AURUL, BLESTEMUL DE LA ROªIA MONTANÃ

Existã o localitate minunatã. Se numeºte Roºia Montanã. Va fi aur. Va fi 
argint. Aici va fi un nou Eldorado. O ofertã remarcabilã. Va fi deasemenea un 
lac cu cianurã de 800 de hectare cu un baraj de 180 de metri. Doar cã, aceastã 
minunatã localitate, Roºia Montanã, va dispãrea de pe faþa Pãmântului.

Pentru prima datã în România, un film ºocant despre blestemul aurului la Roºia 
Montanã. Un film premiat la numeroase festivaluri internaþionale.
www.neweldoradofilm.com

Avem plãcerea sã vã invitãm, 
joi, 9 februarie, ora 18:00, Casa Tranzit, str. Bariþiu 16, 
la vizionarea documentarului NEW ELDORADO de Tibor Kocsis. 
Cu aceastã ocazie puteþi afla mai multe despre situaþia actualã de la Roºia 
Montanã, 
prin discuþiile ulterioare proiecþiei, cu invitaþii: 
Stephanie Roth - câºtigãtoarea premiului Goldman Environmental pentru Europa 
ºi ªtefania Simion - consilier juridic Alburnus Maior.
Participând la acest eveniment susþineþi Campania Salvaþi Roºia Montanã prin 
cumpararea biletului de intrare (5 RON) ºi, opþional, a altor materiale 
promoþionale. 

Va aºteptãm cu drag, 
Echipa "Salvaþi Roºia Montanã!" 
din care fac parte: 
Asociaþia "Alburnus Maior" - www.rosiamontana.org 
Greenpeace CE - www.greenpeace.ro 
Grupul de iniþiativã "MindBomb” - www.mindbomb.ro 
Centrul de intervenþie ºi asistenþã ecologicã - "Efectul Fluture" 
Underdog, management artistic - www.underdog.ro 
Asociaþia ecologistã "Floarea de colþ” - www.aefc.org 
Asociaþia Transilvania Verde - www.greentransylvania.ro 

Eveniment realizat cu sprijinul: 
Casa Tranzit - www.tranzithouse.ro 
Zile ºi Nopþi - www.zilesinopti.ro 
cãrora le mulþumim.

www.greentransylvania.ro
 Portalul verde al Transilvaniei
 
Asociatia Transilvania Verde

            
---------------------------------
 Yahoo! Autos. Looking for a sweet ride? Get pricing, reviews, & more on new 
and used cars.

[Non-text portions of this message have been removed]

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui