Fundaþia Românã pentru Copii, Comunitate ºi Familie (FRCCF)
Angajeazã la Cluj-Napoca
Proposal Writer & Raportor


Sarcini:

  * Scrie propuneri de finanþare;
  * Întocmeºte rapoartele cãtre finanþatori;
  * Cautã activ noi surse de finanþare specifice ONG din domeniul
   protectiei copilului ;

Cerinþe:

  * Bun cunoscãtor al limbii engleze;
  * Experienþã în domeniul scrierii de proiecte de finanþare;
  * Finanþãri obþinute prin scrierea de proiecte (constituie avantaj).


CV-urile, însoþite de scrisoarea de intenþie, se pot depune la sediul
Fundaþiei sau prin e-mail la adresa [EMAIL PROTECTED] pânã în data
de 15 aprilie 2006.

Camelia Mateº

Director ImagineFundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie
strada Rene Descartes, nr. 6,
400486, Cluj-Napoca

tel./fax: 0264 594893
mobil:  0729 119139
web: www.frccf.org.ro

Alegeti ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastra sa ajute copiii
nevoiasi!
Pentru detalii, accesati http://www.frccf.org.ro/2-procent.htm


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui