memet denis <[EMAIL PROTECTED]> wrote:To: [EMAIL PROTECTED]
From: memet denis <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Sat, 14 May 2005 00:04:32 +0100 (BST)
Subject: [apuseni] Fwd: Flashmob Rosia montana cluj 13 mai (comunicat de presa)

enjoy. i did so

Note: forwarded message attached.
"Care for what you wish! Gold won't feed your hunger! Save Rosia Montana!"

importanta lucrurilor este direct proportionala cu timpul trecut de la 
pierderea lor si invers proportionala cu timpul trecut de la dobandirea lor. Date: Fri, 13 May 2005 15:54:07 -0700 (PDT)
From: flash mob <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Flashmob Rosia montana cluj 13 mai (comunicat de presa)
To: [EMAIL PROTECTED]
 

"Nu vrem b#259;rbi, Sulfina!"

Grupul celor care nu vor b#259;rbi o salut#259; pe Sulfina Barbu 

Vineri, 13 mai 2005, ora 18.00 s-a desf#259;#351;urat în fa#355;a hotelului 
City Plaza, Cluj-Napoca primul flash mob* pentru Ro#351;ia Montan#259;.Flash mob-ul a reunit peste 70 de persoane care:


  La ora 18 s-au adunat în fa#355;a hotelului City Plaza unde a avut loc 
conferin#355;a "Sub-Regional Conference "Reducing Environment and Security 
Risks from Mining in South Eastern Europe (SEE) and the Tisza River Basin (TRB)"  La ie#351;irea din cl#259;dire a d-nei Sulfina Barbu, Ministrul Mediului 
#351;i Gospod#259;ririi Apelor, cei prezen#355;i i-au dat de în#355;eles c#259; 
“ar trebui s#259; lase b#259;rbile”, gesticulând un semn specific: mângâierea 
b#259;rbii.  O student#259; care purta o barb#259; de tip “Mo#351; Cr#259;ciun” i-a 
înmânat-o D-nei Ministru, recomandându-i: "D-na Sulfina, l#259;sa#355;i 
b#259;rbile, Ro#351;ia Montan#259; nu e de vânzare!”  D-na Ministru a refuzat s#259; primeasc#259; barba, motivând c#259; e 
“urât#259;" #351;i la interven#355;ia D-lui Eugen David, pre#351;edintele 
Asocia#355;iei "Alburnus Maior" din Ro#351;ia Montan#259;, i-a sugerat 
s#259;-#351;i caute dreptatea în justi#355;ie în ciuda faptului c#259; 
problemele ridicate erau de competen#355;a institu#355;iei pe care Domnia Sa o 
conduce.
  La flash mob au asistat D-l Miklos Persanyi, Ministrul Mediului #351;i 
Apelor din Ungaria, D-l Klaus Töpfer, Directorul executiv al Programului 
Na#355;iunilor Unite pentru Mediu (UNEP), D-na Soknan Han Jung, Coordonatorul 
na#355;ional pentru România al Programului de Dezvoltare al Na#355;iunilor 
Unite (UNDP), care au primit tricouri "Salva#355;i Ro#351;ia Montan#259;!" sub 
îndemnul "Cine are tricouri cu Ro#351;ia Montan#259; s#259; le poarte!"
  Iar imediat dupa aceea D-na Sulfina n-a mai nimerit ma#351;ina, bat-o vina!

Grupul celor care nu vor b#259;rbi, le recomand#259; D-nei Ministru #351;i 
tuturor politicienilor care au de-a face cu Ro#351;ia Montan#259;:


  s#259; ofere r#259;spunsuri profesioniste la întreb#259;ri;  s#259; nu uite c#259; sunt în slujba cet#259;#355;eanului;
  atitudinea unui ministru este proactiv#259; nu reactiv#259;;
  dac#259; grupul de la Cluj va fi nevoit s#259; reafirme mesajul, o va face 
din ce în ce mai tare.

* Flash mob ("aglomera#355;ie spontan#259;" în englez#259;) este numai o 
distrac#355;ie în mas#259;, un mod de a se exprima, pentru cei care 
particip#259;. Acesta nu este o ac#355;iune, meeting sau încalcarea ordinii 
publice. Nu e nimic ilegal în a-#355;i mângâia barba. Nu are organizatori. Cel 
care a scris acest mesaj n-are nici o legatur#259; cu flash mob-ul. ---------------------------------
Yahoo! Mail Mobile
Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

        
---------------------------------
Yahoo! Mail
 Stay connected, organized, and protected. Take the tour

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Ever feel sad or cry for no reason at all?
Depression. Narrated by Kate Hudson.
http://us.click.yahoo.com/LLQ_sC/esnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui