Sunt curioase CATE alte Ministere or fi trisat! :(

Codruta


Ca sã iasã bine la Raportul de þarã,
Ministerul Mediului a triºat Comisia Europeanã

http://www.adevarulonline.ro/2006-05-19/Actualitate/ministerul-mediului-a-trisat-comisia-europeana_185313.html

*Raportul de monitorizare al Comisiei Europeane, la capitolul Mediu,
apreciazã pozitiv înfiinþarea unei agenþii pentru protejarea naturii în
România. În realitate, aceastã agenþie nu existã, iar punerea ei pe picioare
va mai dura cel puþin un an de zile. Întârzierea survine în condiþiile în
care nu avem * perioade de tranziþie la acest capitol ºi restanþele  trebuie
recuperate în ºase luni, spre deosebire de capitolul referitor la poluarea
aerului sau a apei, unde au fost obþinute perioade de graþie pânã în 2013.
Tot la "protejarea naturii" ar trebui sã intre ºi renaturarea Luncii Dunãrii
ºi a zonelor desecate din Deltã, proces la care România s-a angajat încã din
2000. Aºa cum demonstra ziarul Adevãrul, administraþia localã din Tulcea
este ferm hotãrâtã sã se opunã renaturãrii, din interese economice, ca
urmare nici nu se poate vorbi de respectarea angajamentelor luate pe plan
european.
În 2005, Mediul a avut steguleþ roºu, dar, anul acesta, Comisia a acordat
steguleþul galben, raportul european fiind "îndulcit" pentru cã ministerul a
raportat cã în România a fost înfiinþatã Agenþia Naþionalã pentru Zonele
Protejate, cu scopul de a coordona în viitor managementul acestor zone. În
realitate, agenþia existã doar pe hârtie, iar înfiinþarea ei se va face abia
dupã intrarea în vigoare a noii legi a mediului. "Sperãm ca Agenþia
Naþionalã pentru Arii Protejate ºi Conservarea Biodiversitãþii sã fie prinsã
în bugetul pe 2007. Încã nu se ºtie câþi oameni vor lucra în cadrul acestei
agenþii, pentru cã acum se face studiul de prefezabilitate", ne-a declarat
Adriana Baz, directorul Direcþiei de Biodiversitate din Ministerul Mediului.
Se pare însã cã europenii au fost duºi de nas, astfel cã în Raportul de
monitorizare se vorbeºte chiar ca acestei agenþii sã-i fie alocate
responsabilitãþi clare, incluzând coordonarea cu alte autoritãþi ale
statului.

Valentin POPESCU


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Protect your PC from spy ware with award winning anti spy technology. It's free.
http://us.click.yahoo.com/97bhrC/LGxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui