La 60 de ani distanþã de la sfârºitul atrocitãþilor care au cutremurat 
întreaga lume, site-ul ungar www.nemnemsoha.hu, sub masca unei libertãþi a 
exprimãrii duse la extrem, promoveazã, la rubrica „tortenelem” 
(istorie)/"arckepcsarnok” (galerie de portrete), 165 de biografii ale unor 
personalitãþi istorice din întreaga lume, care, de-a lungul vremii, au 
propãvãduit ideologii extremiste, naþionaliste (naziste, fasciste ºi 
horthyste), rasiste ºi revizioniste.
 Site-ul este o expresie elocventã a naþionalismului antisemit ungar, pe lângã 
mesajul sãu profund revizionist, care încalcã normele unei relaþionãri 
civilizate ºi a unei abordãri echilibrate ºi realiste a problematicii, incitând 
tineretul ungar la sentimente revanºarde, promovând, între personalitãþile care 
„merit㔠atenþia tinerilor maghiari, nume precum Joseph Paul Goebbels, Hermann 
Wilhelm Goring, Horthy Miklos, Heinrich Himmler, Adolf Hitler, Benito Mussolini 
etc., a cãror amprentã nefastã asupra lumii o cunoaºtem cu toþii.
 Deºi lista este foarte lungã ºi am fi tentaþi sã credem cã este vorba doar de 
un demers istoric firesc (între personalitãþile evocate, numãrându-se ºi figuri 
istorice cu adevãrat remarcabile), întregul context istoric promovat pe acest 
site ne duce cu gândul cãtre un singur interes obscur: promovarea 
naþionalismului în forma sa cea mai hidoasã, rasistã ºi revizionistã, într-un 
moment în care, în Europa unitã, astfel de idei nu-ºi mai au locul.
 Dar, în condiþiile în care cultul personalitãþii unui criminal de rãzboi 
precum Wass Albert este insidios evocat ºi promovat în rândul tineretului din 
Ungaria ºi nu numai, în condiþiile în care antisemitismul în Ungaria are un 
procent ridicat de adepþi, iar „lupta” revizionistã este în toi pe Internet, o 
asemenea abordare tematicã, precum cea care se regãseºte pe site-ul 
„nemnemsoha” (nu, nu niciodatã!!!! – replica „celebr㔠rostitã în Parlamentul 
ungar la ratificarea Tratatului de la Trianon, prin care a fost exprimatã 
doctrina revizionistã ºi antieuropeanã a naþionalismului ungar), nu poate decât 
sã punã foc pe un butoi cu pulbere.
 Faþã de acest gen de manifestãri antiromâneºti ºi antieuropene nu ar trebui 
sã avem toleranþã ºi ar trebui sã luãm atitudine.
 ªi dacã noi nu avem puterea de a riposta pe mãsura lobby-ului ungar 
revizionist, astfel de situaþii ar trebui semnalate organizaþiilor care luptã 
împotriva antisemitismului ºi care se chinuie de zeci de ani sã cinsteascã aºa 
cum se cuvine memoria victimelor Holocaustului.
    
   Centrul pentru Monitorizarea ºi Combaterea Antisemitismului din România; 
  
   Liga Antidefãimare; 
  
   JOINT; 
  
   GLBD Jews European Member; 
  
   Institutul Naþional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel". 
        
---------------------------------
Love cheap thrills? Enjoy PC-to-Phone calls to 30+ countries for just 2¢/min 
with Yahoo! Messenger with Voice.

[Non-text portions of this message have been removed]

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui