==========================
de Prof. Gheorghe Cilibiu
http://ro.altermedia.info/index.php?p=2142 

A FI EUROPEAN ÃNSEAMNÃ a face parte din populatia Europei. De cÃnd se 
stiu, romÃnii au existat pe acest continent. Desi apartin Europei istoric, 
dar si etnic, lingvistic, cultural si spiritual, ei Ãsi revendicÃ, acum, 
dreptul de a face parte din natiunile europene. âIntegrareaâ, din 
punctul meu de vedere, este o notiune cu multe ascunzisuri. Ni se impune sà 
devenim ceea ce de fapt suntem. Noi nu ne-am pierdut niciodatà statutul de 
europeni. 

De aceea, nu Ãnteleg nici politica U.E., nici obsesia Guvernului de a 
dobÃndi un titlu pentru RomÃnia pe care nu l-am pierdut niciodatÃ. 
Politica de âintegrareâ a devenit o preocupare chinuitoare, dar si 
slÃbiciune a Executivului, cÃt si un dezavantaj cu mari pagube pentru 
popor: suntem europeni si avem o stare de neliniste, ne temem cà nu ni se 
va recunoaste de cÃtre Occidentul european acest drept, cu toate cà Ãn 
realitatea continentului noi existÃm dintotdeauna. 

Acest concept plin de principii si teze contradictorii, demonstrabile, este 
o ciudÃtenie a politicii romÃnesti si o absurditate a celei a U.E. 
Conditiile de âintegrareâ Ãn Europa au numeroase defecte de constructie 
si functionare, sunt pline de vicii morale si au un evident caracter 
deformat, sunt lipsite de scrupule, contrare realitÃtilor obiective. Ideea 
de europenism este schimbatà si Ãnlocuità cu teza âintegrÃriiâ, care 
Ãnseamnà Ãncorporarea RomÃniei Ãn altà EuropÃ. 

Aceastà politicà are profunde trÃsÃturi ideologice si propagandistice, 
este o Europà Ãn care noi nu ne recunoastem. E o formà de organizare 
europeanà de âintegrareâ practicatà de cÃtre U.E., impusà si 
Guvernului romÃn, ea constituindu-se Ãntr-un proces de dezeuropenizare a 
natiunii romÃne, nemaiÃntÃlnit pÃnà acum: este si o parodie, o comedie 
politicÃ, Ãn acelasi timp, a âeuropenizÃrii tÃrilor din sud-estul 
european. 

Preocuparea Guvernului de a imita cÃt mai fidel aceastà politicà 
amÃgitoare a U.E., de âintegrareâ, pe plan intern reprezintà o 
profanare a valorilor sacre ale traditiilor culturii nationale. Demersurile 
de âintegrareâ intreprinse de actuala putere sunt de supunere 
neconditionatÃ, dictatoriale, si Ãn limitele ideologiei marilor puteri ale 
Europei occidentale, potrivnice spiritului european traditional. 

Ãn procesul de âintegrareâ clasa politicà romÃnà a devenit, parcÃ, 
antitraditionalistÃ, proslÃveste si glorificà valorile occidentale 
Ãntr-o limbà de lemn a noii politici europeniste si globaliste, cu un 
sentiment de inferioritate si slugÃrnicie prin care umileste poporul. Ne-am 
transformat Ãntr-o natiune care, prin constrÃngeri economice, politice si 
militare, Ãsi pierde, treptat, identitatea nationalÃ. Organizarea si 
rÃnduielile europene care ni se impun prin politica de âintegrareâ sunt 
nivelatoare. Ãn acest cadru de ordine europeanà RomÃnia va fi un stat, cu 
o populatie care sà munceascà pentru altii, depersonalizatà si Ãmpinsà 
la marginea Europei occidentale. 

Prin politica de âintegrareâ U.E. reduce notiunea de european la ideea 
de occidental, marile puteri impunÃndu-si brutal si nedemocratic 
âdoctrinaâ europenistÃ: Ãn spatele ei se aflà interese Ãn acelasi 
timp, orgolii istorice pentru aceastà parte a Europei, Ãn care si 
cetÃtenii romÃni trÃiesc, acum, un deznodÃmÃnt fatal. Politica 
Guvernului, inclusiv cea de âintegrareâ, se practicà sub eticheta 
triumfalistà si arogantÃ, Ãn contrast cu realitÃtile crude ale tÃrii, 
plinà de pretentii nedemonstrabile, lipsità de continut si fÃrà efecte 
asupra calitÃtii vietii celor multi. 

Traiul si existenta romÃnilor, de-a-lungul celor 15 ani, sunt o neliniste 
si sÃrÃcie continuÃ, o opresiune economicÃ, politicà si moralà care 
duc la anularea vointei nationale, descurajÃnd dezvoltarea si progresul, 
Ãncrederea Ãn fortele proprii. Populatia a fost adusà Ãntr-o stare 
depreciativà ÃnspÃimÃntÃtoare: este greu de presupus cà cei multi vor 
accepta sà suporte si costurile exorbitante ale celor douà 
âintegrÃriâ. 

 

=========================
http://ro.altermedia.info
http://www.altermedia.ro
email: [EMAIL PROTECTED]
tel. 0722.190.685


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui