*AURUL, BLESTEMUL  DE LA ROªIA MONTANÃ*

*Existã o localitate minunatã.
Se numeºte Roºia Montanã.
Va fi aur. Va fi argint. Aici va fi un nou Eldorado. O ofertã remarcabilã.
Va fi deasemenea un lac cu cianurã de 800 de hectare cu un baraj de 180 de
metri.
Doar cã, aceastã minunatã localitate, Roºia Montanã, va dispãrea de pe faþa
Pãmântului.*

*Pentru prima datã în România,
un film ºocant despre blestemul aurului la Roºia Montanã.
Un film premiat la numeroase festivaluri internaþionale.*
www.neweldoradofilm.com


Avem plãcerea sã vã invitãm,
*joi, 9 februarie, ora 18:00, Casa Tranzit, str. Bariþiu 16,*
la vizionarea documentarului *NEW ELDORADO de Tibor Kocsis*.
Cu aceastã ocazie puteþi afla mai multe despre situaþia actualã de la Roºia
Montanã,
prin discuþiile ulterioare proiecþiei, cu invitaþii:
Stephanie Roth - câºtigãtoarea premiului Goldman Environmental pentru Europa

ºi ªtefania Simion - consilier juridic Alburnus Maior.
Participând la acest eveniment susþineþi Campania Salvaþi Roºia Montanã
prin cumpararea biletului de intrare (5 RON) ºi, opþional, a altor materiale
promoþionale.


Va aºteptãm cu drag,

*Echipa "Salvaþi Roºia Montanã!"*

din care fac parte:
Asociaþia "Alburnus Maior" - www.rosiamontana.org
Greenpeace CE - www.greenpeace.ro
Grupul de iniþiativã "MindBomb" - www.mindbomb.ro
Centrul de intervenþie ºi asistenþã ecologicã - "Efectul Fluture"
Underdog, management artistic - www.underdog.ro
Asociaþia ecologistã "Floarea de colþ" - www.aefc.org
Asociaþia ecologistã "Transilvania Verde" - www.greentransylvania.ro

*Eveniment realizat cu sprijinul:*
Casa Tranzit - www.tranzithouse.ro
Zile ºi Nopþi - www.zilesinopti.ro
cãrora le mulþumim.


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui