E timpul golanilor, maicã!
Mircea DINESCU

ªpriþar bãtrîn, nu-i de mirare cã preºedintele Bãsescu e dispus sã 
vadã mai totdeauna partea plinã a paharului gol.

 
Din pãcate, dupã ce-a lansat pe piaþã conceptul de trãit bine, a 
uitat sã împrãºtie în popor ºi manualul cu instrucþiunile de folosire 
ºi de punere în aplicare a cozonacului.

Cînd doamna Sulfinica a confundat o buturugã zvîrlitã de viiturã pe 
mal cu un berbec mioritic, dom' preºedinte s-a uitat, vorba aia, ca 
curca-n lemne, apoi a exclamat admirativ „ºi ce coarne rãsucite 
are!". 
În cadrul galopului de sãnãtate pe la periferia patriei, matrozul a 
descoperit, dup㠄unu la sutã inundaþii", ºi farmecul mersului pe 
jos, ºi glezna subþire a zambilicii: „Recolta aratã bine. Am vãzut 
culturi frumoase. Dezastrul este amplificat special pentru ca 
speculanþii sã mãreascã în mod artificial preþurile".

Ce spui, Bibicule? Douã erori în trei propoziþii nu-i cam mult pentru 
un ºef de stat?!

Pãi, dacã lanurile cãcãnii de grîu ºi de orz încolþit, porumbul cu 
coceanul ºtirb de boabe ºi viile opãrite de ploile acide trezesc 
admiraþia, firesc îi ca þãranii nevoiþi sã vîndã depozitarilor grîul 
cu 2.500 lei vechi, adicã mult sub preþ, sã fie percepuþi drept niºte 
speculanþi ordinari.

Bine ar fi fost ca serviciile secrete, în loc sã ne bage nouã 
microfonul în cãlimarã, sã fi stat cu urechea lipitã de pereþii 
silozurilor. Poate cã aºa ar fi aflat ºi preºedintele României cum 
îºi blesteamã zilele pãlmaºii deposedaþi pe vremuri de pãmînt ºi 
decãzuþi acum la stadiul de viþei costelivi, ce n-or sã nimereascã în 
vecii vecilor poarta nouã a capitalismului de cumetrie.

Cînd deputaþii români trãiesc mai mult ºi mai bine cu peste o sutã de 
zile pe an decît oamenii obiºnuiþi, paranormalul pare sã-ºi fi gãsit 
ºi el un post confortabil, de consilier la Cotroceni.

Cea mai bunã definiþie a epocii de mãreþe împliniri bãsesciene a dat-
o o bãtrînicã din satul Vadu Roºca, la vederea amãrãºtenilor ce se 
bãteau pe bulendrele second-hand vãrsate dintr-un camion cu 
ajutoare: „E timpul golanilor, maicã!" 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui