Eu nu am gasit nicaieri in legislatia romaneasca o specificatie 
referitoare la cele 90 de zile la care ai dreptul sa stai in 
strainatate asa ca va rog daca cineva stie mai mult {poate a vazut 
sau a citit) sa explice unde este scris asa ceva.Din ce am inteles 
dreptul la libera circulatie poate fi restrans doar in cazul unei 
persoane returnate(adica fortate sa paraseacsca teritoriul strain) si 
nu intoarse in tara dupa o perioda chiar mai mare de 90 de zile.Legea 
pare a fi bine facuta dar nu am gasit normele de aplicare.Daca se 
aplica  ca pana acum este ca si cum nimic nu s-a schimbat pentru ca 
dreptul la circulatie va fi restrans prin ridicarea pasaportului in 
frontiera  si nu dupa pronuntarea unei sentinte.Cam asa se intelege 
din declaratia ministrului Blaga.Si ar fi pacat calegea sa aiba ca 
efect doar cresterea cursului la spaga. 

Anexez extras din Legea 248/2005(intrata in vigoare la 29.01.2006)

 Sectiunea 3 - Limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie 
in strainatate

Art. 38
Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in 
strainatate a cetatenilor romani poate fi dispusa pentru o perioada 
de cel mult 3 ani numai in conditiile si cu privire la urmatoarele 
categorii de persoane: 
a) cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat in baza 
unui acord de readmisie incheiat intre Romania si acel stat; 
b) cu privire la persoana a carei prezenta pe teritoriul unui stat, 
prin activitatea pe care o desfasoara sau ar urma sa o desfasoare, ar 
aduce atingere grava intereselor Romaniei sau, dupa caz, relatiilor 
bilaterale dintre Romania si acel stat. 

Art. 39
(1) In situatia prevazuta la art. 38 lit. a) masura se dispune, la 
solicitarea Directiei Generale de Pasapoarte, cu privire la statul de 
pe teritoriul caruia a fost returnata persoana, de catre tribunalul 
in a carui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar 
cand aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul 
Bucuresti. 
(2) In situatia prevazuta la art. 38 lit. b), masura se dispune, la 
solicitarea institutiei cu competente in domeniul apararii, ordinii 
publice sau sigurantei nationale care detine date ori informatii cu 
privire la activitatea pe care persoana o desfasoara sau urmeaza sa o 
desfasoare in strainatate, de catre tribunalul in a carui raza 
teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar cand aceasta are 
domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul Bucuresti. 
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta se pronunta, 
prin hotarare, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii 
autoritatilor competente, si comunica hotararea persoanei, Directiei 
Generale de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei de 
Frontiera si serviciului public comunitar pentru eliberarea si 
evidenta pasapoartelor simple, competent sa elibereze pasaportul 
simplu persoanei impotriva careia a fost dispusa masura. 
(4) Hotararea prevazuta la alin. (3) este supusa apelului, in termen 
de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenta teritorial. 
Instanta se pronunta in termen de 3 zile de la data primirii cererii. 
(5) Hotararea curtii de apel este supusa recursului, termenul de 
recurs, precum si cel de judecata fiind cele prevazute la alin. (4). 
(6) Exercitarea cailor de atac prevazute la alin. (4) si (5) nu 
suspenda executarea hotararii instantei. 
(7) Prezenta procurorului la toate sedintele de judecata este 
obligatorie. 
(8) In baza hotararii definitive si irevocabile a instantei 
competente, prin care s-a dispus masura, serviciul public comunitar 
prevazut la alin. (3) efectueaza in pasaportul simplu al persoanei 
mentiunile corespunzatoare referitoare la perioada si statul/statele 
pentru care se aplica masura restrangerii exercitarii dreptului de a 
calatori in strainatate. 

Art. 40
Exercitarea de catre o persoana a dreptului la libera circulatie in 
strainatate se suspenda numai in urmatoarele situatii: 
a) este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa 
instituirea unei masuri preventive in conditiile Codului de procedura 
penala; 
b) a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de 
libertate; 
c) este internata intr-un centru de reeducare sau intr-un institut 
medical-educativ, in conditiile legii penale; 
d) nu a respectat masura restrangerii exercitarii dreptului la libera 
circulatie in strainatate, dispusa in conditiile prezentei legi. 

Art. 41
(1) In vederea punerii in executare de catre autoritatile competente 
a masurii de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie 
in strainatate, autoritatile care au dispus masurile prevazute la 
art. 40 lit. a)-c) au obligatia de a le comunica Directiei Generale 
de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei Romane si 
Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. 
(2) Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie in 
strainatate inceteaza de drept la data la care inceteaza masura 
dispusa in oricare dintre situatiile prevazute la art. 40 lit. a)-c). 

Art. 42
(1) In situatia prevazuta la art. 40 lit. d) masura se dispune, la 
solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau a 
Directiei Generale de Pasapoarte, de catre tribunalul in a carui raza 
teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar cand aceasta are 
domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul Bucuresti, pentru o 
perioada care nu poate depasi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-
(7) si ale art. 41 alin. (1) se aplica in mod corespunzator. 
(2) In situatia in care persoana impotriva careia se instituie masura 
supendarii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate 
a fost returnata in baza unui acord de readmisie din statul pentru 
care i-a fost restrans dreptul la libera circulatie in strainatate, 
perioada pentru care se poate suspenda acest drept poate fi majorata 
pana la 5 ani, in conditiile alin. (1). 

Art. 43
Pe durata suspendarii exercitarii la libera circulatie in 
strainatate, cetateanului roman i se poate refuza temporar eliberarea 
documentului de calatorie de catre autoritatea competenta sa 
elibereze aceste documente, iar daca i-a fost eliberat ii poate fi 
retras de catre autoritatile competente sa puna in executare masura. 

Art. 44
(1) La cererea persoanei impotriva careia s-a dispus masura prevazuta 
la art. 40, in conditiile art. 42, instanta de judecata care a 
instituit aceasta masura poate dispune suspendarea temporara a 
executarii acesteia si inlocuirea acestei masuri, pentru o perioada 
limitata de timp, cu masura restrangerii dreptului la libera 
circulatie, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 39 alin. 
(3)-(7), in urmatoarele cazuri: 
a) persoana urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru a urma un 
tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara 
de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, 
prezentand documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de 
autoritatile medicale romane; 
b) in cazul decesului in strainatate al sotului sau al unei rude de 
pana la gradul al IV-lea inclusiv; 
c) in alte situatii obiective care necesita prezenta temporara a 
persoanei pe teritoriul altui stat, fara de care interesele legitime 
ale acesteia sau ale altui cetatean ar fi in mod grav afectate. 
(2) In cazul in care instanta admite cererea prevazuta la alin. (1), 
prin hotararea pe care o pronunta trebuie sa stabileasca perioada 
exacta, precum si statul/statele in care persoana poate calatori. 
(3) Organele politiei de frontiera permit iesirea din tara a 
persoanei prevazute la alin. (1), in conditiile prevazute la art. 28 
alin. (2) si (3), daca prezinta hotararea instantei de judecata, 
ramasa definitiva si irevocabila, prin care se suspenda temporar 
executarea masurii prevazute la art. 40. 


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui