From: <[EMAIL PROTECTED]>

> Please help us and distribute the annoucements to your lists and networks.
> Many thanks
> Steph

Cele 60 de cerinte ale Ministerului Mediului din Ungaria despre Rosia
Montana

Rosia Montana, 5 martie 2005 - Aplicand prevederile Conventiei de la Espoo,
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Ungaria a adresat 60 de
cerinte omologului sau roman ca parte din procedura de evaluare a impactului
asupra mediului pentru Proiectul minier de la Rosia Montana, propus de catre
Gabriel Resources (TSX:GBU).

Punctele principale ale documentului Ministerului maghiar intitulat
"Propunere preliminara privind continutul raportului la studiul de impact
asupra mediului pentru proiectul minier Rosia Montana" includ:

. documentatia ar trebui sa includa o descriere detaliata si cantitatile
substantelor periculoase si toxice folosite;
. ar trebui sa ofere o analiza a riscurilor privind apele de suprafata si
subterane avand in vedere mai ales obiectivele Directivei - Cadru privind
Apa (starea "buna" din punct de vedere chimic si ecologic, precum si
potentialul);
. evaluarea efectelor facilitatilor industriale asupra ecosistemului
determinate de schimbarile definitive de folosinta a terenurilor;
. evaluarea efectelor asupra mediului pe care nerealizarea investitiei si
solutiile alternative le au si compararea lor cu efectele asupra mediului
ale investitiei propuse;
. realizarea unei evaluari a riscurilor care sa fie recunoscuta si acceptata
pe plan international si care sa ia in calcul situatiile de urgenta pentru
fiecare proces in parte;
. pregatirea unui set de masuri legat de remedierea si compensarea pentru
daunele aduse mediului;
. analiza ar trebui sa includa o lista a tuturor deficientelor si
incertitudinilor cunoscute;
. pentru perioada post-inchidere a minei, o descriere detaliata a metodei de
recultivare  (pentru fiecare facilitate in parte) care sa includa numele
persoanelor responsabile si costurile exacte;
. evaluarea efectelor exploatarii si a activitatilor conexe asupra valorilor
istorice, culturale si arhitecturale ale Rosiei Montane si asupra cladirilor
clasificate ca si monumente istorice;
. descrierea valorii teoretice a galeriilor miniere de epoca romana de la
Rosia Montana si a vestigiilor arheologice localizate in aceste galerii;
. evaluarea resurselor naturale si a biodiversitatii regiunii;
. evaluarea efectelor sociale si economice ale investitiei, inclusiv
evaluarea efectelor investitiei asupra subzistentei populatiei locale cu
accent pe perioada ce urmeaza celor 17 ani de exploatare;
. evaluarea veniturilor potentiale din turism la Rosia Montana si in
localitatile invecinate in cazul nerealizarii investitiei presupunand ca
galeriile romane si vestigiile arheologice din Masivul Carnic ar fi
explorate si facute accesibile publicului;
. efectele implementarii investitiei in exploatarea aurului asupra
dezvoltarii economice alternative (cum ar fi agroturismul, agricultura);
. evaluarea daunelor sociale si economice care ar rezulta din clasificarea
regiunii ca "mono-industriala" ceea ce presupune interzicerea oricaror
activitati lucrative (deschiderea de noi magazine, pensiuni, ecoturism) care
nu sunt compatibile cu proiectul minier;
. analiza calculelor financiare legate de operarea si recultivarea minei.
Mai multe informati legate de Rosia Montana pot fi gasite la www.kvvm.hu -
website-ul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor din Ungaria.

Stephanie Roth
Alburnus Maior, Str. Berk 36,1 Rosia Montana
Judetul Alba
Rosia Montana.
Tel/Fax:+40 258 859328; mobile: +40 (0)740 342104
Email: [EMAIL PROTECTED],  www.rosiamontana.org

--
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"

www.nuclearinfo.ro------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui