Ia te uita ce punea Radu Mititean in septembrie anul trecut pe lista [mediu]
;)
Tin sa va amintesc ca la nivel de UE se discuta de mei MULT de un an despre
o directiva ref. la inundatii (prevenire, mod de a actiona in caz de...) -
deci faptul ca exista o "problema" era cunoscut de autoritati - sau nu era?
;)

Da, acolo,ceva SI despre "responsabilitati" (si se vede ca Sulfina Barbu nu
e principala "responsabila" pentru interventii) si despre prognoza
(realizarea sistemului DESWAT) si despre "11 centre de interventie", si
despre "implementarea sistemului WATMAN"... si despre SNIF (de care a uitat
cam toata lumea)... e interesanta partea pe care am s-o las la final....
desi in mesaj are un format uracios, probabil in textul HG veti gasi tabelul
propriu-zis....

eh... asta e......

Codruta


From: "CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA" <[EMAIL PROTECTED]>


 Am citit cu stupoare lungul "Plan general de masuri preventive pentru
evitarea si reducerea efectelor inundatiilor" produs de inteleptul nostru
Guvern, care se declarase in sfarsit constient de gravitatea problemei si de
faptul ca inundatiile nu sunt un ghinion, o surpriza care vine din senin si
nu e nimic de facut....
Si propune sa facem.... Ce credeti? Ce stiu inteleptii hidrotehnisti care
stapanesc in continuare si MMGA si Apele Romane: "Lucrari de aparare" - a se
citi diguri, baraje, amenajari de albii etc.
In loc sa fie pe primul plan stoparea defrisarilor, desecarilor si
"amenajarilor" albiilor, potolirea agriculturii intensive, impaduriri masive
si renaturari de albii, refacere de zone umede etc. , abia daca spre sfarsit
se mentioneaza si ceva impaduriri.... dar numai minore, exclusiv pe
suprafetele defrisate prin taieri ilegale sau prin calamitati sau pe
terenuri degradate... Si ceva "perdele de protectie".... Nimic in rest din
ceea ce ar trebui facut pentru a preveni inundatiile....

 Dezgustat si revoltat,

Radu Mititean - CCN

 ANEXA:
HG 1286/2004 - plan prevenire si reducere efecte inundatii

 =====================================
 Guvernul Romaniei

 Hotarare nr. 1286 din 13 august 2004
privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si
reducerea efectelor inundatiilor
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 26 august 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 Art. 1. - Se aproba Planul general de masuri preventive pentru evitarea si
reducerea efectelor inundatiilor, prevazut in anexa*) care face parte
integranta din prezenta hotarare.
 ___________
*) Anexa este reprodusa in facsimil.

 Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice
care au atributii in domeniu vor actiona pentru realizarea masurilor din
Planul general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor
inundatiilor, la termenele prevazute.
(2) Ministerele si prefectii vor analiza saptamanal stadiul realizarii
Planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor
inundatiilor, stabilind masurile necesare.
(3) Ministerul Administratiei si Internelor va sintetiza informarile
intocmite de catre ministere si prefecti si va prezenta periodic Guvernului
un raport cu privire la realizarea Planului general de masuri preventive
pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor, propunand masurile
corespunzatoare pentru incadrarea in termenele stabilite.

 PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor, Marian Florian
Saniuta
Ministrul delegat pentru administratia publica, Gheorghe Emacu
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Miron Tudor Mitrea
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, Petre Daea
Ministrul mediului si gospodaririi apelor, Speranta Maria Ianculescu

Bucuresti, 13 august 2004.
Nr. 1.286.
ANEXA

    PLAN GENERAL DE MASURI PREVENTIVE PENTRU EVITAREA SI REDUCEREA
EFECTELOR INUNDATIILOR
----------------------------------------------------------------------------
-----------------|Nr | Masuri | Termen | Responsabili | |crt.| | | |

|---------------------------------------------------------------------------
---------------|
| I. MASURI PREVENTIVE |

|---------------------------------------------------------------------------
--------------|
| 1. |Actualizarea si completarea comisiilor judetene si | Incepand cu
|Prefectii, | | |locale de aparare impotriva dezastrelor, refacerea |
intrarea in |Primarii | | |fluxului informational in vederea activarii
rapide | vigoare a | | | |in caz de urgenta si stabilirea unor termene
|prezentei hotarari| | | |operative de reactie. | | |
|----+-----------------------------------+------------------+---------------
---------------|
| 2. |Instruirea prefectilor, subprefectilor, | |Sefii inspectoratelor
judetene de | | |presedintilor consiliilor judetene, primarilor in |
Incepand cu |protectie civila, | | |calitate de sefi ai protectiei civile
si de | intrarea in |Ministerul Mediului si Gospodaririi | | |presedinti ai
comisiilor judetene si locale de | vigoare a |Apelor, |
| |aparare impotriva dezastrelor. |prezentei hotarari|Centrele de pregatire
de Protectie | | | | |Civila |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 3. |Reanalizarea zonelor de risc la inundatii si | Incepand cu
> |Comisiile judetene si locale de |
> | |alunecari de teren si a punctelor vulnerabile din | intrarea in
> |aparare impotriva dezastrelor, |
> | |teritoriul administrativ al judetelor, | vigoare a |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |municipiilor, oraselor si comunelor. |prezentei hotarari|Apelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 4. |Analizarea starii tehnice si inventarierea zonelor | |Comisiile
> judetene si locale de |
> | |critice la lucrarile de aparare impotriva |In termen de 30
> de|aparare impotriva dezastrelor, |
> | |inundatiilor, de pe: | zile de la |Ministerul Mediului si
> Gospodaririi |
> | | - albiile cursurilor de apa; | intrarea in |Apelor, |
> | | - canale de scurgere, rigole, santuri, punti | vigoare a
> |Consiliile judetene, |
> | | pietonale, podete si poduri; |prezentei hotarari|Inspectoratul
> Judetean de Protectie |
> | | - diguri de protectie, baraje, lacuri de acumulare| |Civila, |
> | | - alte lucrari cu rol de aparare. | |Proprietarii digurilor si
> barajelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 5. |Executarea lucrarilor tehnice pentru eliminarea | |Consilii
> judetene si locale, |
> | |deficientelor constatate pe baza inventarierii si | |Institutii
> publice si agenti |
> | |expertizarii efectuate, cu alocarea fondurilor | Permanent
> |economici, |
> | |necesare. | |Detinatorii lucrarilor de aparare, |
> | | | |Ministerul Finantelor Publice |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 6. |Verificarea respectarii de catre autoritatile | |Prefectii, |
> | |administratiei publice locale, institutii publice, | |Organele de
> control ale primariilor |
> | |agenti economici si persoane fizice a prevederilor | |si consiliilor
> judetene, |
> | |legale referitoare la: | |Inspectoratul de Stat in Constructii |
> | | - eliberarea autorizatiilor de construire; | |Ministerul
> Administratiei si |
> | | - ocuparea temporara a unor terenuri din zona | |Internelor, |
> | | inundabila; | |Inspectia de Stat in Constructii, |
> | | - respectarea normelor si normativelor specifice, | Permanent
> |Ministerul Comunicatiilor si |
> | | privind amplasarea, proiectarea si executia | |Tehnologiei
> Informatiilor, |
> | | instalatiilor si a constructiilor de orice | |Ministerul
> Transporturilor, |
> | | natura; | |Constructiilor si Turismului, |
> | | - exploatarea, utilizarea si intretinerea | |Ministerul Mediului si
> Gospodaririi |
> | | instalatiilor, cladirilor, constructiilor de | |Apelor, |
> | | orice natura, precum si respectarea normele si | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor si|
> | | normativelor specifice. | |Dezvoltarii Rurale, |
> | | | |Ministerul Economiei si Comertului |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 7. |Verificarea respectarii de catre institutii | |Ministerul
> Administratiei si |
> | |publice, agenti economici si persoane fizice a | |Internelor, |
> | |obligatiilor legale referitoare la: | |Ministerul Transporturilor, |
> | |- constituirea mijloacelor materiale necesare | |Constructiilor si
> Turismului, |
> | | pentru interventie si mentinerea lor in stare | |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | | operativa; | |Apelor, |
> | |- evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a | Permanent
> |Ministerul Agriculturii, Padurilor |
> | | aparaturii ce pot fi folosite in caz de dezastru,| |si Dezvoltarii
> Rurale, |
> | | precum si punerea la dispozitia comisiilor | |Ministerul Economiei
> si Comertului, |
> | | judetene si locale de aparare impotriva | |Prefectii, |
> | | dezastrelor. | |Primarii, |
> | | | |Alte institutii ce emit autorizatii |
> | | | |si avize |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 8. |Perfectionarea sistemului de derulare a fluxului | |Prefectii, |
> | |informational, decizional privind instiintarea si | |Primarii, |
> | |alarmarea populatiei, verificarea si mentinerea in | |Comisiile
> judetene si locale de |
> | |stare de functionare a sistemului de instiintare si| Incepand cu
> |aparare impotriva dezastrelor, |
> | |alarmare si alocarea resurselor necesare. | 25.08.2004
> |Inspectoratele Judetene de protectie |
> | |Instalarea a cel putin unei sirene de alarmare in | |Civila, |
> | |fiecare localitate din componenta unitatii | |Directiile de
> Telecomunicatii, |
> | |administrativ-teritoriale. | |Ministerul Finantelor Publice |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 9. |Asigurarea, in fiecare localitate, in mod deosebit | Incepand cu
> |Consiliile judetene si consiliile |
> | |la nivelul comunelor si a satelor, a cate unui post| intrarea in
> |locale, |
> | |telefonic si organizarea serviciului de permanenta | vigoare a
> |Directiile de Telecomunicatii |
> | |la sediul primariilor. |prezentei hotarari| |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |10. |Completarea stocurilor de materiale, tehnica si | |Consilii
> judetene si locale, |
> | |echipamente pentru interventia de urgenta, | Permanent, |institutii
> publice si agenti |
> | |constituite la nivelul autoritatilor administratiei| incepand
> |economici, |
> | |publice locale, institutiilor si agentilor | intrarea in
> |Inspectoratele Judetene de Protectie |
> | |economici, conform H.G. nr. 638/1999. | vigoare a |Civila, |
> | | |prezentei hotarari|Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | | | |Apelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |11. |Intensificarea actiunilor de instruire si | |Prefectii, |
> | |constientizare a populatiei asupra, regulilor de | |Inspectoratele
> judetene pentru |
> | |comportare la inundatii si alunecari de teren si | Permanent
> |protectie civila, |
> | |participarii cetatenilor la actiunile de prevenire | |Primarii, |
> | |si de interventie, in vederea inlaturarii efectelor| |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |fenomenelor meteorologice periculoase. | |Apelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |12. |Cresterea capacitatii de prognoza hidrologica prin | Incepand cu
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |realizarea sistemului DESWAT. | 30.09.2004 |Apelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |13. |Imbunatatirea sistemului, informational la nivelul | | |
> | |autoritatilor administratiei publice locale si | Incepand cu
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |realizarea a 11 centre de interventie in caz de | 01.06.2005 |Apelor
> |
> | |inundatii prin implementarea sistemului WATMAN | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |14. |Verificarea lucrarilor din amenajarile de | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor |
> | |combaterea eroziunii solului, de corectare a | |si Dezvoltarii
> Rurale |
> | |torentilor, desecari, indiguiri si acumulari cu rol| |Societatea
> Nationala de imbunatatiri |
> | |de atenuare a viiturilor pentru constatarea starii | Permanent
> |Funciare |
> | |tehnice a acestora si stabilirea lucrarilor de | |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |readucere la parametrii functionali proiectati, | |Apelor, |
> | |precum si executarea lucrarilor de reparatii, cu | |Ministerul
> Finantelor Publice |
> | |asigurarea fondurilor necesare. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |15. |Realizarea expertizelor pentru stabilirea gradului | | |
> | |de siguranta a barajelor de la acumularile cu rol | Incepand cu
> |Ministerul Agriculturii, Padurilor |
> | |de atenuare a viiturilor, a irigatiilor, a | intrarea in |si
> Dezvoltarii Rurale - SNIF, |
> | |pisciculturii a alimentarii cu apa, conform O.U.G. | vigoare a
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |nr. 244/2000, completata si modificata prin Legea | prezentei
> |Apelor, |
> | |nr. 466/2001 a infrastructurii de transport | hotarari |Ministerul
> Economiei si Comertului |
> | |(poduri, viaducte, ziduri de sprijin), precum si | | |
> | |realizarea obiectivelor de investitii necesare. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |16. |Identificarea amenajarilor de combaterea eroziunii | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor si|
> | |solului, desecare si a lucrarilor cu rol de aparare| Incepand cu
> |Dezvoltarii Rurale - SNIF, |
> | |impotriva inundatiilor (diguri, baraje si statii de| intrarea in
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |pompare, de desecare) si stabilirea celor care | vigoare a |Apelor,
> |
> | |necesita lucrari de reabilitare, modernizare si | prezentei
> |Primarii, |
> | |extindere, precum si executarea acestora, cu | hotarari |Ministerul
> Finantelor Publice |
> | |asigurarea fondurilor necesare. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |17. |Verificarea respectarii normelor de protectie a | |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |mediului privind exploatarea si depozitarea | |Apelor, |
> | |materialului lemnos si a deseurilor din | |Garda Nationala de Mediu,
> |
> | |instalatiile de debitare si de prelucrare a | Permanent |Ministerul
> Administratiei si |
> | |materialului lemnos, precum si controlul altor | |Internelor |
> | |obiective cu impact semnificativ asupra mediului, | | |
> | |aflate in zonele cu risc de inundatii. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |18. |Intocmirea si aplicarea programelor pentru: | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor |
> | | - impadurirea terenurilor neregenerate in urma | |si Dezvoltarii
> Rurale |
> | | taierilor ilegale si a calamitatilor datorate | Incepand cu | |
> | | actiunii unor factori perturbatori (doboraturi | intrarea in | |
> | | si rupturi de vant si zapada, uscari in masa, | vigoare a | |
> | | incendii etc.); |prezentei hotarari| |
> | | - impadurire a terenurilor degradate; | | |
> | | - crearea perdelelor forestiere de protectie a | | |
> | | apelor | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |19. |Alocarea fondurilor bugetare pentru stabilizarea | La
> rectificarea |Ministerul Agriculturii, Padurilor si|
> | |albiilor si versantilor prin lucrari de corectare a|bugetului pe
> anul |Dezvoltarii Rurale, |
> | |torentilor pe vai cu torentialitate ridicata, | 2004 si bugetele
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |amplasate in fondul forestier proprietate publica a| anilor urmatori
> |Apelor, |
> | |statului. | |Ministerul Finantelor Publice |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |20. |Intensificarea controlului privind respectarea | |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |prevederilor legale si al reglementarilor tehnice | Incepand cu
> |Apelor, |
> | |referitoare la amplasarea balastierelor si | 01.09.2004
> |Inspectoratul de Stat in Constructii |
> | |functionarea acestora. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |21. |Realizarea de controale operative pentru | |Prefectii, |
> | |identificarea si inlaturarea disfunctiilor in | |Primarii, |
> | |organizarea, pregatirea si desfasurarea | Semestrial |Inspectoratele
> Judetene de Protectie |
> | |interventiei la nivel local si judetean. | |Civila |
> | | | |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | | | |Apelor |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> |22. |Organizarea si executarea inspectiei pentru | |Inspectoratul de
> Stat in Constructii,|
> | |verificarea indeplinirii atributiilor conferite | |Ministerul
> Administratiei si |
> | |autoritatilor administratiei publice locale privind| |Internelor |
> | |apararea impotriva inundatiilor si fenomenelor | Incepand cu
> |Ministerul Transporturilor, |
> | |meteorologice periculoase, prin comisii mixte | 15.08.2004
> |Constructiilor si Turismului |
> | |constituite din specialisti si experti din cadrul | |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |ministerelor de resort | |Apelor, |
> | | | |Ministerul Agriculturii, Padurilor |
> | | | |si Dezvoltarii Rurale |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | II. MASURI DE INTERVENTIE |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | 1. |Stabilirea concreta a fortelor si mijloacelor | |Comisiile
> judetene si locale de |
> | |destinate pentru inlaturarea efectelor negative, a | Incepand cu
> |aparare impotriva dezastrelor, |
> | |responsabilitatilor de coordonare si conducere a | intrarea in
> |Prefectii, |
> | |interventiei, precum si reactualizarea si | vigoare a |Primarii, |
> | |completarea planurilor operative de actiune. |prezentei
> hotarari|Inspectoratele Judetene de Protectie |
> | | | |Civila |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 2. |Identificarea si inventarierea zonelor si spatiilor| |Comisiile
> judetene si locale de |
> | |de evacuare a populatiei, efectivelor de animale, | Incepand cu
> |aparare impotriva dezastrelor, |
> | |bunurilor materiale si a valorilor de patrimoniu, | intrarea in
> |Prefectii, |
> | |asigurandu-se conditii corespunzatoare de cazare, | vigoare a
> |Primarii, |
> | |hranire, ordine publica asistenta sanitara si |prezentei
> hotarari|Inspectoratele Judetene de Protectie |
> | |sanitar-veterinara | |Civila |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 3. |Refacerea si mentinerea sectiunilor de scurgere a | Permanent,
> |Consiliile locale si judetene, |
> | |apelor mari, in special in zona lucrarilor de | Incepand cu
> |Detinatorii lucrarilor, |
> | |traversare a cursurilor de apa si asigurarea | intrarea in
> |Ministerul Mediului si Gospodaririi |
> | |fondurilor de inlocuire a traversarilor | vigoare a |Apelor |
> | |subdimensionate hidraulic. |prezentei hotarari| |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 4. |Intreprinderea unor masuri pentru stoparea | |Autoritati cu
> atributii de control |
> | |actiunilor care favorizeaza producerea viiturilor | |conferite de
> lege: |
> | |cu efecte distructive in cazul precipitatiilor | |Autoritatea
> Nationala de Control |
> | |abundente (depozitarea in albia majora a cursurilor| |Ministerul
> Administratiei si |
> | |de ape a materialului lemnos si a resturilor | Permanent |Internelor
> |
> | |rezultate in urma exploatarii lemnului, sau a altor| |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |materiale ori deseuri, taierile ilegale de arbori, | |Apelor |
> | |nerespectarea regulilor de exploatare etc.) | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor si|
> | | | |Dezvoltarii Rurale |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 5. |Organizarea unui sistem de primire, depozitare si | Permanent
> |Comisiile judetene si locale de |
> | |distribuire a ajutoarelor destinate populatiei | (in functie
> |aparare impotriva dezastrelor, |
> | |sinistrate. | de |Prefectii, |
> | | | evenimente) |Primarii |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 6. |Elaborarea ordinului privind organizarea si | |Ministerul
> Administratiei si |
> | |desfasurarea masurilor specifice de protectie | |Internelor |
> | |civila precum si pentru reducerea riscurilor, | | |
> | |pierderilor de vieti si valori materiale in | 09.08.2004 | |
> | |perioada premergatoare si pe timpul executarii | | |
> | |lucrarilor de prabusire controlata si ecologizare a| | |
> | |zonei Ocnele Mari, judetul Valcea. | | |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | III. MASURI DE INLATURARE A EFECTELOR NEGATIVE |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | 1. |Organizarea actiunilor de interventie specifice | |Primarii, |
> | |pentru inlaturarea operativa a efectelor negative | |Prefectii, |
> | |provocate de fenomenele meteorologice periculoase | |Comisiile
> judetene si locale de |
> | |si restabilirea normalitatii in zonele afectate | |aparare impotriva
> dezastrelor, |
> | |prin: | |Detinatorii lucrarilor, |
> | | - decolmatarea albiilor; | |Agentii economici, |
> | | - decolmatarea rigolelor si santurilor; | |Institutii publice, |
> | | - refacerea podurilor si podetelor; | |Persoane fizice, |
> | | - degajarea cailor de comunicatie; | |Consiliile judetene, |
> | | - repunerea/in functiune a retelelor de utilitati | |Ministerul
> Administratiei si |
> | | publice (apa, gaze, canalizare, telefonie, | Permanent |Internelor,
> |
> | | electricitate etc.); | |Ministerul Mediului si |
> | | - igienizarea puturilor si fantanilor; | |Gospodaririi Apelor, |
> | | - reabilitarea constructiilor afectate; | |Ministerul Agriculturii,
> Padurilor |
> | | - curatarea rigolelor. | |si Dezvoltarii Rurale, |
> | | | |Ministerul Sanatatii, |
> | | | |Ministerul Transporturilor, |
> | | | |Constructiilor si Turismului |
> | | | |Directiile de Telecomunicatii |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 2. |Dezafectarea constructiilor si exploatarilor | |Inspectoratul de
> Stat in |
> | |avariate din albiile si zonele inundabile ale | |Constructii, |
> | |cursurilor de apa, care nu mai prezinta siguranta | |Ministerul
> Mediului si |
> | |in exploatare. | |Gospodaririi Apelor, |
> | | | |Ministerul Administratiei si |
> | | | |Internelor, |
> | | | |Consiliile Judetene |
> | | | |Primarii, |
> | | | |Detinatorii de constructii |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | IV. MASURI LEGISLATIVE |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | 1. |Modificarea si completarea actelor normative care | |Toate
> ministerele abilitate |
> | |reglementeaza domeniul de referinta cu privire la | 30.10.2004 | |
> | |cuantumul amenzilor. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 2. |Elaborarea unui proiect de act normativ pentru | |Ministerul
> Mediului si |
> | |aprobarea, in regim de urgenta, a Programului de | |Gospodaririi
> Apelor, |
> | |lucrari pentru eliminarea efectelor inundatiilor | 31.08.2004
> |Ministerul Finantelor Publice |
> | |din anul 2004, prin credite acordate de Banca | | |
> | |Europeana de Investitii. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 3. |Elaborarea cadrului legal pentru stabilirea | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor |
> | |responsabilitatilor institutionale si principiilor | |si Dezvoltarii
> Rurale, |
> | |de finantare (privitoare la gestionarea) a | 30.11.2004 |Ministerul
> Mediului si Gospodaririi |
> | |lucrarilor de corectare a torentilor in fondul | |Apelor |
> | |forestier national. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 4. |Elaborarea cadrului legal privind autorizarea | |Ministerul
> Economiei si Comertului, |
> | |functionarii instalatiilor de debitat si prelucrat | |Ministerul
> Agriculturii, Padurilor |
> | |lemn rotund. | 30.11.2004 |si Dezvoltarii Rurale, |
> | | | |Ministerul Mediului si |
> | | | |Gospodaririi Apelor |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | V. MASURI PE TERMEN LUNG |
>
>
|---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------|
> | 1. |Analizarea semestriala, in cadrul comisiilor | |Ministerul
> Administratiei si |
> | |judetene consultative, a stadiului realizarii | |Internelor, |
> | |activitatilor prevazute in planuri, a evolutiei | |Prefectii |
> | |fenomenelor in zonele de responsabilitate si | Semestrial | |
> | |informarea despre aceasta, in scris, a Directiei | | |
> | |Generale pentru Relatiile cu Prefecturile si a | | |
> | |Comandamentului Protectiei Civile, din cadrul | | |
> | |Ministerului Administratiei si Internelor. | | |
>
>
|----+---------------------------------------------------+------------------
+-------------------------------------|
> | 2. |Elaborarea si implementarea unui Program national | |Ministerul
> Transporturilor, |
> | |de lucrari pentru prevenirea inundatiilor, inclusiv| Termen de
> |Constructiilor si Turismului, |
> | |cu atragerea de fonduri externe. | elaborare |Ministerul Mediului,
> Gospodaririi |
> | | | 30.11.2004 |Apelor, |
> | | | |Ministerul Agriculturii, Padurilor |
> | | | |si Dezvoltarii Rurale |


--
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.roSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui