editie speciala: 29 octombrie 2004 
Ierarhii greco-catolici la Senat

Miercuri, 27 octombrie a.c., Episcopii celor cinci Eparhii greco-
catolice, IPS Lucian Muresan, PS Virgil Bercea, PS Alexandru Mesian, 
PS Ioan Sisestean si PS Florentin Crihalmeanu, s-au intalnit cu 
Comisia Juridica de numiri, disciplina, imunitati si validari. 
Intalnirea de la Senat a avut ca scop consultarea partii greco-
catolice relativ la la proiectul de lege privind Aprobarea O.G. 
64/2004, pentru completarea articolului 3 D.L. 126/2004. Daca 
literele si cifrele nu va spun mai mult, va amintim ca este vorba de 
recunoasterea dreptului Bisericii Greco-Catolice de a apela la 
instanta in problema patrimoniala. Va oferim textul de baza al 
interventiei Ierarhilor greco-catolici, nu si anexele (care se pot 
deduce si sunt in general cunoscute). 

[EMAIL PROTECTED] 

 
 
 

Senatului Romaniei, 
Comisiei Juridice de numiri, 
disciplina, imunitati si validari 
Salutam initiativa Domniilor Voastre de a Va implica pentru 
imbunatatirea cadrului legislativ cu privire la situatia juridica a 
lacaselor de cult care au apartinut Bisericii Romane Unite cu Roma 
Greco-Catolice (BRU). 

Biserica noastra sustine de altfel orice actiune care, intr-o 
maniera crestineasca si civilizata, cu respectarea legislatiei 
interne, a Uniunii Europene si a Declaratiei Universale a 
Drepturilor Omului, vine in sprijinul procesului de repunere in 
drepturile firesti a tuturor celor care - persoane fizice sau 
juridice - au avut de suferit in timpul regimului comunist ateu. 

 

Considerente juridice 

Analiza juridica a O.G. nr. 64/2004 pentru completarea Art. 3 din 
D.L. nr. 126/1990 privind unele masuri cu privire la Biserica Romana 
Unita cu Roma, Greco-Catolica, nu face decat sa alinieze D.L. 
126/1990 cu prevederile Constitutiei Romaniei votata in 1991 (art. 
21) [1], respectiv cu standardele existente la nivel european, 
stabilite si initiate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, ce 
stipuleaza dreptul fiecaruia la o judecata echitabila si impartiala 
(art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului). 

Completarea Art. 3 in D.L. 126/1990, prin alin. 2, nu desfiinteaza 
comisiile mixte de dialog, intrucat precizeaza explicit "in cazul in 
care reprezentantii clericali ai celor doua culte religioase nu 
ajung la un acord in cadrul comisiei mixte prevazute la alin. 1, 
partea interesata are deschisa calea actiunii in justitie potrivit 
dreptului comun". Prin urmare acesta nu face decat sa dea o nota de 
constitutionalitate vechilor prevederi, care ingradeau accesul in 
justitie considerand ca unica instanta competenta sa hotarasca in 
probleme patrimoniale aceasta comisie constituita din reprezentantii 
celor doua parti. 

In fapt prevederea Art. 3 din D.L. 126/1990 s-a dovedit de cele mai 
multe ori imposibil de aplicat deoarece cele doua parti au interese 
contradictorii in cauza aflandu-se chiar patrimoniul revendicat de 
ambele parti. Aceasta este echivalent cu a pune partile conflictuale 
intr-o cauza civila sa-si emita singure hotararea judecatoreasca. De 
aceea am considerat si consideram cadrul comisiei de dialog o 
procedura prealabila si amiabila, apelul la justitie fiind o ultima 
solutie dupa ce dialogul a fost respins sau s-a dovedit fara 
rezultat. Aceasta solutie a fost exprimata explicit de BRU in cadrul 
celei de a VIII-a intalniri a Comisiei mixte de dialog Ortodox - 
Greco-Catolic, ce a avut loc anul trecut la Baia-Mare (cfr. Anexa 
01). 

Ca urmare a neclaritatii legislatiei in anii scursi de la D.L. 
126/1990, s-au inregistrat Hotarari judecatoresti pe aceasta tema 
extrem de diverse. Au existat Instante care au negat puterii 
judecatoresti atributiile in judecarea litigiilor privind 
proprietatea, sau folosinta lacasurilor de cult si a caselor 
parohiale, dar au existat de asemenea si Instante care au solutionat 
aceste actiuni in revendicare. Aceasta diversitate impune puterii 
legiuitoare sa solutioneze problema prin lege, pentru a opri 
incercarea puterii judecatoresti de a oferi solutii prin decizii 
contradictorii. 

Dreptul de proprietate este un drept fundamental, garantat de art. 
41 din Constitutia Romaniei si el trebuie sa fie ocrotit de lege si 
de Justitie. Principiul optiunii majoritatii enoriasilor, mentinut 
si in cadrul O.G. 64, este aplicabil in alte chestiuni, iar nu 
asupra proprietatii patrimoniale a BRU [2]. 

 

Pozitia Ierarhilor BRU 

In opinia noastra, modificarea adusa prin O.G. 64/2004 nu rezolva 
problema patrimoniala a BRU. 

Mai mult decat atat, Va reamintim faptul ca introducerea Art. 3 in 
cadrul D.L. 126/1990 s-a facut fara consultarea si acordul 
Ierarhilor BRU din acea vreme. In acest sens Conferinta Episcopala 
Romana, a inaintat un protest adresat conducerii Statului Roman la 
doar cateva zile de la publicarea decretului amintit. 

Consideram ca solutia viabila ar fi ca Statul, in baza principiului 
suveranitatii, sa legifereze asupra problemei in discutie si sa nu 
lase solutionarea diferendelor patrimoniale la indemana unor comisii 
care, dupa cum se stie, nu au reusit sa ajunga decat in putine 
cazuri la un numitor comun (cfr. Anexa 02). Prin urmare consideram 
ca pe langa modificarea D.L. 126/1990, pentru detensionarea 
situatiei, s-ar impune adoptarea unei noi solutii legislative, care 
sa reglementeze situatia acestor imobile, deoarece tot Statul, in 
1948, a luat o serie de masuri prin care s-a creat situtia prezenta. 

Principiul "autonomiei bisericesti" ce ar putea fi invocat, nu are 
un fundament juridic real, intrucat potrivit dispozitiilor Art. 1 
din Constitutie, Romania este un stat unitar in care toti cetatenii 
sunt egali in fata legii si mai mult "nimeni nu e mai presus de 
lege" (art 16). Consideram ca un Drept Canonic reglementeaza doar 
problemelede credinta si interne ale cultului corespunzator si nu 
diferendele patrimoniale intre culte; ca urmare nu poate avea 
aplicabilitate asupra credinciosilor unui alt cult. 

In plus, Statul roman, principalul vinovat de situatia existenta, 
are obligatia morala si legala sa repare abuzurile Statului 
antecesor, aceasta in virtutea obligatiilor cuprinse in declaratia 
nr. 40/34/1995 a ONU cu privire la victimele abuzului de putere, 
semnata si de Romania, raportata la art. 20 din Constitutia Romaniei 
din 1991 [3]. La acestea se adauga amendamentul nr.9 formulat de 
Adunarea Generala a Consiliului Europei, odata cu intrarea Romaniei 
in acest organism european: "Adunarea face apel la Guvernul Romaniei 
sa restituie bunurile bisericesti". 

Aceasta este in fapt linia Bisericii noastre in raport cu Statul 
exprimata in mai multe randuri prin scrisori si memorii adresate 
autoritatilor de Stat (vezi de ex. Anexa 03), demersuri ramase, din 
pacate, fara rezultate concrete sau chiar fara raspuns. 

Pozitia are sustinere si din partea Sanctitatii Sale Papa Ioan Paul 
al II-lea care s-a referit explicit in acest sens cu ocazia 
instalarii noului ambasador al Romaniei pe langa Sfantul Scaun, la 
data de 1 iunie 2002, in persoana Excelentei Sale Mihail DOBRE (vezi 
Anexa 04). Aceasta pozitie a fost subliniata odata in plus si de 
Eminenta Sa Cardinal Moussa I Daoud, Prefectul Congregatiei pentru 
Bisericile Orientale, din Roma, respectiv de Eminenta Sa Cardinal 
Walter Kasper, Presedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea 
Crestinilor, cu prilejul unor vizite efectuate in tara noastra (vezi 
Anexa 05). 

 

Propuneri operative 

Tinand cont de incapacitatea dialogului de a oferi solutii concrete 
si reprezentative in raport cu necesitatile noastre pastorale, de 
faptul ca legea 501/2002 excepteaza de la retrocedare imobilele 
catalogate ca fiind "lacasuri de cult" si de faptul ca libertatea 
religioasa nu este respectata pe tot teritoriul Romaniei [4], cu 
deosebit respect, Va inaintam mai jos, cererile noastre, in vederea 
asigurarii unei egalitati de sanse in fata legii si a autoritatilor 
civile, pe intreg teritoriul tarii noastre: 

Adoptarea de urgenta a unei solutii legislative, in concordanta cu 
normele constitutionale ce garanteaza proprietatea si cu principiile 
de drept europene, care sa asigure retrocedarea lacasurilor de cult 
ce au fost confiscate Bisericii Greco-Catolice din Romania. 
Restituirea vechilor biserici greco-catolice sa fie rezolvata prin 
lege de Statul Roman, fara interventia vreunei parti intermediare. 

Propunem urmatoarele principii generale, pe care le sugeram 
legiuitorului: 

Sa fie restituie in natura Bisericile Catedrale din Oradea, Baia-
Mare, co-Catedrala din Gherla, Biserica Vicariala din Bucuresti, 
Bisericile protopopiale si manastiri simbol pentru existenta 
triseculara a Bisericii Greco-Catolice din Romania 


In localitatile unde exista doua sau mai multe biserici, dintre care 
una fosta greco-catolica, si exista comunitate greco-catolica 
constituita, sa fie restituita biserica. 


In localitatile in care exista o singura biserica, fosta greco-
catolica, si exista comunitate greco-catolica constituita, sa fie 
restituita biserica, urmand sa se oficieze alternativ, pana cand 
Statul va sprijini construirea de noi lacasuri de cult. 

Va multumim, inca o data, pentru implicarea Dumneavoastra in 
rezolvarea diferendelor patrimoniale existente in Romania si rugam 
pe Bunul Dumnezeu sa Va lumineze pentru a putea implini misiunea 
asumata spre marirea lui Dumnezeu si propasirea neamului romanesc. 

In numele Bisericii Romane Unite, Greco-Catolice semneaza Ierarhii 

 

Note 

[1] "Orice persoana se poate adresa Justitiei pentru apararea 
drepturilor, a libertatii si a intereselor sale legitime. Nici o 
lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept." 

[2] Trebuie sa se tina seama de faptul ca Statul are obligatia sa 
repare trecerea abuziva a proprietatii prin efectul decretului 
358/1948 si nu sa o lase la indemana unor terti. 

[3] "Daca exista neconcordanta intre pactele si tratatele privitoare 
la Drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte si 
legile interne, au prioritate reglementarile internationale". 

[4] Cfr. ultimele Rapoarte ale Departamentului de Stat pe aceasta 
tema 

 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui