Recent a intrat în vigoare o hotărâre a Parlamentului de la Tbilisi potrivit 
căreia bazele militare rusești staționate pe teritoriul Georgiei funcționează 
în regim de evacuare. 

Asta înseamnă că Rusia nu va putea realiza rotația efectivului său armat, să 
desfășoare exerciții și să asigure aprovizionarea unităților. 

Reproducem integral acest document în speranța că el va fi util și pentru 
legiuitorii noștri. 

http://flux.md/

PARLAMENTUL GEORGIEI 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la bazele militare ale Federației Ruse 
staționate pe teritoriul Georgiei 

Evacuarea bazelor militare ale Federație Ruse de pe teritoriul Georgiei este 
voința de nestrămutat a poporului si a autorităților Georgiei. 
Autoritațile Georgiei poartă negocieri cu Federația Rusă despre evacuarea 
bazelor militare ruse de pe teritoriul Georgiei în baza Acordului semnat la 
Summit-ul OSCE de la 17 noiembrie 1999 din Istanbul, care este parte a 
Tratatului adaptat privind armamentele convenționale din Europa (FACE). În 
conformitate cu Acordul menționat, părțile și-au asumat obligații atât 
reciproce, cât și față de comunitatea internațională. 
Potrivit Acordului de la Istanbul, Federația Rusă trebuie să lichideze, până la 
1 iulie 2001, bazele militare de la Vazian si Gudauta, iar pe parcursul anului 
2000, trebuiau să se încheie negocierile părților privind termenele și 
condițiile funcționării bazelor militare de la Ahalkalak și Batumi. 
În temeiul Acordului menționat până la ziua de astăzi au avut loc opt runde de 
negocieri georgiano-ruse în problemele militare. 
Obligația internațională, asumată în conformitate cu Acordul de la Istanbul 
față de lichidarea bazelor militare de la Gudauta si Vazian, a fost îndeplinită 
de Rusia parțial. Astfel, baza militară de la Vazian a fost lichidată, iar de 
la baza din Gudauta au fost evacuate numai aramentele și tehnica, definite prin 
Acord. 
Avându-se în vedere o asemenea abordare neconstructivă, până în prezent nu s-a 
reușit inspectarea bazei de la Gudauta, care să fi confirmat faptul închiderii 
ei. Totodată, este insuficientă o inspectare unică pentru confirmarea 
declarării acestei baze ca închise; e necesar să se întreprindă măsuri 
specifice atât pentru închiderea bazei, cât și pentru asigurarea unei 
transparențe permanente privind utilizarea de mai departe a acestor obiective. 
Deși partea rusă anunță că baza de la Gudauta este închisă, acolo continuă să 
rămână circa 300 de militari. 
Aceasta înseamnă că baza nu este închisă, ceea ce partea georgiană a menționat 
în repetate rânduri în ședințele grupului consultativ comun în or.Viena (JCG), 
fapt cu care au fost de acord majoritatea statelor-membre ale OSCE. 
Cât privește bazele militare de la Batumi și Ahalkalak, partea georgiană a 
prezentat câteva variante de evacuare a lor, cu propuneri de compromis 
(evacuare "eșalonată" – mai întâi a bazei de la Batumi, àpoi și a bazei de 
la Ahalkalak sau, invers, retragerea “în faze”, în primul rând a armamentului 
și a tehnicii, apoi și a efectivului; soluționarea problemei locative a 
efectivului prin transmiterea gratuită a locuințelor către militarii ruși). În 
plus, partea georgiană, cu sprijinul țărilor-donatoare, a acordat asistență 
financiară părții ruse în retragerea forțelor ei armate de pe teritoriul 
Georgiei, de exemplu, la evacuarea bazei de la Vazian aceasta a acoperit 
cheltuielile pentru transport. 
În pofida faptului că părțile au realizat o înțelegere asupra principiilor ce 
vizează termenele evacuării bazelor (rezultatul final al negocierilor trebuie 
să fie evacuarea bazelor militare ruse de pe teritoriul Georgiei; aceste baze 
vor rămâne pe teritoriul Georgiei numai pe durata termenului necesar pentru 
retragerea lor), partea rusă cere termene absurde pentru evacuarea unui efectiv 
de 3 mii de persoane (este vorba, pentru început, de 15, apoi de 11, respectiv 
7 ani ș.a.m.d.). Este clar că Rusia va aplica tactica tărăgănării în timp. În 
acest scop, ea organizează de 2-3 ori pe an negocieri, la nivel de experți, 
pentru a demonstra opiniei publice internaționale, în ședințele grupului 
consultativ comun de la Viena, că procesul de negocieri, chipurile, nu 
încetează. 
Rusia încearcă să țină în stare de pregătire maximă armamentele și tehnica de 
pe teritoriul Georgiei, adică să efectueze optimizarea și consolidarea bazelor 
militare situate aici. De exemplu, are loc redistribuirea de la obiectivele 
militare ale garnizoanei de armament și tehnică de la Tbilisi, ce urmează să 
fie evacuate din Georgia, spre bazele din Batumi și Ahalkalak. Se observă și 
încercarea sporirii efectivului bazelor militare. 
În pofida interdicției repetate de către Georgia, pe poligoanele militare 
provizorii, aflate la dispoziția Rusiei, au loc aplicații militare. 
Subunitățile bazei militare de la Batumi, desfășoară aplicații sistematice pe 
poligonul militar de la Gonio, cu folosirea tehnicii grele și a artileriei, 
ceea ce aduce un prejudiciu deosebit de mare ecosistemului și economiei 
Georgiei, ținându-se seama de faptul că zona numită mai sus este o zonă a 
industriei turistice. 
În plus, trebuie să amintim că Grupul de Trupe Ruse din Transcaucazia (GTRT) 
ignoră legislația Georgiei. Astfel, în pofida faptului ca GTRT nu are nici un 
fel de statut juridic în Georgia (în mod corespunzător – nici obiectivele 
aflate în subordonarea sa provizorie nu dispun de dreptul de a desfășura vreo 
activitate comercială), obiectivele militare ruse, aflate pe teritoriul 
Georgiei, practică activități comerciale. 
În felul acesta, bunăvoința părții georgiene nu a fost apreciată adecvat de 
partea rusă; conducerea Federației Ruse a ales o abordare neconstructivă față 
de această chestiune. 
Pornind de la toate cele expuse mai sus, Parlamentul Georgiei, conducându-se de 
normele fundamentale de drept internațional, ce implică acordul obligatoriu din 
partea țării-gazdă pentru amplasarea forțelor armate ale statului străin pe 
teritoriul său, precum și de interesele naționale și de stat ale Georgiei, 
luând în considerație că funcționarea bazelor militare ruse pune în pericol 
pentru stabilitatea și securitatea din zonă, 
DECIDE: 

1. Întrucât, din cauza abordării neconstructive din partea Federației Ruse, nu 
au fost îndeplinite, până în prezent, angajamentele asumate de către aceasta în 
baza Acordului de la Istanbul din anul 1999, bazele militare ale FR nu au nici 
un statut juridic pe teritoriul Georgiei și, în temeiul acordurilor, realizate 
în procesul negocierilor, ele trebuie să funcționeze în regim de evacuare, 
fiind inadmisibillă păstrarea capacității lor de luptă, organizarea de 
aplicații militare, rotația efectivului ș.a. 
2. În cazul, în care până la 15 mai 2005, nu se va reuși realizarea unui Acord 
bilateral privind termenele de evacuare a bazelor militare, a cere părții ruse 
încetarea prezenței sale militare pe teritoriul Georgiei până la 1 ianuarie 
2006. 
3. În cazul în care, până la 15 mai 2005, nu se va reuși realizarea unei 
înțelegeri cu partea rusă privind o dată concretă, rezonabilă, acceptabilă 
pentru partea georgiană, de retragere a bazelor militare ale FR de pe 
teritoriul Georgiei, a da ca însărcinare puterii executive a Georgiei să 
întreprindă, în termenele prevăzute de lege, măsurile corespunzătoare față de 
aceste baze. În felul acesta: 
à) Ministerul afacerilor externe al Georgiei să sisteze acordarea de vize 
de intrare în Georgia militarilor ruși; 
b) Ministerul finanțelor al Georgiei să stabilească mărimea datoriei bazelor 
militare și a obiectivelor FR, amplasate pe teritoriul Georgiei atât față de 
Bugetul Georgiei, cât și față de toți ceilalți. A considera datoriile 
respective ca datorie de stat a Federației Ruse față de Georgia; 
c) Ministerul protecției mediului înconjurător și al resurselor naturale al 
Georgiei să studieze și sa evalueze mărimea daunelor ecologice, pricinuite de 
funcționarea bazelor militare ale FR; 
d) Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne ale Georgiei să asigure 
întocmirea unui regin special de deplasare a efectivului, tehnicii, 
armamentelor și a încărcăturilor Forțelor Armate Ruse pe teritoriul Georgiei și 
să efectueze controlul asupra respectării acestuia; 
e) Guvernul Georiei să elaboreze programe de reabilitare socială a cetățenilor 
Georgiei, care au fost angajați la bazele militare ale FR. 
4. Până la 1 ianuarie 2006 bazele militare ruse sunt obligate să funcționeze pe 
teritoriul Georgiei numai în regimul ce servește evacuarea lor de pe teritoriul 
Georgiei. Funcționarea acestor baze într-un alt regim este categori 
inadmisibilă pentru partea georgiană. 
5. A informa comunitatea internațională despre deciziile politice adoptate de 
autoritățile Georgiei în legătură cu bazele militare ale FR. 
Parlamentul Georgiei își exprimă speranța că, în termen de două luni, stabilit 
pentru negocieri cu autoritățile Federației Ruse, se va realiza un acord 
privind un termen rezonabil, acceptabil pentru Georgia, de retragere a bazelor 
militare. 
Parlamentul Georgiei este convins că evacuarea bazelor militare ale FR de pe 
teritoriul Georgiei va contribui atât la consolidarea securității și a 
stabilității în zonă, cât și la însănătoșirea și normalizarea relațiilor dintre 
Georgia și Rusia. 

Președintele Parlamentului 
Georgiei Nino Burdjanadze 
Tbilisi 
10 martie 2005 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui