A P E L  P E N T R U  N E U I T A R E

Stimati Domni, 
Va trimitem spre publicare si spre luare la cunsotiinta acest Apel . Va
multumim pentru imprimarea, citirea si distribuirea lui.
P.G. si D.C.
-------------------------------------------
Paul Goma,
Dan Culcer,
fac un

A P E L  P E N T R U  N E U I T A R E

Bolsevicii, rusii (cu auxiliarii lor) nu vor fi izbutit sŕ distrugŕ
chiar toate *documentele fotografice* ale vietii noastre dinainte de
nŕvŕlirea lor în Europa (începînd de la Primul Rŕzboi Mondial), sŕ
nimiceascŕ dovezile - *fotografice* - despre cruzimea, cu care s-au
strŕduit sŕ ne facŕ fericiti - prin alungŕri de la vetrele noastre,
prin arestŕri, deportŕri, înfometŕri, torturi, moarte.
Vor mai fi rŕmas, dupŕ atâtea si atât de cumplite
pierderi, prin funduri de sertare, de cufere, de cutii
de carton, de boccele fotografii, carti postale,
timbre, afise, coperti de carti sau pagini de revista, de ziar.

Ne-am propus sŕ le colectŕm, sistematizŕm, reproducem - pe
hârtie, prin internet - ceea ce s-a mai salvat din memoria noastrŕ în
imagini vorbind despre calvarului românilor din Rŕsŕritul
tŕrii : basarabeni, bucovineni, herteni, transnistrieni -
deportati în Siberia, refugiati în restul României, dar hŕituiti în
vederea “repatrierii în URSS”, deportati în Bŕrŕgan - din 1914 pânŕ
în ziua de astŕzi.

Cei care vor lua cunostintŕ de acest Apel sunt invitati sŕ trimitŕ,
fie prin postŕ fotografii pe hârtie (cňpii, nu originale), fie
electronic, prin e-mail - la adresele indicate mai jos.
Este necesar ca imaginile sŕ fie însotite de câte o notŕ explicativŕ,
separatŕ, în care sŕ fie indicate:
Data, locul, împrejurarea în care a fost fŕcutŕ fotografia, numele
celui/celor din imagine, numele detinŕtorului (sŕ se precizeze dacŕ
acesta doreste sau nu sŕ i se comunice numele la reproducere).
Rugŕm sŕ nu se facŕ “semne” pe hârtie (“x”-uri, cifre); pentru
recunoasterea personajelor sŕ se explice în Notŕ - de pildŕ: “al
doilea din stânga este…Cutare”, “primul din rândul al doilea este…”
Totodatŕ este necesar ca detinŕtorul fotografiei sŕ autorizeze, în
scris, reproducerea ei/lor în revista electronicŕ Asymetria
(http://www.asymetria.org), al cŕrui editor este ziaristul Dan Culcer..
Prin orice mijloc vor fi trimise imaginile, adresa
Expeditorului sŕ fie clarŕ, completŕ, pentru a i se putea
confirma primirea lor si multumi.
Paris, 15 decembrie 2005
-----------------------------------
Adresa postalŕ: Dan Culcer,
16 Résidence Nouveaux Horizons
78990 ELANCOURT, FRANCE
Tel 33 (0)1 30431677
Adrese electronice:
[ [EMAIL PROTECTED] ]
[ [EMAIL PROTECTED] ]
[ [EMAIL PROTECTED]
[ [EMAIL PROTECTED] ]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/YNG3nB/VREMAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui