http://www.mesagerul.ro/

Eveniment


O lume nebunã, nebunã, nebunã...
• loviturã de teatru marca PSD: supleanþii social-democraþi i-au înlocuit
pe cei 12 demisionari din Alianþã liderii Alianþei susþin cã miºcarea este
ilegalã ºi cã astãzi CJ va fi, totuºi, dizolvat • cele douã tabere invocã
fiecare legi în defavoarea adversarilor

Abia acum începe marea confruntare dintre Gheorghe Marinescu ºi
contestatarii din PNL ºi PD. Deºi spunea cã nu va participa la ºedinþa
convocatã de cei 12 consilieri ai Alianþei, preºedintele a apãrut în salã,
pregãtit de marea loviturã. La epuizarea ordinii de zi, Liviu Rusu ºi
ulterior Sabin Ilieºi, dupã un moment de pauzã de câteva secunde în care
tensiunea era evidentã, au anunþat cã cei 12 consilieri ai PNL ºi PD,
alãturi de cei 61 de supleanþi, demisioneazã din calitatea de consilieri
judeþeni, gest ce ar echivala cu dizolvarea Consiliului ºi organizarea de
anticipate. Luând act de demisiile acestora, Marinescu, prin vocea
secretarului general Iosif Redl, a scos la ivealã arma secretã: Legea
67/2004, care prevede cã locurile vacante vor fi ocupate de... supleanþii
partidului care a câºtigat alegerile, în speþã PSD. Aplauze, bucurie în
tabãra social-democrato-peremisto-conservatoare, rumoare în cealaltã, dar
ºi avertizarea aliaþilor: “Nu vã bucuraþi prea devreme, nu e cum spuneþi
voi”. Cei din urmã s-au retras pentru o conferinþã de presã, în locul lor,
în salã, intrând cei 12 supleanþi pesediºti, care aºteptau cuminþi ºi
nevãzuþi pe holuri. În câteva minute, aceºtia au depus jurãmântul ºi au
primit diplomele de consilier semnate de Marinescu însuºi, într-o bucurie
generalã. Cronica unei zile nebune, în secþiunea Politic.
Daniel SUCIUSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui