am uitat cu totii de Parcul Carol :(

From: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <[EMAIL PROTECTED]>

Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 1322 din 19 august 2004 privind modificarea art. 2 alin. (2)
din Hotararea Guvernului nr. 440/2004 pentru stabilirea unor masuri privind
reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comunisti"
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 24 august 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotararea Guvernului nr.
440/2004 pentru stabilirea unor masuri privind reamplasarea imobilului fost
"Monument al Eroilor Comunisti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 292 din 1 aprilie 2004, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(2) In vederea finantarii lucrarilor de demontare a imobilului fost
«Monument al Eroilor Comunisti», in conformitate cu prevederile alin. (1),
se aproba alocarea sumei de 35,5 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului pe anul 2004."
 PRIM-MINISTRU

_________________________________
"Let me, at least, to know that she'll try
Then she'll be a true love of mine"

www.nuclearinfo.ro------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui