Semnatzi petitzia pentru un Bucuresti al Bucurestenilor!
 http://www.petitiononline.com/VideaNU/petition.html
  
  
     Arhiepiscopia Romano-Catolicã Bucureşti
 Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)
 Tel. +40 21 2015400 - Fax +40 21 3121207
 [EMAIL PROTECTED]
 
 Bucureşti, 12 aprilie 2006
 Nr. 336
 Către: 
 Doamna Prof. Univ. Dr. DORINA NICOLINA ISOPESCU
 Inspector General de Stat
 Doamna MIOARA MANTALE 
 Prefect al Municipiului Bucureşti
 Mult Stimate Doamne,
 
 Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, cu sediul în str. 
G-ral Berthelot nr. 19, sector 1, cod poştal 010164, Bucureşti, 
reprezentată prin Excelenţa Sa Mons. Dr. Ioan ROBU Arhiepiscop 
Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti şi Mons. Cornel Damian, 
Episcop Auxiliar de Bucureşti, prin prezenta, vă aducem la 
cunoştinţă următoarele:
 
 Pe terenul din imediata vecinătate a Catedralei Sfântul Iosif, s-au 
pornit lucrările pentru execuţia unei construcţii cu 4 
subsoluri, parter şi 19 etaje, de 75 de m. înălţime. 
În acel moment, în data de 09.03.2006, am fost notificaţi 
şi somaţi să asigurăm accesul specialiştilor 
angajaţi de S.C. Millennium Building Development SRL, în 
Catedrală, pentru constatarea stării fizice (probabil expertizare) 
şi pentru lucrări de monitorizare, montare de martori, mărci de 
tasare etc.
 
 Am solicitat, în scris, sus-numitei firme, în nenumărate 
rânduri, începând cu data de 14.03.2006, să ne fie puse la 
dispoziţie, la sediul nostru, în copie documentele ce au stat la baza 
autorizării, precum şi memorii de specialitate din proiect, din care 
să putem şi noi înţelege atât elementele generale ale 
proiectului, dar mai ales cerinţele avizatorilor asupra măsurilor ce 
trebuie cuprinse în proiect pentru protecţia Catedralei Sfântul 
Iosif, a Palatului Episcopal, ambele monumente istorice si de arhitectură, 
cu mare valoare spirituală, atât a Capitalei cât şi a 
comunităţii catolice locale şi internaţionale.
 
 Am cerut acest lucru, datorită faptului că noi ne-am retras acordul 
dat iniţial, asupra acestui proiect, încă din anul 2001, fapt 
comunicat atunci şi reamintit tuturor Autorităţilor competente 
în avizare şi autorizare, în nenumărate rînduri, 
pînă în anul 2005.
 
 Văzând refuzul Societăţii Comerciale Millennium Building 
Development SRL, am cerut aceste lămuriri şi sprijin, 
Autorităţilor competente, începând cu data de 14.03.2006, 
Primăriei Sector 1, MCTC, MCC, DMI şi INSPECŢIEI DE STAT ÎN 
CONSTRUCŢII. Am condiţionat accesul în Catedrală atât 
de transmiterea documentelor solicitate lui Millenium Building Development SRL, 
prin dreptul nostru la informare, cât şi de răspunsurile 
Autorităţilor apelate.
 
 În preajma Sfintei Sărbători a Floriilor, în data de 
06.04.2006, într-un dispreţ total la adresa noastră, am fost 
acţionaţi în Justiţie, pentru a ni se forţa accesul 
în Catedrală, astfel că ne-am început 
Săptămâna Patimilor, Mântuitorului nostru Domn Isus 
Cristos, în data de 10.04.2006, la Judecătoria sector 1.
 
 Pentru a înţelege mai bine derularea tuturor faptelor şi 
evenimentelor începute încă din anul 1996-1998, vă 
anexăm scrisoarea deschisă, trimisă în data de 10.04.2006 
Preşedinţiei României, Camerei Deputaţilor, Senatului 
(tuturor Grupurilor Parlamentare) şi Guvernului României.
 Nemaiavând nici un fel de încredere în declaraţiile 
şi acţiunile lui S.C. Millennium Building Development SRL, viitorul 
nostru “bun vecin” şi după cum am menţionat, mai sus, având 
mari dubii asupra lungului şi încâlcitului proces de avizare 
şi autorizare, început încă din anul 2001, chiar după 
retragerea acceptului nostru iniţial, facem apel la Dumneavoastră, 
în calitatea pe care o aveţi, învestite prin Legea 50 din 20 
iulie 1991, republicată, articolele 12 şi 29, rugându-vă a 
dispune:
 
    
   Oprirea temporară, de urgenţă, a continuării 
lucrărilor în şantier. 
  
   Verificarea în amănunt a legalităţii 
Autorizaţiei de Construire nr. 179/18/B/43074, emisă de Primăria 
Sector 1 şi tot în amănunt a modului în care s-a realizat 
avizarea acestui proiect, din 2001 şi până în prezent. 


 
 Nouă ni s-a refuzat accesul la Certificatele de Urbanism şi la 
avize, dar numai prin simpla citire a autorizaţiei şi a listei 
avizelor prezentate-vizate spre neschimbare, menţionate în 
autorizaţie, ne punem următoarele întrebări, la care ne-am 
dori un grabnic răspuns:
 
   
  Cum este posibil, ca pentru o astfel de construcţie, cu o arie 
desfăşurată de 23.288 mp. şi mare complexitate, să se 
declare, de către solicitant şi să fie acceptată de 
către Primăria Sector 1, o valoare de numai 17.043.104 RON, dat fiind 
că la cursul actual, această valoare reprezintă 209 euro/mp? 
 
 Ştim, până şi noi, că orice casă 
obişnuită, la momentul actual, abia dacă se mai poate edifica cu 
300-400 Euro/mp. Credem că, pentru un astfel de imobil, cu 4 subsoluri 
şi 20 de nivele, de mare complexitate, o valoare minimă, mai 
apropiată de realitate ar fi de cel puţin 700-800 Euro/mp.
 Considerăm că prin aceast㠓eroare” s-a diminuat taxa de 
autorizare, datorată Statului de cel puţin 4 ori. Socoteala este 
simplă dar diferenţa nu este chiar de neglijat.
 
  
  Ce se ascunde sub succesiunea celor 3 Certificate de Urbanism, 
nr.152B/ind12/09.09.2000 PMB, 221/15/B/1306/06.02.2004 PS1 şi 
1973/83/B/1306/13.06.2005 PS1? 
 Se mai solicită, în ele, Acordul Arhiepiscopiei, conform Legii 
50/1991, republicată, Anexa 1, Cap. A, Secţ. I, punct 2.5.6, 
referitor la "acordul vecinilor exprimat în formă autentic㔠?
 
  
  Circuitul avizelor importante 

 
   
  Ce se spune în avizul MCC-80/Z/06.02.2006 şi de ce a fost necesar 
? 

 
   
  Avizul MCC-346/Z/17.07.2001, pe care îl avem şi noi, de la acea 
dată, când deja ne retrăsesem acordul iniţial, era 
condiţionat, pentru fazele următoare de proiectare, de efectuarea 
unei EXPERTIZE TEHNICE A CATEDRALEI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA 
LUCRĂRILOR. 

 
 Anulează avizul nou, Mcc80/Z/06.02.2006 această condiţie ? 
Dacă da, pe ce motiv ?
 
 Mai mult decât atât, după emiterea avizului MCC 
346/Z/17.07.2001, la numai două luni, în 18.09.2001 MCC scrie 
Proiectantului General, S.C. WESTFOURT ARCHITECTURE S.A. într-un REFERAT:
 “ În concluzia analizei, consider că Beneficiarul de fonduri 
şi Proiectantul, trebuie să aibă în vedere, 
următoarele CONDIŢII, pentru etapele următoare de proiectare:
 
   
  Elaborarea unor EXPERTIZE TEHNICE PENTRU CATEDRALA SFÎNTUL IOSIF 
şi BISERICA “CALVINEUM” ÎN VEDEREA STĂRII FIZICE ACTUALE A 
STRUCTURII DE REZISTENŢĂ" 

 
  La punctele 2-5 se mai făceau şi alte referiri, la completarea 
studiilor şi soluţiilor din proiect.
 
 În plus, Legea 50/1991, republicată, în Anexa 1, 
CONŢINUTUL CADRU P.A.C. Secţiunea 2- Piese desenate, punctul 2.2.3, 
prevede că pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi mai mult 
de 10 etaje, la PAC este necesar PROIECTUL DE STRUCTURĂ COMPLET.
 
 Dacă aceste lucruri au rămas valabile, rezultă clar că 
EXPERTIZELE TEHNICE ASUPRA STĂRII STRUCTURII TREBUIAU SĂ SE 
REALIZEZE, ÎNCĂ ÎNAINE DE SOLICITAREA AUTORIZAŢIEI DE 
CONSTRUIRE, LA CARE PROIECTUL DE STRUCTURĂ TREBUIA SĂ FIE COMPLET, 
lucru ce ar fi lămurit, în acest fel şi măsurile de 
siguranţă ce urmau să fie cuprinse în proiect.
 
 A fost prezentat proiectul, fază PAC, în această formă 
spre avizare şi autorizare?
 
   
  Ce cuprinde avizul MCTC 162/27.01.2006 de confirmare avize MLPAT nr. 81/2001 
şi 82/2001 ? 

 
   
  Declaraţia notarială a proiectantului, privind conformitatea PAC 
cu documentaţia depusă spre avizare la MCC, nr. 92/13.01.2006 de ce a 
fost necesară ? Nu era mai normal ca PAC-ul să poarte ştampilele 
“spre neschimbare” ale MCC, fapt ce ar fi dovedit pe deplin concordanţa ? 

 Sau poate lipsa acestor ştampile, fireşti de altfel, la orice 
Autoritate avizatoare, a dus la alegerea acestei căi ?
 
   
  AVIZ ICMB-3332/14.10.2005 

 
  La solicitarea acestui aviz s-a prezentat PAC-ul cu întregul proiect 
de structură, cum cere Legea 50/1191 republicată ?
 
 A fost suficientă pentru eliberarea acestui aviz doar EXPERTIZA 
TEHNICĂ- STUDIU DE IMPACT, document ambiguu denumit, ce este transmis 
şi la noi, de către S.C. Millennium Building Development SRL, 
probabil acelaşi cu cel menţionat în autorizaţie?
 
 În acest document, însă, nu există nici un fel de 
referire la starea tehnică structurală a Catedralei.
 
 Sau poate prin avizele cerute prin ultimele Certificate de Urbanism nu mai 
era nevoie de Expertiză Tehnică asupra stării structurii 
Catedralei?
 
   
  Multitudinea de avize emise în anii 2000-2001, Distrigaz, Electrica SA, 
Radet, Romtelecom, Contract transport moloz, Comisia de Circulaţie, 
Brigada de Poliţie Rutieră, Apărare Civilă, Sanitar, SRI, 
MI, mai au încă valabilitate după atâţia ani ? 

 
   
  De ce a fost nevoie de o < Actualizare PUZ, zona Catedralei Sf&#226;ntul 
Iosif> aprobat cu HCGMB nr.213/29.09.05, poz.17 &#351;i aviz CTUAT 
nr.14/39/10.07.2005, la un PUD <Str. General Berthelot nr. 11-15>, aprobat cu 
HCLS1 nr. 243/27.05.2004, cu un an &#238;nainte ? 

 
  Acestea sunt numai c&#226;teva &#238;ntreb&#259;ri, ce ne vin &#238;n 
minte, numai parcurg&#226;nd enumerarea listei avizelor “vizate spre 
neschimbare” ce fac parte din Autoriza&#355;ia de Construire &#351;i care 
&#238;i sunt anexate. Probabil c&#259; speciali&#351;tii Dumneavoastr&#259;, 
care &#238;n mod sigur au mult mai mult&#259; experien&#355;&#259; dec&#226;t 
noi &#351;i av&#226;nd la dispozi&#355;ie toate avizele, c&#226;t &#351;i 
Certificatele de Urbanism, vor descoperi &#351;i alte lucruri.
 
 &#206;n cazul &#238;n care, dup&#259; investiga&#355;ii, ve&#355;i constata 
&#238;nc&#259;lc&#259;ri ale legii, &#238;n procesul de avizare &#351;i 
autorizare, pentru acest caz, v&#259; rug&#259;m S&#258; INTRODUCE&#354;I 
AC&#354;IUNE &#206;N INSTAN&#354;&#258;, PENTRU ANULAREA ACESTEI 
AUTORIZA&#354;II DE CONSTRUIRE.
 
 Consider&#259;m c&#259; emiterea acestei autoriza&#355;ii, contrar 
voin&#355;ei noastre, care nu a fost &#351;i nu este de acord cu ridicarea 
acestei construc&#355;ii, &#238;n imediata vecin&#259;tate a Catedralei 
Sf&#226;ntul Iosif, act declarat &#351;i repetat cu insisten&#355;&#259; timp 
de peste 4 ani &#351;i jum&#259;tate, mai ales dup&#259; cele 
&#238;nt&#226;mplate la Biserica Armean&#259;, este o grea lovitur&#259;, prin 
care se aduce un mare afront Bisericii Catolice &#238;n acest an. 
 
 Acum,este ultimul moment, &#238;n care se mai poate evita aceast&#259; 
imens&#259; gre&#351;al&#259;, care &#238;ns&#259; mai apoi, nu va mai putea fi 
reparat&#259; niciodat&#259;.
 
 &#206;n speran&#355;a c&#259; ve&#355;i binevoi a da curs solicit&#259;rilor 
noastre, v&#259; vom sta, &#238;n orice moment la dispozi&#355;ie, pentru 
l&#259;muriri, &#238;mpreun&#259; cu toat&#259; coresponden&#355;a 
noastr&#259;, &#238;ncep&#226;nd din anul 1998 &#351;i p&#226;n&#259; &#238;n 
prezent, legat&#259; de acest caz.
 
 &#206;n apropierea Sfintei S&#259;rb&#259;tori a Pa&#351;telui, Bunul 
Dumnezeu s&#259; V&#259; Binecuv&#226;nteze, Lumin&#226;ndu-v&#259; 
g&#226;ndurile &#351;i deciziile ce le ve&#355;i lua, &#238;n ap&#259;rarea 
adev&#259;rului &#351;i drept&#259;&#355;ii p&#259;m&#226;nte&#351;ti.
 
  
  
 Mons. Cornel DAMIAN Mihaela-Cristina HERCIU 
 Episcop Auxiliar de Bucure&#351;ti Consilier Juridic
 
  
  
  
 Anex&#259;m prezentei urm&#259;toarele documente:
 
 Scrisoarea deschis&#259; c&#259;tre, Pre&#351;edin&#355;ia Rom&#226;niei, 
Camera Deputa&#355;ilor, Senat &#351;i Guvern.
 Scrisoarea 934/LB/06.04.2006, a Domnului Laszlo Borbely, Ministru Delegat 
pentru Lucr&#259;ri Publice &#351;i Amenajarea Teritoriului, c&#259;tre 
Inspectoratul de Stat &#238;n Construc&#355;ii.
 Sesizarea noastr&#259; din 03 martie (aprilie) 2006, nr.297, f&#259;cut&#259; 
la MCTC, &#238;nregistrat&#259; la cabinetul 
 
 Domnului Ministrului Delegat cu nr. 934/LB/04.04.2006
 Copia Autoriza&#355;iei de Construire 179/18/B/43074/24.02.2006 emis&#259; de 
Prim&#259;ria Sector 1.
 Copia avizului MCC nr.346/Z/17.07.2001.
 Copia Referatului MCC_DMI nr. 1083/18.09.2001.
 Copie EXPERTIZ&#258; TEHNIC&#258;-STUDIU DE IMPACT.
 
  

        
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ 
countries) for 2¢/min or less.

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui