Operatiunea "Gojdu". O afacere de circa 1.110 miliarde lei vechi, iar dupa 
alte estimari de cateva miliarde de dolari. Doua Guverne implicate si un iz 
pestilential care planeaza asupra intregii afaceri da capo al fine. Crearea 
unei fundatii publice uzurpand daca nu litera, atunci cu siguranta spiritul 
testamentului lui Emanuil Gojdu. 

Nu voi insista in acest articol asupra zecilor, repet, zecilor de incalcari 
ale Constitutiei, legilor si regulamentelor Parlamentului comise in aceasta 
afacere. Nu voi discuta aici modul evident pana si pentru surdo-muto-orbi in 
care crearea struto-camilei numite pompos "Fundatia Publica Romano-Ungara 
Gojdu" (FPRUG) uzurpeaza Fundatia Gojdu de la Sibiu, succesoarea de jure a 
Fundatie infiintate in 1870 in baza testamentului marelui Mecena. Nici cum 
prin implementarea Acordului de la 20 octombrie 2005, MAE roman submineaza 
dreptul legitim al Fundatiei din Sibiu de a intra in posesia bunurilor 
mobiliare si imobilare ale fundatiei originare Gojdu conform Acordului 
bilateral din 1937, prin faptul ca, participand alaturi de MAE ungar la 
cumpararea imobilelor Gojdu din Budapesta de la o firma israeliana, aparatul 
diplomatic roman recunoaste indirect nationalizarea din 1953 a imobilelor de 
catre autoritatile comuniste maghiare. 

Nu voi discuta aici prevederile abracadabrante ale Actului constitutiv al 
pseudo-fundatiei din Budapesta, care numeste in functiile de conducere 
persoane (recte, intre altii, pe Mihai-Razvan Ungureanu personal, sau pe 
secretarul de stat Anton Niculescu, cel din urma ca reprezentant al 
…UDMR?!?!) si nu titulari ai unor functii de autoritate publica (recte 
ministrul de externe, secretarul de stat insarcinat cu cutare probleme, 
etc.). 

Nu voi discuta aici cum in baza Acordului, MAE va acorda prin intermediul 
FPRUG burse unor studenti maghiari si romani din fonduri alocate de la 
bugetul de stat, altfel spus bani din buzunarele romanilor, cand Emanuil 
Gojdu lasa cu limba de moarte ca Fundatia ce avea sa-i poarte numele sa 
acorde burse romanilor de religie ortodoxa din Ungaria si Romania. Nu voi 
discuta nenumarate alte incalcari ale legilor, normelor si principiilor 
asociate ceea ce se cheama "buna guvernanta". Ma voi margini sa trec in 
revista o scurta cronologie a procedurii legislative, o veritabila nebuloasa 
in care impresia este aceea ca MAE a fost singurul actor institutional 
implicat care nu doar ca a dat dovada de coerenta, dar a si oferit semne ca 
a generat si intretinut in mod abil aceasta "bulibaseala", deturnand atentia 
parlamentarilor si a opiniei publice deopotriva. 

20.10.2005 La Bucuresti, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, 
Mihai-Razvan Ungureanu, si omologul sau ungar semneaza "Acordul intre 
Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea 
Fundatiei Publice Romano-Ungare". 

10.11.05 Se implineste termenul pana la care Partile semnatare ale Acordului 
trebuiau sa elaboreze Actul Constitutiv al Fundatiei Publice Romano-Ungare 
"Gojdu", conform art. 6(2) din Acord. Daca Actul a fost sau nu elaborat, nu 
se stie. MAE a omis – ce surpriza?! – sa precizeze acest lucru, desi 
prezintp cazul Gojdu extrem de detaliat pe website-ul institutiei. 

21.11.05 La Budapesta, Parlamentul Ungariei ratifica Acordul. 

29.11.05 Guvernul Romaniei adopta Hotararea nr. 406 privind supunerea spre 
aprobare a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul 
Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea Fundatiei Publice 
Romano-Ungare "Gojdu", semnat la 20 octombrie 2005. Atentie! Trecusera 40 de 
zile de la semnarii Acordului iar Parlamentul ungar il ratificase deja la 
momentul in care Guvernul Romaniei (a se citi MAE) binevoieste sa demareze 
procedura uzuala de ratificare prin lege de catre Parlament. 

30.11.05 Secretariatul General al Guvernului (SGG) transmite Consiliului 
Legislativ, cu adresa nr. 245/30.11.2005, proiectul de lege pentru 
ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare 
privind infiintarea Fundatiei Publice Romano-Ungare "Gojdu", semnat la 20 
octombrie 2005. 

5.12.05 Consiliul Legislativ avizeaza favorabil, cu nr. 1711/5.12.2005, 
proiectul de lege transmis de SGG, cu un numar de patru observatii si 
propuneri. 

9.12.05 La Secretariatul General al Camerei Deputatilor, din partea 
Guvernului Romaniei se depune in original adresa nr. 406, purtand semnatura 
ministrului Mihai Alexandru Voicu, continand proiectul de "Lege pentru 
ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare 
privind infiintarea Fundatiei Publice Romano-Ungare , semnat la 20 octombrie 
2005", impreuna cu o expunere de motive. 

Proiectul este inregistrat la Secretariatul General al Camerei cu nr. 
51/E399/0/9.12.2005, apoi inregistrat la Biroul Permanent, cu nr. 886 din 
12.12.2005, si respectiv prezentat in Birou la 14.12.2005, numerotat nr. 
639/14.12.2005 si trimis comisiilor din CDep sesizate in fond. 

14.12.05 In chiar ziua in care PL-x 639/14.12.2005 este prezentat in BP al 
CDep si trimis comisiilor competente, Guvernul adopta Ordonanta de urgenta 
nr. 183 "pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Republicii Ungare privind infiintarea Fundatiei Publice Romano-Ungare , 
semnat la 20 octombrie 2005", pe care o transmite Consiliului Legislativ 
pentru avizare si o depune la SG al CDep. 

In aceeasi zi, Guvernul adopta Hotararea nr. E425/14.12.2005 "pentru 
supunerea spre adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei 
de urgenta a guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului intre 
Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea 
Fundatiei Publice Romano-Ungare, semnat la 20 octombrie 2005". Subit, brusc 
si dintr-o data, Guvernul isi aminteste de Acordul din octombrie, sesizeaza 
urgenta ratificarii Acordului si adopta si ordonanta, si proiectul de lege 
de aprobare, si le mai si inainteaza spre avizare si respectiv depune la 
CDep ca prima Camera sesizata. 

15.12.05 Consiliul Legislativ avizeaza favorabil (aviz nr. 1793/15.12.2005) 
proiectul de O.U.G nr. 183, cu un numar de 2 observatii si propuneri. In tot 
acest timp, in paralel, procedura legislativa a proiectului de lege initial 
(nr. 639/14.12.2005) isi urmeaza parcursul normal in CDep, fiind studiata de 
comisiile sesizate. 

21.12.05 La SG al CDep este depusa adresa nr. 51/E/419/21.12.2005, continand 
PL privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005, insotit de o expunere de motive. 
In aceasi zi, documentul este inregistrat la BP al CD cu nr. 950 din 
21.12.2005. In conditiile debutului proxim al vacantei parlamentare, 
proiectul de lege depus de SGG va fi prezentat in BP al CD la 01.02.2006, si 
numerotat PL-x 1/01.02.2006. Prin aceeasi adresa, Guvernul solicita Cdep 
restituirea PL initial, nr. 639/14.12.2005. 

22.12.05 Comisia pentru politica externa a CDep avizeaza favorabil proiectul 
de lege initial (nr. 639/14.12.2005) pentru ratificarea Acordului. 

. Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Cdep 
avizeaza favorabil acelasi proiect de lege. 

• Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Cdep intocmeste un raport 
favorabil la acelasi proiect de lege. 

• PL-x 639/14.12.2005 (cel initial!) este inregistrat la Senat, pentru 
informare, cu nr. Bi 97 (adresa nr. E 425/21-12-2005). 

23.12.05 In nr. 1171 al Monitorului Oficial al Romaniei este publicata 
O.U.G. nr. 183/14.12.2005. Presupunand ca anterior (din documentele 
disponibile pe situl Parlemtnului nu e catusi de putin clar daca ordonanta a 
fost realmente depusa la SG al CDep) O.U.G. a fost depusa spre dezbatere si 
adoptare la CDep, se poate afirma ca, intrunindu-se conditiile cumulative 
prevazute in Constitutie (art. 115(5)) – a depunerii spre dezbatere in 
procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si respectiv a 
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, O.U.G. 183/2005 a intrat in 
vigoare si a inceput sa produca efecte juridice. 

1.2.2006 In BP al CDep este prezentat PL-x 1/01.02.2006 privind aprobarea 
O.U.G. nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului. In paralel cu PL 
prezentat, conform prevederilor art. 115(5) din Constitutie, O.U.G., daca a 
fost depusa, isi urmeaza parcursul procedurii legislative.
Totodata, inceteaza oficial procedura legislativa a proiectului initial PL-x 
639/14.12.2005 privind ratificarea Acordului, prin aprobarea de catre BP al 
CDep a retragerii de catre initiator (Guvernul). 

2.2.06 PL-x 1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005 este 
prezentat in BP al Senatului, pentru informare. 

7.2.06 Comisia pentru politica externa a CDep avizeaza favorabil PL-x 
1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005. 

9.2.06 Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a CDep 
avizeaza favorabil PL-x 1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005. 

14.2.06 Comisia pentru buget, finante, banci a CDep avizeaza favorabil PL-x 
1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005. 

22.2.06 Comisia juridica, de disciplina si imunitati a CDep intocmeste un 
raport de respingere a PL-x 1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 
183/2005 

27.2.06 In plenul CDep au loc dezbateri procedurale asupra PL-x 
1/01.02.2006. Se decide amanarea dezbaterilor. 

28.2.06 Intr-o noua sedinta, pentru a evita aprobarea tacita a proiectului 
de lege (in aceasta zi se implinea termenul de dezbatere generala a PL, insa 
in baza conditionarilor art. 110 din Regulamentul CDep, absenta 
initiatorului - Mihai Razvan Ungureanu se afla la Constanta - impiedica 
trecerea la dezbaterea PL), plenul CDep aproba extinderea termenului de 
adoptare a PL la 60 zile pentru CDep ca prima Camera sesizata, prin 
reincadrarea ad hoc a PL in categoria codurilor si legilor de complexitate 
deosebita (vezi art. 75(2) din Constitutie). 

6.3.06 Urmeaza o noua dezbatere in plenul CDep. Se decide retrimiterea PL-x 
1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 183/2005 la Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati a CDep pentru intocmirea unui raport suplimentar. 

16.3.06 Comisia juridica, de disciplina si imunitati a CDep intocmeste si 
comunica un nou raport – numit "inlocuitor" (oare dupa cate presiuni din 
partea Guvernului, ma intreb?), de aceasta data – ce mirare!? - favorabil 
adoptarii PL-x 1/01.02.2006. 

17.3.06 Dezbatere in plenul CDep a PL pe baza noului raport al Comisiei 
juridice, de disciplina si imunitati. 

30.3.06 In prezenta reprezentantilor MAE din partea Guvernului ca initiator, 
plenul CDep respinge PL-x 1/01.02.2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 
183/2005, prin neintrunirea numarului minim necesar de voturi favorabile [1] 
adoptarii PL. 

7.4.06 Incepe "hocus pocus!"-ul procedural. Senatului ii este inaintat, 
printr-o adresa semnata de presedintele CDep, Bogdan Olteanu – surpriza! 
– PL nr. 333/2006 "privind respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si 
Guvernul Republicii Ungare privind infiintarea Fundatiei Publice 
Romano-Ungare , semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005". Se remarca cu 
usurinta contradictii flagrante pe situl CDEP (pe unele pagini web se 
precizeaza ca la Senat s-ar afla totusi un PL de "respingere", pe altele 
totusi de "aprobare") . Cert este ca La Senat trebuia sa fie inaintat P.L. 
de "aprobare" a O.U.G, acel proiect care nu intrunise numarul minim de 
voturi favorabile necesar aprobarii in plenul CDep. 

11.4.06 BP al Senatului sesizeaza, pentru avizare, Comisiile pentru politica 
externa si respectiv pentru buget, finante, activitate bancara si piata de 
capital, inaintandu-le PL nr. 333 privind respingerea O.U.G. nr. 183/2005. 

9.5.06 Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital 
acorda un aviz favorabil OUG, avizand in fapt negativ PL de respingere a 
O.U.G. In urma audierilor unei delegatii MAE incluzandu-i intre altii pe 
ministrul Mihai-Razvan Ungureanu si pe secretarii de stat Anton Niculescu si 
Lucian Leustean, Comisia pentru politica externa si cea pentru buget, 
finante, activitate bancara si piete de capital ale Senatului avizeaza 
negativ PL de respingere a OUG, "respectiv a hotarat adoptarea Proiectului 
de lege privind adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/2005, 
in forma trimisa de Guvern". In aceeasti zi (a Europei), Ministrul 
Afacerilor Externe este audiat si de catre Comisiile reunite juridica, de 
numiri, disciplina, validari si imunitati si pentru cultura, arta si 
mijloace de informare in masa. Raportul comun al celor doua comisii se afla, 
la momentul redactarii acestor randuri, inca in lucru. 

A inteles cineva ceva? Daca nu, nu disperati; exista motive serioase pentru 
a crede ca nici parlamentarii nu au priceput. Daca totusi da, propun cateva 
intrebari in continuarea articolului: O.U.G. nr. 183/2005 a fost depusa pana 
la urma la Parlament? Altfel spus, Acordul este in vigoare? Si daca a fost 
depusa, atunci a urmat procedura de aprobare tacita reglementata 
constitutional? Si daca da, a dobandit deci statut de lege (vezi art. 115(7) 
din Constitutie)? Iar in privinta proiectului de lege privind aprobarea 
O.U.G, daca el a fost depus la CDep la 21.12.2005 - data la care a inceput 
scurgerea termenelor de pronuntare a celor doua Camere in procedura de 
urgenta, nu cumva in jurul datei de 20 februarie 2006, acest proiect de lege 
se considera a fi adoptat tacit? Si daca raspunsurile la aceste intrebari 
sunt afirmative, atunci ce se mai discuta la ora aceasta in Senat? Exista 
vreo aparenta necesar a fi mentinuta? 

—–-
Nota:
[1]. S-a supus votului aprobarea PL. Din 177 deputati prezenti la acel 
moment in sala, 88 au votat "pentru", 83 "impotriva", 4 s-au abtinut, iar 
doi nu au votat. Pentru persoanele interesate, stenogarama dezbaterii, la 
fel ca toate actele normative la care fac referire, este disponibila pe 
situl Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului. 

Ionut Apahideanu/Altermedia
URL to article: http://ro.altermedia.info/index.php?p=4092
Ionut Apahideanu: http://www.strategikon.ro 

 

=========================
Asociatia Altermedia
OP 1 - CP 705 Bucuresti
Tel.: +40-723.011.293
Fax: +40-21 6365876
Site: www.altermedia.ro
Email: [EMAIL PROTECTED]


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives
http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui