris, 
conduså atunci de Anton Våtåçescu, a ñinut neapårat så organizeze o 
întîlnire între necunoscutul çi falimentarul "om de afaceri" çi 
preçedintele Iliescu. Întîlnire care, dat fiind faptul cå îl implica 
pe çeful statului, nu se putea desfåçura decît fie la iniñiativa 
ambasadorului, fie cu binecuvîntarea lui. Este, de asemeni, greu de 
înñeles ce a putut så-l impresioneze în asemenea måsurå pe fostul 
preçedinte încît så-l invite imediat la Bucureçti pentru a-l implica 
în campania electoralå din 1992, iar apoi în treburile preçedinñiei.

O implicare considerabilå, de altfel. Potrivit documentelor prin care 
se prezenta, Adrian Costea a fost, în timpul celui de-al doilea 
mandat al lui Ion Iliescu:

• consilier prezidenñial însårcinat cu afacerile economice 
internañionale

• mandatar negociator al guvernului román pentru afacerile economice, 
comerciale çi financiare internañionale

• mandatar negociator al ministerului afacerilor externe pentru 
dezvoltarea çi promovarea relañiilor economice, comerciale çi 
financiare între România çi state sau guverne terñe.

Ceea ce nu e puñin lucru pentru un singur om!

În orice caz, aceastå intruziune în politica románeascå pare så-i 
poarte noroc în domeniul afacerilor. La numai cîteva såptåmîni dupå 
întîlnirea cu Iliescu, Costea înregistreazå, pe 30 ianuarie 1992, 
societatea Comexrom Import-Export Holding, cu un capital de 1.500.000 
F, geratå tot de Valentina Costea. Activitatea declaratå: tranzac ii 
imobiliare (domeniu în care importul i exportul sunt, tou i, greu de 
conceput). Compozanta rom din numele societ ii indicå faptul cå ea a 
fost, de la bun început, conceputå pentru afaceri cu Románia. i, din 
nou, ne putem întreba cum i-a fost posibil lui Costea så gåseascå o 
asemenea sumå doar la 15 zile dupå falimentul primei sale societ i.

Pe 21 februarie 1992 — deci într-un ritm uimitor — el înscrie o altå 
societate: Le Bocage, de data aceasta cu un capital modest (50.000 
F), geratå de Valentina Costea i avînd ca activitate 
declaratå: "pensiune pentru cai, studii, pregåtire, realizare i 
exploatare a oricåror societ i proiecte financiare, industrial e, 
agricole". Societatea dispune de domeniul Endreville Auvillars, în 
Normandia, la numai c iva kilometri de Deauville, sta iunea pe unde 
aveau så treacå at i oameni politici románi, în calitate de invita i 
ai lui Costea ( i pe banii Bancorex). Vecinåtate interesantå...

Pe 20 octombrie 1994, Adrian Costea înregistreazå Holding Invest, 
geratå de Monique Holtmann. Aceastå societate avea så cumpere, pe 6 
decembrie 1994, societatea románå Star Trade Invest (fondatå cu doar 
cîteva zile în urmå de cåtre Ion Cazacu, omul de încredere al lui 
Costea). Acest montaj avea så serveascå drept cadru pentru 
påguboasele tranzac ii petroliere dintre guvernul Romániei i Adrian 
Costea. Pe 25 martie 1997, Holding Invest avea så fie cumpåratå 
integral de cåtre societatea luxemburghezå Deutsche 
Finanzgesellschaft, care, pe 16 aprilie 1997, o vindea sociat ii SC 
De La Cruz, situatå în insulele Virgine Britanice. Un periplu ce pare 
a indica voin a de a terge urmele unor contracte nu tocmai în regulå.

Pe 11 aprilie 1995 este în registrat faimosul "Groupe Saintonge 
Edition" , cu un capital de 50.000 F çi gerat tot de Monique 
Holtmann. Potrivit Registrului de Comerñ, societatea se ocupå 
cu : "editarea, comercializarea, vînzarea oricåror cårñi, cårñi de 
artå çi broç uri de orice fel; publicitatea pentru orice produse 
comercializabile; comerñul, cumpårarea, vînzarea, importul çi 
exportul oricåror produse, în special petroliere çi/sau 
agroalimentare; crearea, comercializarea, vînzarea, exploatarea 
oricåror mårci, imagini de marcå, brevete de orice fel; cumpårarea, 
vînzarea, închirierea oricåror bunuri imobiliare; comerñul, 
cumpårarea, vînzarea, importul çi exportul oricåror materiale ñinînd 
de securitatea bunurilorçi a persoanelor."

Aceastå înçiruire heteroclitå de activitåñi, atît de puñin 
compatibile cu nevoile unei edituri, dovedeçte cå Adrian Costea se 
pregåtea så foloseascå Groupe Saintonge pentru numeroase tranzacñii 
çi asocieri. Astfel, precizarea în legåturå cu comerñul de petrol 
evocå, fårå îndoialå, contractele cu Ministerul român al 
Agriculturii. Referirea la crearea de mårci ar putea avea o legåturå 
cu sigla ApR, pentru care Costea a facturat o sumå cam de zece ori 
mai mare decît tariful practicat pe piaña a parizianå pentru astfel 
de prestañii. În sfîrçit, prevederile despre materialele ñinînd de 
securitatea bunurilor çi a persoanelor sunt, probabil, o anticipare a 
societñii de pazå pe care Costea a avut intenñia s-o creeze, în 1997, 
cu generalul Dumitru Iliescu.

Pe 27 noiembrie 1996, Adrian Costea înregistreazå societatea Concorde 
Edition, geratå de Valentina Costea, avînd un capital de 250.000 F, 
çi specializatå în publicitate. În aceeaçi zi — adevåratå performanñå 
el declarå çi societatea Brocard & Washington, cu un capital de 
175.000 F, geratå de Monique Holtmann çi descriså ca fiind o editurå. 
Menirea ei era så publice (cu bani provenind tot de la Bancorex) o 
carte despre copiii din România.

În legåturå cu toate societåñile lui Adrian Costea, Registrul de 
Comer nu deñine decît datele furnizate la înscriere. Dincolo de 
aceste cîteva elemente, "discreñia sau, în acest caz, opacitatea — 
este totalå: nici un bilan contabil, nici un element privind evoluñia 
sau activitatea societåñilor nu au fost comunicate. Un alt detaliu 
(în afarå de numele adesea ciudate pe care Costea le-a dat 
societåñilor sale) atrage atenñia : fiecare dintre ele se aflå la o 
altå adreså. Pentru un simplu om de afaceri, aceastå situañie ar fi 
mai degrabå incomodå. În cazul complicatelor montaje ale lui Adrian 
Costea, o astfel de dispersare, evident voitå, pare a prezenta unele 
avantaje. Unul dintre ele ar putea fi acela de a încurca pe curioçi.

Numeroaselor întrebåri ce se pot pune în legåturå cu acest dosar li 
se adaugå douå, nu lipsite de interes: Oare, în toatå aceastå 
încrengåturå de societåñi, Valentina Costea nu a jucat decît rolul 
pasiv al gerantului "de paie" (în fond, în aceastå calitate, Costea a 
fåcut-o responsabilå pentru contractele semnate, punîndu-i în pericol 
libertatea)? Oare e o simplå coincidenñå faptul cå afacerile lui 
Adrian Costea s-au aflat într-un punct mort exact în perioada 
(ianuarie 1990-decembrie 1991) în care SIE a fost condus de Mihai 
Caraman?

Între arhitectura de interior, comerñul cu petrol, publicitatea, 
editarea de albume çi activitatea de consilier prezidenñial, 
eclectismul extrem manifestat de Adrian Costea nu dovedeçte cå am 
avea de-a face cu un geniu al finanñelor sau al politicii. 
Discursurile lipsite de substanñå pe care le ñine de cîteva såptåmîni 
sunt cele ale unui om care încearcå så parå ceea ce nu poate fi. 
Costea a încercat se prezinte ca un "personaj din umbrå . 
Activitåñile lui îl desemneazå mai degrabå ca umbra unor personaje 
infinit mai importante, el însuçi om de paie într-un enorm montaj çi, 
poate, la un moment dat, ñap ispåçitor.


De la o putere la alta


Iosif Boda, ambasador în Elveñia pînå în 1996 çi director al 
campaniei electorale a lui Ion Iliescu, scrie în cartea sa "Cinci ani 
la Cotroceni": "Acest om [Adrian Costea] a pus la dispoziñia lui Ion 
Iliescu pentru o perioadå de cinci ani de zile întreaga sa experienñå 
personalå çi profesionalå çi nu numai..." Ce înseamnå acest misterios 
çi nu numai"? Ce altceva a pus Costea la dispoziñia fostului 
preçedinte? Nu bani, pentru cå aceçtia par cå-i veneau tocmai de la 
Iliescu. Poate çtiinña de a-i face så "se piardå în naturå". În 1996, 
Adrian Costea "s-a reimplicat masiv în campania electoral , scrie 
Iosif Boda. Într-adevår, zecile de tone de afiçe plåtite de Costea 
(dar din banii Bancorex!) dovedesc aceastå implicare.

Un alt detaliu interesant: deçi a colaborat în mod atît de strîns cu 
echipa prezidenñialå çi deçi i s-au acordat atîtea titluri 
sforåitoare, Costea a primit un paçaport diplomatic românesc abia în 
ultimele luni ale regimului Iliescu. E limpede cå nu poate fi vorba 
despre o uitare. De ce, atunci, aceastå tîrzie favoare? Favoare care, 
de altfel, nu i-a fost retraså decît la începutul lui mai 2000!

La începutul lui 1997, dezamågit de înfrîngerea lui Iliescu, Costea 
contribuie în mod substan ial la apari ia Alian ei pentru Románia 
(ApR), partid ul lui Teodor Mele canu. Prin aceastå acñiune, ca çi 
prin strînsa colaborare cu regimul PDSR, Costea se defineçte implicit 
ca un om de stînga, care, în mod logic, pentru alegerile din 2000, ar 
fi trebuit så parieze pe victoria partidului la a cårui constituire a 
participat.

Cu atît mai ciudatå apare, deci, colaborarea lui cu actuala echipå 
prezidenñialå. Nu çtim nici cine, nici cînd l-a prezentat 
preçedintelui Constantinescu (Costea pretinde, pur çi simplu, cå i-a 
scris o scrisoare atît de percutantå noului preçedinte, încît acesta 
l-a convocat imediat). Çtim înså cå în octombrie i noiembrie 1999, 
puñin dupå vizita de stat în Franña a lui Emil Constantinescu, Adrian 
Costea expediazå sute de exemplare ale faimoasei cårñi "Eternå çi 
fascinantå Românie". Destinatarii sunt oameni politici francezi, 
parlamentari, oameni de afaceri. Cårñ ile sunt însoñite de lungi 
scrisori ce poartå antetul : "Adrian Costea - Ambasador itinerant al 
preçedintelui Republicii România, Consilier extraordinar al 
preçedintelui Republicii România, afaceri economice çi financiare, 
pol exterior". O calitate care nu i-a fost contestatå de nici o 
instituñie româneascå. Abia pe 4 mai 2000, purtåtorul de cuvînt al 
preçedinñiei, Råsvan Popescu, declara: "Singura legåturå între 
actuala preçedinñie çi domnul Adrian Costea a constat, practic, în 
prelungirea mandatului de bune oficii încredinñat domnului Costea de 
cåtre fostul preçedinte." Or, Adrian Costea s-a acreditat în faña 
interlocutorilor såi francezi printr-o Scrisoare-mandat, din 5 mai 
1999, semnatå de preçedintele Emil Constantinescu. În aceastå 
scrisoare, çeful statului, dupå ce explicå poziñia României fañå de 
planul de reconstrucñie a Iugoslaviei çi de dezvoltare a sud-estului 
european, afirmå:

"L-am însårcinat personal pe Domnul Adrian Costea så ia contact cu 
Dumneavoastrå pentru a stabili, organiza, negocia, dezvolta, facilita 
toate proiectele industriale, economice, financiare i de partenariat 
necesare çi favorabile începerii çi executårii acestui plan de 
dezvoltare care priveçte România, precum çi participarea ei la 
dezvoltarea durabilå a sud-estului european.

Misiunea Domnului Adrian Costea, care este de interes nañional çi 
regional, este aceea a unui ambasador în sensul larg, a unui 
ambasador "at large" (itinerant, n. red.).

Prin urmare, i-am dat domnului Adrian Costea misiunea de:

- a cåuta çi gåsi orice colaborare, orice finanñare çi orice 
investiñie destinate så sprijine sau så favorizeze dezvoltarea 
planului menñionat

- a organiza çi participa la toate contactele între participanñii 
externi çi instituñiile abilitate ale statului román.

Mandatul domnului Adrian Costea este valabil pînå pe 13 mai 2000, 
datå la care el va expira."

În primul rînd — detaliu ciudat çi, poate, semnificativ — acest 
mandat a fost eliberat la numai douå zile dupå punerea în urmårire 
penalå a lui Adrian Costea de cåtre justiñia francezå! Rechizitoriul 
introductiv împotriva acestuia a fost pronunñat de cåtre judecåtorul 
de instrucñie Henri Pons pe 3 mai 1999, iar pe 5 mai Costea devenea 
ambasador!... Se cåuta oare, la Bucureçti o formulå de protecñie 
pentru "omul de afaceri"?

În al doilea rînd, e lesne de remarcat cå între textul de mai sus çi 
declarañia lui Råsvan Popescu existå un decalaj considerabil. 
Purtåtorul de cuvînt al preçedinñiei evocå "prelungirea unui mandat 
de bune oficii", în timp ce prin aceastå scrisoare-mandat i se 
conferå lui Adrian Costea un nou titlu, pe care nu-l avusese înainte 
de 1996! Cu alte cuvinte, dl Popescu fie nu çtie ce spune, fie 
deturneazå adevårul.

Pe 9 mai (probabil ca urmare a difuzårii de cåtre autorul acestor 
rînduri a documentului în cauzå la postul de radio BBC), preçedinñia 
se simte obligatå så revinå cu un alt comunicat, redactat în termeni 
vagi çi evitînd så precizeze anumite date : "Domnul Adrian Costea a 
avut mandat de bune oficii valabil pînå în acest an. Constatînd cå 
tirajul albumului realizat la comanda guvernului Våcåroiu în anii 
1995-1996 nu fusese difuzat integral, s-a impus prelungirea acestui 
mandat, care presupunea informarea çi popularizarea oportunitåñilor 
pe care România le oferå pentru dezvoltarea relañiilor în domeniul 
economic, turistic, cultural etc. Informañiile apårute pînå la 
momentul respectiv nu erau în måsurå så impunå încålcarea prezumñiei 
de nevinovåñie de care trebuie så beneficieze orice cetåñean. Doar 
justiñia, care trebuie så-çi urmeze cursul, poate dovedi sau infirma 
implicarea cuiva într-o afacere oneroaså .

Desigur, prezumñia de nevinovåñie este un principiu fundamental al 
justiñiei. Dar dacå ne amintim cå secretarul general al guvernului 
român, dl Remus Opriç , a cerut încå din mai 1997 deschiderea unei 
anchete în legåturå cu "afacerea albumul" (în care Adrian Costea era 
implicat direct) çi, de asemeni, cå justiñia francezå a contactat 
justiñia românå acum doi ani în legåturå cu aceastå operañie, 
mandatul acordat de Emil Constantinescu este mai mult decît ciudat. 
Nici un preçedinte nu då un mandat de ambasador itinerant unui om 
implicat într-o anchetå penalå. Indiferent de prezumñia de 
nevinovñie! În plus, acest comunicat se îndepårteazå de adevår, ca çi 
cel care l-a precedat, cåci el se referå exclusiv la necesitatea 
distribuirii faimosului album, în timp ce scrisoarea semnatå de Emil 
Constantinescu nici måcar nu pomeneçte despre acest subiect!

Dacå mandatul din 5 mai 1999 apare, în lumina cercetårilor 
întreprinse în "cazul Costea", ca o inexplicabilå absurditate, 
înnoirea lui, pe data de 13 martie 2000 (!), cade în domeniul 
grotescului. "Vå confirm prin prezenta prelungirea pînå la 30 nov. 
2000 a misiunii dvs., conform cu mandatul din 5 mai 1999", scrie Emil 
Constantinescu. De data aceasta, destinatarul "amabilitåñii 
prezidenñiale este un om pe care, în toamna lui 1999, justiñia 
francezå l-a arestat çi reñinut vreme de trei såptåmîni. În legåturå 
cu care, Parchetul general al României a cerut, pe 27 ianuarie 2000, 
deschiderea unei anchete internañionale.


Cîteva întrebåri


Låsînd la o parte faptul cå "scrisoarea-mandat" semnatå de Emil 
Constantinescu con ñine greçeli de francezå çi de dactilografie — 
ceea ce este extrem de penibil pentru un act de importanñå 
diplomaticå emis de preçedinñia unei ñåri —, nu ar fi inutil så 
cercetåm cîteva alte detalii legate de aceastå numire.

În primul rînd, så examinåm modul în care este formulatå numirea lui 
Adrian Costea. "La mission de Monsieur Adrian Costea [...] est celle 
d'un ambassadeur au sens large, celui d'un AMBASSADEUR "AT LARGE"" 
(Misiunea Domnului Adrian Costea [...] este cea a unui ambasador în 
sensul larg, cea a unui ambasador "at large"). Cu excepñia greçelii 
de gramaticå (celui în loc de celle), aceastå frazå denotå faptul cå 
la Cotroceni nu se cunosc nici måcar bazele dreptului internañional 
çi ale dreptului diplomatic. Oare ce o fi însemnînd, în 
viziunea "experñilor" preçedinñiei, un "ambasador în sensul larg"? 
Trebuie så înñelegem de aici cå ar exista çi ambasadori în sens 
restrîns"? Sau, poate, cå Adrian Costea putea face, în numele 
preçedintelui, orice îi trecea prin cap... çi cum s-a ajuns la 
absurda confuzie între ambasador "at large" (care, în limba englezå, 
defineçte, pur çi simplu, ambasadorul itinerant) çi "ambasador în 
sensul larg"? Cåci, în mod indiscutabil, este vorba despre o 
confuzie. Chiar nu existå nimeni la preçedinñie care så-çi fi dat 
seama cå, pornindu-se de la un termen prost înñeles, s-a ajuns la o 
formulare care nu are sens?...

În ce priveçte funcñia de ambasador itinerant, ea este, în zilele 
noastre, foarte puñin utilizatå. Începînd din secolul XVII, în locul 
ambasadorilor care cålåtoreau de-a lungul çi de-a latul lumii apar 
treptat misiuni permanente acreditate pe lîngå diverçii suverani. Din 
acel moment, statele întreñinînd, adesea cu cheltuieli importante, 
reprezentanñe diplomatice abilitate så le reprezinte interesele, 
ambasadorii itineranñi nu mai au nici o rañiune de a fi. Desigur, 
existå în continuare emisari speciali, negociatori cårora li se 
încredinñeazå o misiune extrem de preciså çi pe o duratå foarte 
scurtå. Nu este cazul mandatului acordat lui Adrian Costea, mandat 
redactat în termeni vagi întins pe o perioadå de un an çi jumåtate. 
În plus, misiunea încredinñatå lui Costea se suprapune în mod inutil 
peste atribuñiile obiçnuite ale Ambasadei României la Paris. Dacå 
adåugåm la aceasta faptul cå ambasadorul Dumitru Ciauçu declarå cå nu 
l-a întîlnit niciodatå pe ambasadorul Costea — deçi amîndoi sunt 
acreditañi n Franña de cåtre acelaçi preçedinte al României — intråm 
de-a dreptul în domeniul ridicolului.

Moda consilierilor personali çi a trimiçilor extraordinari a fost 
lansatå, în România, de Ion Iliescu. În afarå de Adrian Costea 
(proclamat, în 1993, "consilier în domeniul relañiilor economice 
externe al preçedintelui României"), el numise cinci consilieri 
printre românii din stråinåtate, iar la sfîrçitul mandatului såu a 
acordat un titlu onorific unui cunoscut çi foarte controversat 
scriitor care tråia în Franña. Pentru Iliescu, era, fårå îndoialå, un 
mod de a- i plåti anumite poliñe, dar çi o încercare de a dovedi cå 
întreñine relañii privilegiate cu personalitåñi culturale de peste 
hotare.

Dupå 1996, Emil Constantinescu a preluat moda consilierilor oficiali, 
personali, speciali, etc. (dintre care mulñi nu par a-i servi la mare 
lucru) çi a trimiçilor extraordinari. O situañie mai degrabå 
inofensivå pînå la apariñia lui Adrian Costea. Numirea acestuia 
stîrneçte, înså, o serie de întrebåri. În ce circumstanñe çi sub ce 
auspicii s-a petrecut întîlnirea Constantinescu – Costea? De ce — 
dacå luåm de bun comunicatul preçedinñiei din 4 mai 2000 — s-a 
considerat cå este nevoie de un ambasador pentru a distribui niçte 
biete cårñi? Sau — dacå ne bizuim pe textul "scrisorii-mandat" din 5 
mai 1999 — de ce a fost nevoie de Adrian Costea pentru a face treaba 
Ambasadei? Ce l-a determinat pe Emil Constantinescu så prelungeascå 
mandatul lui Costea dupå ce acesta fusese arestat în Franña çi dupå 
ce justiñia românå ceruse deschiderea unei anchete în privinña lui? 
Dincolo de orice prezumñie de nevinovñie, chiar nu i-a dat seama 
preçedintele — atît de "sensibil" la imaginea României — cå face o 
gafå monumentalå çi fårå precedent dînd un mandat de ambasador unui 
personaj cercetat în douå ñåri pentru fraudå çi spålare de bani? Iar 
gafa pe care o reprezintå acest mandat nu se transformå oare în 
obstinañie inexplicabilå prin prelungirea lui în plinå anchetå penalå 
împotriva lui Costea? Ambiguitatea celor douå comunicate ale preçedin 
iei — din care nu rezultå cå mandatul lui Adrian Costea ar fi fost 
anulat! — nu se adaugå oare, în mod jenant, acestei stranii 
obstinañii?

Din toate acestea, se desprinde o impresie extrem de neplåcutå de 
manipulåri, interese oculte çi obligañii misterioase. Dar cine çtie 
dacå vom afla vreodatå adevårata naturå a relañiilor dintre cei doi 
preçedinñi ai României post-ceauçiste çi omul din umbrå Adrian 
Costea...

Radu PORTOCALÅ

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui