Scuze pentru intarziere! mesajul asta l-am primit demult de la un jurnalist - 
dar pe o adresa pe care intru rar :(.
Este interesant de comparat interviul cu raportul O'Hara... pare cam nehotarat, 
distinsul domnnnn.....

Codruta
=============================================

Proiectul 'Rosia Montana' s-a aflat in atentia Comisiei pentru 
cultura, stiinta si educatie a Consiliului Europei 


RADIO ROMANIA ACTUALITATI 


Mult discutatul proiect 'Rosia Montana ' s-a aflat ieri in atentia Comisiei 
pentru cultura, stiinta si educatie a Consiliului Europei. 
Reporter (Raluca Lazar): Intre dosarele importante care privesc Romania, 
proiectul Rosia Montana a revenit in actualitate prin prezentarea raportului 
subcomisiei de patrimoniu. Vicepresedintele comisiei, Gheorghi Prisacaru, 
rezuma pentru dvs acest raport care va fi prezentat in urmatoarea sesiune 
parlamentara a Consiliului Europei. 

Gheorghi Prisacaru: Un raport, as zice, atotcuprinzator, obiectiv si 
echilibrat, unde se prezinta, in special, problematica preocuparii pentru 
prezervarea patrimoniului cultural, avand in vedere ca UE, pe baza unei 
delegatii a Parlamentului European, a acordat atentie particulara problematicii 
mediului inconjurator. Or, raportul scoate in evidenta complexitatea acestei 
probleme, pe de o parte, preocuparea autoritatilor romane pentru pastrarea 
mediului si respectarea acquis-ului comunitar in acest domeniu, a conventiilor 
europene si internationale in ceea ce priveste prezervarea patromoniului 
cultural, dar pe de alta parte, nevoia de a tine cont de interesele comunitatii 
locale. 

Reporter: Fara a incerca sa dea verdicte, raportul subliniaza interferenta 
delicata dintre mostenirea culturala, componenta economica si latura umana a 
dosarului 'Rosia Montana'. Raportorul principal, parlamentarul britanic Edy 
O'Hara: 

Edy O'Hara: Mai sunt inca investigatii de facut in privinta valorii arheologice 
a sitului. Mai trebuie sa existe si o determinare profesionista a ceea ce 
trebuie sa fie pastrat. Da, e de datoria autoritatilor romane sa vegheze la 
indeplinirea acestui lucru. 

Reporter: Pentru raportor, opozitia exprimata asupra proiectului economic din 
Rosia Montana de ONG si de Academia Romana este cel putin exagerata si uneori, 
spune el, ia o turnura fundamentalista. In plus, aceasta opozitie nu tine seama 
de modernizarea tehnicilor de extractie si de angajamentele companiei de a 
diminua poluarea existenta. Ultimul cuvant - mai subliniaza Edy O'Hara - in 
dosarul 'Rosia Montana' va apartine statului roman. 

Edy O'Hara: Trebuie puse in balanta in egala masura nevoia de pastrare a unui 
patrimoniu, pe de o parte, si interesul economic al tarii de cealalta parte. 
Daca balanta se dezechilibreaza, atunci o ocazie de a avea o mostenire a 
turismului cultural in Rosia Montana va fi pierduta. Din punctul meu de vedere, 
valorile culturale trebuie sa fie prioritare, dar aceasta decizie va apartine 
doar guvernului. 

Reporter: In continuarea sedintei de ieri, Comisia pentru cultura, stiinte si 
educatie a Consiliului Europei, a mai acordat premiul Consiliului Europei pe 
anul 2004 Muzeului Civilizatiei Bizantine din Salonic, Grecia. Un alt dosar 
important care priveste tara noastra este cel al scolilor romanesti din 
Transnistria. Deocamdata, a fost desemnat un raportor in persoana 
parlamentarului european Philippe Legendre, dar data audierilor preliminare si 
a vizitei sale pe teren nu a fost fixata. 

03-12-2004 07:27 
 

"Rosia Montana " Project was at the centre of attention of the Commission for 
Culture, Science and Education of the European Council RADIO ROMANIA 
ACTUALITATI Yesterday, the controversial 'Rosia Montana ' Project was the 
centre of the attention of the Commission for Culture, Science and Education 
of the European Council. 

Reporter (Raluca Lazar): Among the important issues regarding Romania, Rosia 
Montana Project was brought again to the attention after the patrimony 
sub-commission submitted its report. The commission vice- president, Mr. 
Gheorghi Prisacaru summarized for you, the content of the report to be 
submitted during the next Parliamentary session of the European Council. 

Gheorghi Prisacaru: This is a comprehensive, objective and well balanced 
report, I would say, where the issue of the cultural patrimony preservation has 
been particularly described, taking into account that further to a visit of the 
European Parliament delegation, the EU paid a special attention to the 
environment matters. Thus, on one hand, the report reveals the complexity of 
this issue, the preoccupation of the Romanian authorities for the environment 
preservation and the compliance with the community acquis 
in the field, with the European and International convention provisions 
regarding the cultural patrimony preservation and on the other hand, the 
necessity to take into consideration the local community needs. 

Reporter: Without giving any verdict, the report outlines the delicate 
interference between the cultural heritage, economic component and human side 
of "Rosia Montana" file. The main observer, Edy O'Hara, British Parliament 
member: 

Edy O'Hara: There are still further investigations to be undertaken to 
establish the archaeological value of the site. Also, a professional selection 
of what is to be kept is required. Yes, it is the Romanian authorities' 
responsibility to do it. 

Reporter: As for the observer, the opposition against Rosia Montana Project of 
the NGO and the Romanian Academy is at least exaggerated and sometimes, he 
said, takes an essential turn. Moreover, this opposition does not take into 
account the modernization of the mining technologies and the company 
commitments to mitigate the existing pollution. The final verdict regarding 
Rosia Montana Project will be 
of the Romanian Government, said Mr. O'Hara. 

Edy O'Hara: On one hand, the necessity to keep a patrimony and on the other 
hand, the economic interest of the country must be considered at an equal 
extent. Should it be unbalanced then the opportunity to 
have a cultural tourism heritage at Rosia Montana will be wasted. From my point 
of view, the cultural values must be a priority, but this decision is the 
responsibility of the Government. 

Reporter: In continuation of the yesterday session, the Commission for Culture, 
Science and Education of the European Council granted the Byzantium 
Civilisation Museum of Thessalonica, Greece the 2004 
award. Another important file regarding our country is that of Romanian schools 
of Transnistria. For now, there has been appointed an observer, namely Mr. 
Phillippe Legendre , European Parliament member, but the date of the 
preliminary hearings and of his field trip has not been established yet.. 

03-12-2004 07:27 

--  
"Let me know, at least, that she'll try
Then she'll be a true love of mine"

www.nuclearinfo.ro

--  
"Let me know, at least, that she'll try
Then she'll be a true love of mine"

www.nuclearinfo.ro


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui