ZIUA va prezinta Planul Ucrainei 
____________________________________________________ 
Republica Moldova si Transnistria, denumite in continuare parti ale procesului 
de negociere; 
Cu participarea mediatorilor din partea Federatiei Ruse, Ucrainei si 
Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE); 
In prezenta reprezentantilor Uniunii Europene si ai Statelor Unite ale 
Americii; 
Fiind hotarate sa defineasca obiectivele principale, principiile si etapele 
rezolvarii conflictului transnistrean pentru a instaura statul de drept si a 
asigura respectarea libertatilor fundamentale, sustinand, in acelasi timp, 
integritatea teritoriala si suveranitatea Moldovei; 
Recunoscand faptul ca implementarea acestui plan depinde, in primul rand, de 
vointa politica si determinarea partilor de a observa cu strictete 
angajamentele asumate prin intermediul acestui document; 
Salutand eforturile internationale depuse in vederea obtinerii unei solutionari 
rapide si comprehensive a confllictului transnistrean; 
Luandu-si angajamentul de a energiza dialogul politic si de a obtine rezultate 
palpabile in viitorul apropiat; 
Au semnat acest Plan pentru reglementare problemei transnistrene si sunt de 
acord sa indeplineasca urmatoarele: 
I Obiectivele reglementarii transnistrene 
1. Reintegrarea Republicii Moldova in conditiile unui teritoriu unificat si a 
unei autoritati guvernamentale comune, precum si a unui sistem politic 
democratic. 
2. O rezolvare comprehensiva si definitiva a problemei transnistrene care sa 
pastreze sistemul constitutional din Moldova si sa acorde Transnistriei un 
statut legal special de parte constitutiva a Moldovei. 
3. Pastrarea independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a 
Moldovei in interiorul frontierelor recunoscute pe plan international, 
prevazandu-se, in acelasi timp, ca rezidentii din Transnistria vor avea dreptul 
la autodeterminare numai in cazul in care Moldova isi va pierde suveranitatea 
si independenta. 
4. Asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
cetatenilor, indiferent de nationalitate, convingerile religioase si politice, 
rezidenta sau alte distinctii. Crearea de conditii care sa asigure dezvoltarea 
culturala si etnica a tuturor nationalitatilor care locuiesc pe ambele maluri 
ale Nistrului. 
5. Crearea unui spatiu unic si unficat de desfasurare a activitatilor legale, 
economice, de securitate, sociale, umanitare, precum si a altor activitati 
guvernamentale. Acest spatiu ar urma sa adune toate resursele materiale si 
spirituale in vederea rezolvarii in continuare a problemelor economice si 
sociale comune pentru a construi, in urma unor eforturi comune, o societate 
moderna, democratica si prospera. 
6. Asigurarea de interactiuni civile si inter-etnice care sa consolideze pacea 
si stabilitatea in aceasta parte a Europei. 
7. Eliminarea definitiva a consecintelor conflictului si stabilirea unui sistem 
multilateral de garantii internationale si domestice. 
II Principiile reglementarii 
1. Statutul Transnistriei va fi determinat in exclusivitate prin mijloace 
politice pasnice, in conformitate cu Constitutia Moldovei, prin initiative 
legislative apartinand autoritatilor responsabile din Moldova si Transnistria, 
care trebuie sa dispuna de sprijinul intregii societati civile din Moldova si 
sa respecte principiile democratiei, integritatii si securitatii unui singur 
stat - ale Republicii Moldova - definit de granitele Republicii Socialiste 
Sovietice Moldova de la 1 ianuarie 1990. 
2. Problema transnistreana va fi rezolvata respectand cu strictete principiile 
integritatii teritoriale, inviolabilitatii granitelor, respectarii drepturilor 
si libertatilor fundamentale ale omului si dreptului la autodeterminare al unui 
popor. 
3. Organizarea de alegeri anticipate libere, transparente si in cadrul 
Consiliului Suprem al Transnistriei, sub supravegherea organismelor 
internationale si care sa tina cont de statutul legal al Transnistriei dupa cum 
este definit de legile moldovene este esentiala pentru recunoasterea Moldovei 
in calitate de reprezentant legal al regiunii Transnistria din Republica 
Moldova de catre Sovietul Suprem. 
4. Procesul legal de definire a statutului special al Transnistriei in 
interiorul Republicii Moldova comporta trei etape. Aceste etape vor constitui o 
perioada de tranzitie, care sa duca la o rezolvare finala. Fiecare etapa nu va 
depasi sase luni, insa partile pot cadea de acord asupra unor perioade mai 
scurte. 
5. Parlamentul Moldovei va redacta toate legile relevante pentru Republica 
Moldova in prima etapa, in vreme ce etapele urmatoare vor tine de competenta 
Comisiei parlamentare, care va fi formata din membri autorizati ai 
Parlamentului moldovean si a Consiliului Suprem al Transnistriei, ales in mod 
democratic. 
6. Partile se vor abtine de la actiuni unilaterale, care ar putea impiedica 
rezolvarea pasnica a conflictului transnistrean si isi vor reafirma 
angajamentul fata de acordurile anterioare referitoare la acest plan. 
III Etapele reglementarii 
Etapa 1 - Cadrul legal al prevederilor principale asupra statutului 
Transnistriei in cadrul Republicii Moldova 
a. Pentru a stabili preconditiile refacerii integritatii teritoriale a 
Moldovei, Parlamentul Moldovei, in conformitate cu prevederile Constitutiei 
moldovene, va trebui sa adopte nu mai tarziu de iulie 2005 "Legea asupra 
prevederilor principale referitoare la statutul regiunii Transnistria din 
Republica Moldova (Transnistria)," care va consolida in mod legal prevederile 
statutului special al Transnistriei, reglementat anterior: 
1. Republica Moldova se constituie drept unic subiect de drept international. 
2. Transnistria este o unitate teritorial-administrativa speciala, sub forma 
unei republici, din cadrul Republicii Moldova. 
3. Transnistria va adopta si aplica propia Lege fundamentala (Constitutie), 
care va trebui sa fie in conformitate cu Constitutia moldoveana, dupa adoptarea 
"Legii statutului special legal al regiunii Transnistria din Republica Moldova 
(Transnistria)." 
4. Transnistria va avea propriile insemne (steag, stema, imn) care vor fi 
folosite impreuna cu insemnele Republicii Moldova. 
5. Limbile oficiale din Transnistria vor fi limbile moldoveneasca, ucraineana 
si rusa. Toti rezidentii din Transnistria vor avea dreptul garantat de a folosi 
limba materna, inclusiv li se vor pune la dispozitie conditiile necesare 
studierii si promovarii acesteia. 
6. Transnistria va participa la elaborarea politicii externe a Moldovei in ceea 
ce priveste domeniile care ii afecteaza interesele. Partile vor cadea de acord 
asupra formei acestei participari. 
7. Transnistria are dreptul sa stabileasca si sa mentina relatii in sferele 
economica, stiintifica, tehnica si umanitara, in conformitate cu legislatia din 
Moldova. 
b. "Legea asupra prevederilor principale referitoare la statutul regiunii 
Transnistria din Republica Moldova" va permite adoptarea ulterioara a unui 
sistem de garantii, care va include, inter alia, urmatoarele: 
1. Transnistria dispune de dreptul la secesiune in cazul in care Moldova se va 
alipi unui alt stat si/sau inceteaza sa mai fie subiect de drept international. 
2. Secesiunea Transnistriei de Moldova va fi monitorizata international si se 
va baza pe o decizie luata de majoritatea rezidentilor inregistrati in 
Transnistria in cadrul unui referendum regional. Acest referendum va fi 
organizat in conformitate cu legislatia actuala si numai in cazul in care 
exista motive pentru realizarea secesiunii. 
c. In virtutea "Legii asupra prevederilor principale referitoare la statutul 
regiunii Transnistria din Republica Moldova," alegerile libere si democratice 
din cadrul Consiliului Suprem transnistrean vor fi organizate nu mai tarziu de 
octombire sau noiembrie 2005. 
Cu consimtamantul OSCE, se va infiinta un Comitet International pentru 
pregatirea si organizarea alegerilor de la nivelul Consiliului Suprem al 
Transnistriei in vederea desfasurarii alegerilor. Alegerile vor fi monitorizate 
de observatori internationali din parte UE, OSCE, Consiliului Europei, SUA, 
Rusiei, Ucrainei si a altor state democratice. 
Etapa 2 - Separarea puterilor si competentelor in cadrul autoritatilor centrale 
ale Republicii Moldova si ale autoritatilor din Transnistria. Adoptarea "Legii 
statutului special legal al regiunii Transnistria din Republica Moldova 
(Transnistria)." 
a. In baza "Legii asupra prevederilor principale referitoare la statutul 
regiunii Transnistria din Republica Moldova," noii membri ai Consiliului Suprem 
din Transnistria vor pune in adoptare un act legislativ asemanator. 
b. In scopul redactarii "Legii statutului special legal al regiuni Transnistria 
din Republica Moldova (Transnistria)," Consiliul Suprem din Transnistria va 
delega deputati autorizati ai autoritatii regionale reprezentative in cadrul 
Comisiei parlamentare a Republicii Molodova insarcinate cu elaborarea acestei 
legislatii. In conformitate cu "Legea asupra prevederilor principale 
referitoare la statutul regiunii Transnistria din Republica Moldova," acest 
document va include clauze care vor prevedea separarea puterilor si 
competentelor intre autoritatile centrale ale Republicii Moldova si 
autoritatile din Transnistria. 
Mediatorii din partea Federatiei Ruse, Ucrainei, OSCE, precum si reprezentantii 
SUA, UE si ai Consiliului Europei vor oferi asistenta in elaborarea acestei 
legislatii, la solicitarea partilor. 
c. Parlamentul Moldovei va adopta "Legea statutului special legal al regiuni 
Transnistria din Republica Moldova (Transnistria)," dupa cum a fost redactat 
textul in cadrul Comisiei parlamentare. 
d. Pentru implementarea "Legii statutului special legal al regiuni Transnistria 
din Republica Moldova (Transnistria)," Consiliul Suprem din Transnistria va 
adopta un act legislativ asemanator. 
Etapa 3 - O reglementare completa a conflictului transnistrean. Garantiile 
legale ale statutului special al Transnistriei in cadrul Republicii Moldova 
a. In paralel, partile, impreuna cu viitoarele tari-garante - Rusia si Ucraina 
- precum si cu OSCE, cu sprijinul SUA si al UE, vor elabora un Acord intre 
Republica Moldova, Federatia Rusa, Ucraina si OSCE, referitor la garantiile 
respectarii "Legii statutului special legal al regiunii Transnistria din 
Republica Moldova (Transnistria)" de catre Moldova. 
b. "Legea statutului special legal al regiunii Transnistria din Republica 
Moldova (Transnistria)" va intra in vigoare dupa ce Parlamentul Moldovei va 
ratifica Acordul mentionat mai sus. 
Consiliul Suprem al Transnistriei va adopta Constitutia regiunii Transnistria 
din cadrul Republicii Moldova (Transnistria). 
c. Pentru a facilita rezolvarea posibilelor neintelegeri legate de aderarea 
partilor la sau de interpretarea "Legii statutului special legal al regiunii 
Transnistria din Republica Moldova (Transnistria)" va fi infiintat un Comitet 
de conciliere, pentru care Republica Moldova si Transnistria vor delega fiecare 
cate doi reprezentanti, in vreme ce Ucraina, Rusia si OSCE vor delega fiecare 
cate un reprezentant. Un reprezentant al SUA si un reprezentant al UE vor 
participa la lucrarile Comitetului. Partile vor cadea de acord asupra perioadei 
in care va activa Comitetul. 
VI Prevederi finale 
In cazul in care oricare dintre parti nu va respecta prevederile acestui Plan, 
Federatia Rusa, Ucraina si OSCE isi rezerva dreptul de a aplica masurile 
internationale legale in vigoare, in baza normelor si principiilor de drept 
international recunoscute. 
(Material obtinut de la OSCE; traducere de Anne Marie LUPASCU)

        
---------------------------------
Discover Yahoo!
 Have fun online with music videos, cool games, IM & more. Check it out!

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui