Spre informare.

 


Spaþiul verde din zona Brotãcei, transformat în ºantier de construcþii

  a.. Conform autorizaþiei eliberatã de Primãria Constanþa, se va construi un 
complex comercial. 
  b.. Locatarii din zonã sunt indignaþi pentru cã ei nu ºi-au dat acordul ºi 
vor sã facã un memoriu cãtre primar 
 

Constãnþenii sunt din ce în ce mai nemulþumiþi de modul în care administraþia 
localã se joacã cu domeniul public. În goana dupã bani, municipalitatea nu 
ezitã sã calce totul în picioare: legea, dorinþele ºi pãrerile oamenilor, 
confortul ºi sãnãtatea lor. Aºa se face cã, în ultimii ani, spaþiile verzi din 
oraº au fost transformate în monumente de beton ºi benzinãrii, iar parcurile în 
mall-uri, cârciumi sau biserici. Acolo unde mai existã un petec de iarbã ºi 
câþiva copaci, apar peste noapte garduri înalte de tablã ºi escavatoare, care 
transformã totul într-un ºantier de construcþii. Aceeaºi situaþie se 
înregistreazã, de curând, ºi în zona pieþei Brotãcei. Oamenii din zonã sunt 
disperaþi. Au fãcut plângeri, sesizãri peste sesizãri, dar nu i-a ascultat 
nimeni. În cele din urmã, au apelat ºi la ziarul nostru pentru a cere sã li se 
facã dreptate. Ioan Bocai ne-a contactat la redacþie ºi ne-a povestit despre un 
ºantier, apãrut peste noapte la doi metri de blocul în care locuieºte, pe locul 
unde erau copaci ºi iarbã verde. Ne-am deplasat la faþa locului. Într-adevãr, 
terenul din faþa blocului nr. 2 de pe strada Ciºmelei nr. 21 era împrejmuit cu 
garduri înalte de tablã ruginitã. Nu mai era pic de iarbã sau vreun copac. 
Totul fusese decopertat. Pe o pancartã stãtea înscrisã autorizaþia lucrãrii. 
Conform plãcuþei, acolo urmeazã sã se construiascã un complex comercial ºi de 
alimentaþie publicã, beneficiarul lucrãrii fiind SC "Neo Servis" SRL. 
Autorizaþia, cu numãrul 371, a fost eliberatã de Primãria Municipiului 
Constanþa cu data de 17.02.2005, iar lucrarea a început abia în urmã cu o 
sãptãmânã. Spaþiul destinat construcþiei nu se aflã la o distanþã mai mare de 
cinci metri de blocul de locuinþe, oamenii fiind foarte indignaþi de noua 
afacere a administraþiei. 

 

"Mazãre ºi-a bãtut joc de noi"

"E o construcþie fãrã rost când avem aici nu mai puþin de cinci mari pieþe ºi 
zeci de magazine comerciale. E de domeniul fantasticului ce se întâmplã în 
Constanþa asta. Se taie totul, se distrug parcuri, spaþii cu verdeaþã, doar 
pentru afacerile ºi interesele unora. E o golãnealã ºi o bãtaie de joc fãrã 
margini. Ne-a promis Mazãre în campania electoralã cã va face parcuri ºi locuri 
de joacã pentru copii. Scria asta pe toate coºurile de gunoi ºi autobuzele din 
oraº. Dar acum nu mai pãcãleºte pe nimeni. Uitaþi-vã ºi voi cã ãºtia distrug 
totul", ne-a declarat Ioan Bocai.

În faþa scãrilor blocului mascat de noul ºantier, câþiva locatari discutau de 
zor despre aceastã problemã. S-au arãtat foarte indignaþi de construcþia ce se 
ridicã în apropiere, mai ales cã în momentul în care li s-a cerut în mod expres 
acordul, toþi au semnat împotrivã: "Am insistat sã nu se construiascã nimic 
aici. Era singurul nostru spaþiu verde, unde se mai puteau ºi copiii juca. A 
venit administratorul blocului la noi ºi ne-a spus cã toate avizele sunt gata 
ºi cã trebuie sã semnãm. Toþi am spus atunci cã nu suntem de acord ºi am semnat 
în mod explicit cu NU. Nu ne-am dat acordul pentru aceastã construcþie ºi 
suntem dispuºi sã luptãm pentru drepturile noastre. Avem dreptul la aer, la 
liniºte, la un copac în faþa scãrii. Oricum, vrem sã facem un memoriu, pe care 
sã îl semneze toatã lumea. Vecinii au fost de acord. Îl vom trimite la primãrie 
ºi presã. Nu cred cã vom rezolva ceva aºa, dar vom încerca. Am mai fãcut pânã 
acum câteva adrese la domnul primar, dar nici un rãspuns", ne-a povestit 
Vasilica Mladinovici, responsabilã de scarã. În discuþie a intervenit ºi Rodica 
Dragomir, o altã vecinã, care a þinut sã facã unele completãri: "Ne-a stricat 
totul aici. Aveam grãdinã frumoasã, cu iarbã verde, copaci, flori. Acum, o 
parte din rãu a fost fãcut, cã au defriºat totul. Dacã vor ridica magazinul ºi 
dacã va avea mai multe etaje, cum s-a auzit, ne va lua tot aerul, tot soarele. 
Avem bãtrâni în bloc care au nevoie de aer pentru cã se sufocã în casã". 

"Nu e bine cã se construieºte aºa, dar ce mai este bine în oraºul ãsta? Se 
concesioneazã, se vinde în neºtire domeniul public. Or sã ne ia ºi taxã de mers 
pe trotuar, pânã una-alta", ne-a declarat Mircea ª., recomandându-se drept 
"persona nongrata pentru Mazãre". Mircea Toma, un pensionar ce locuieºte 
într-un bloc de pe strada Ciºmelei nr. 21, în apropierea viitorului complex 
comercial, susþine cã totul este "o bãtaie de joc": "ªi despre aceastã 
construcþie, cât ºi despre cei care l-au votat pe Mazãre, am aceeaºi pãrere. 
ªi-a bãtut joc de noi. Era singurul spaþiu verde pentru copii ºi pentru noi".

Oamenii au spus cã vor face un memoriu cãtre Primãria Constanþa pentru stoparea 
lucrãrilor ºi refacerea spaþiului verde. Sunt pesimiºti în ceea ce priveºte 
rezultatul, însã este de datoria lor sã încerce. Din nou, administraþia localã 
ºi-a dat arama pe faþã, demonstrând dispreþ pentru constãnþeni ºi pentru oraºul 
lor. 

Cosmin ZAPOROJAN

Sursa: CUGET LIBER

 

AM
--  
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.ro


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui