COMUNICAT

 

Astazi 13 aprilie 2006 Asociatia "Valea Soarelui" a chemat in judecata 
consiliul local Tg. Mures pentru incalcarea legii 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administratia publica deoarece ni s-a refuzat dreptul nostru 
legal de a primi proiectul de hotarîre, de a depune observatii si de a cere 
organizarea de dezbateri publice.

Legea 52/2003 are ca scop sa sporeasca gradul de responsabilitate a 
administratiei publice fata de cetatean, sa stimuleze participarea activa a 
cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de 
elaborare a actelor normative si sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul 
întregii administratii publice. 

Legea 52/2003 OBLIGA consiliul local sa informeze în prealabil, din oficiu, 
asupra problemelor de interes public, precum si asupra proiectelor de acte 
normative care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice, 
sa consulte cetatenii si a asociatiile legal constituite, în procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative, sa asigure participarea activa a 
cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative.

Conform legii, autoritatea administratiei publice are OBLIGATIA de a transmite 
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informatii. Noi, prin adresa nr. nr. 7246 din 14 iunie 2005 am 
depus cererea pentru transmiterea si primirea acestor informatii.

Hotarîrile de consiliu local adoptate afecteaza direct sau indirect toata 
comunitatea locala, si, de aceea, este necesara si obligatorie consultarea 
comunitatii si a persoanelor interesate (în sensul legii 52/2003) pentru a 
permite o dezbatere publica a continutului, oportunitatii, a nevoilor si 
beneficiilor actului normativ pentru comunitatea locala. Tocmai de aceea 
autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei întîlniri 
în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, cu atît mai mult daca 
acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie legal constituita sau de 
catre o alta autoritate publica. 

 

S-au deschis astfel 19 dosare de judecata (1637-1655), pentru anularea a 19 
hotariri de consiliu local la care s-a realizat toata procedura legala.

Am atacat in contencios administrativ urmatoarele HCL: 160, 163, 180, 181, 236, 
245, 247, 264, 274, 299, 300, 302, 303, 305, 339, 340, 341, 343, 344 din 
semestru 2 al anului 2005.

 

Pe de alta parte in legea 215 a administratiei locale se spune ca: Art. 57. - 
(1) Consiliul local poate fi dizolvat daca a adoptat, într-un interval de cel 
mult 6 luni, cel putin 3 hotarâri care au fost anulate de instanta de 
contencios administrativ prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si 
irevocabila.

Exista posibilitatea dizolvarii consiliului local Tg. Mures.

 

 

ing. Dan-Calin Tocaciu

        presedinte

 

 

 


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui