Afacerea HELIADE-MOBEST  
 “Dizidenta” Margareta Costea, soþia ºtabului de la Gospodãria de partid  
 Întreprinderea de mobilier ºi decoraþiuni interioare “HELIADE” a fost 
înfiinþatã în 1953, iar din 1990 devine SC MOBEST S.A. Adresa fabricii este 
str. Heliade între Vii nr. 8, sector 2. În 1978 este implicatã în reparaþia 
Peleºului ºi a Foiºorului, ulterior ocupându-se de reparaþiile de la Palatul 
Cotroceni, de mobilarea Casei Poporului (Palatul Parlamentului), în mobilarea 
caselor de oaspeþi folosite de demnitarii regimului comunist.
 Din 1971, fabrica este condusã de directorul Ion Costea, socrul lui Mircea 
Geoanã ºi soþul Margaretei Costea. Acesta pierde conducerea fabricii în august 
1990, dar predarea gestiunii se finalizeazã în luna noiembrie a acelui an. Se 
pare cã o contribuþie decisivã la schimbarea din funcþie a avut-o scandalul 
provocat de preluarea unei vile de protocol de la fostul demnitar comunist din 
CPEx Constantin Nicolaie, situata pe str. Jean Monnet nr. 69 (fostã Gradina 
Bordei). Soþia acestuia fusese practic aruncatã în stradã pentru a face loc 
familiei Costea ºi ajunsese cu plângerea împotriva acestei familii pânã la 
premierul Petre Roman. 
 Ing. Ion Costea predã aºadar conducerea fabricii noului director, ing. 
Niculae Dobre, “creierul” de pânã atunci al fabricii. Foºtii angajaþi vorbesc 
ºi azi în termeni laudativi despre cel care a condus fabrica în perioada 
1990-1996 ºi al cãrui destin se confundã practic cu epoca fericitã a unei 
fabrici de renume.
 Fostul director Costea rãmane însã, din pãcate pentru angajaþii fabricii, 
legat de activitatea acesteia, pentru cã devine încã din 1990 reprezentantul în 
România al celui mai important partener al fabricii “HELIADE”: SC Torkelsons 
din Suedia. Peste 70% din producþia fabricii era exportatã în Suedia, fiind 
absorbitã de reþeaua EUROPA MOBLER. Ion Costea va reprezenta firma Torkelsons 
în perioada 1990-2002. 
 Directorul Nicolae Dobre are performanþe notabile în anii ‘90. Plãteºte toate 
datoriile pânã în 1996 (circa 1,2 milioane USD) ºi obþine în acelaºi an 
beneficii de circa 660 milioane lei (200 de mii USD). MOBEST S.A. are 860 de 
angajaþi în 1990, iar în 1996 mai sunt 450. În 1995 începe procesul de 
privatizare, având câºtig de cauzã Asociaþia PAS MOBEST, perdanþii fiind 
Torkelsons (firma unde lucra Ion Costea) ºi SC ELVILA INTERNATIONAL (afacerea 
lui Viorel Cataramã). Se pare cã ºi George Copos a apãrut la un moment dat în 
peisajul privatizãrii, legãtura cu familia Costea fiind una deosebit de 
puternicã. De fapt, George Copos este ºi naºul de botez al fetiþei lui Mircea 
Geoanã.
 “Calul troian” saboteazã MOBEST Victoria repurtatã de asociaþia angajaþilor 
fabricii a fost însã de neiertat de cãtre Ion Costea. Pe 10 martie 1996 trebuia 
semnat contractul de privatizare, însã pe 8 martie apare un denunþ semnat 
chiar de contabilul-ºef Mircea Spiru, un apropiat al fostului director Costea. 
Autoritãþile statului descind în MOBEST S.A. ºi se deruleazã opt acþiuni de 
control în perioada martie-octombrie 1996, fiind blocatã astfel privatizarea. 
Poliþia economicã, Garda financiarã, Inspectoratul General al Poliþiei, 
Ministerul Finanþelor, Fondul Proprietãþii de Stat, Curtea de Conturi vin sã 
punã umãrul la demersul unui angajat care torpila interesele fabricii. 
Rezultatele tuturor controalelor au arãtat ca acuzaþiile aduse directorului 
Dobre sunt nefondate. Culmea este cã au fost descoperite erori grave, însã în 
contul contabilului-ºef, adicã tocmai denunþãtorul Spiru. 
 Toatã aceastã avalanºã de sesizãri ºi controale paralizeazã practic 
activitatea fabricii. Deºi este gãsit nevinovat, directorul Dobre demisioneazã 
în octombrie 1996, scârbit de toate înscenãrile dirijate din umbrã. Contactat 
recent, ing. Dobre a refuzat sã mai rememoreze acele încercãri teribile, 
recunoscând însã cã, spre durerea sa, s-a ales praful de fabrica în care a 
investit toatã energia carierei sale. 
 Am gãsit însã mulþi actori cooperanþi ai acelor scene, foºti angajaþi care 
ºi-au pierdut locul de muncã din cauza unor interese subterane care au urmãrit 
falimentarea MOBEST S.A.
 Licitaþia câstigatã de angajaþi prin intermediul PAS MOBEST a fost aºadar 
anulatã, din cauza unor aºa-zise vicii de procedurã, rãmase neclarificate pânã 
în prezent. Fondul Proprietãþii de Stat (FPS) a motivat atunci cã salariaþii 
ºi-au contestat propriul Consiliu de Administraþie (denunþurile contabilului 
Mircea Spiru) ºi nu a mai avut cine semna documentele finale. O mare minciunã!
 Liderul sindical de atunci, Cristian Badea, afirmã cã lucrurile stau cu totul 
altfel. “Practic, FPS nu a vrut sã ne vândã societatea. S-a invocat un viciu de 
procedurã în procesul-verbal, justificându-se cã era vot deschis ºi nu vot 
secret.”
 În 1996, MOBEST a revenit aºadar în “custodia” FPS. Liderul sindical Badea 
susþine cã a mai fost o tentativã de privatizare, câºtigatã tot de PAS în dauna 
suedezilor de la Torkelsons, reprezentaþi de ing. Ion Costea. FPS i-a convocat 
pe angajaþi la semnarea actelor finale, însã totul s-a revocat în ultima clipã. 
Nu câºtigase cine trebuia!
 Directorii care i-au succedat ing. Niculae Dobre au încercat de asemenea sã 
þinã fabrica pe linia de plutire (Tudor Bãcanu, econ. Gronski, consiliat de 
fostul director Ion Dobre, Gheorghe Teodorescu). Ultimul a prins însã ºi 
decesul de facto al MOBEST S.A., fosta “HELIADE” din epoca comunistã.
 Puricele înghite elefantul Clanul Lãcustelor patronat de soacra lui Mircea 
Geoanã este implicat ºi în reprivatizarea MOBEST din 1999. FPS scoate la 
licitaþie pachetul majoritar de 52,18%, refuzat pânã atunci angajaþilor din PAS 
la tentativele de privatizare anterioare. În anunþul FPS, o acþiune era cotatã 
la 6500 lei. La prima ºedinþa de licitaþie nu s-a depus nici o ofertã, PAS-ul 
angajaþilor fiind deja resemnat. La urmãtoarea s-a prezentat un SRL, SC OVO 
DESIGN Ltd., concurentul pe piaþa mobilei, reprezentatã de unul din directorii 
sãi, Nicolae Cincã.
 În timpul procesului de privatizare s-a modificat chiar legea-cadru, în cazul 
MOBEST S.A. aplicându-se retroactiv noua lege. Cu privire la acest fenomen, un 
raport al Departamentului de Control al Guvernului (DCG) arãta în 2000: “La a 
doua ºedinþã s-a anunþat cã publicitatea s-a fãcut conform legislaþiei din 1997 
ºi 1998, dar cã, în continuare, se aplicã noile reglementãri din 1999”. 
 Raportul guvernamental consemneazã în continuare paºii prin care s-a dat un 
tun de mare calibru: “La a doua ºedinþã, comisia a scãzut cu 50% preþul de 
pornire, ajungându-se la 3250 lei/acþiune. Unicul participant nu a oferit nici 
acest preþ.” Comisia a scãzut preþul în trepte, oprindu-se la 1300 lei/acþiune, 
ceea ce reprezintã 20% din preþul de pornire ºi, totodatã, limita minimã 
admisibilã din punct de vedere legal. Ofertantul OVO DESIGN a acceptat sã preia 
pachetul majoritar la acest preþ infim, obligându-se sã achite banii integral. 
FPS a acceptat acest târg, deºi mai avea încã o variantã: reluarea licitaþiei. 
 Legislatia în vigoare la acea datã stipula clar cã, dacã nu se înregistra o 
ofertã de cel puþin 50% din preþul de pornire, Comisia de licitaþie putea 
decide organizarea unei noi licitaþii cu strigare. În situaþia datã, comisia a 
preferat reducerea preþului cu 80%. Se pornise aºadar de la o ofertã de vânzare 
de 30 miliarde ºi se ajunsese la o valoare inseratã în contractul de vânzare de 
circa 6 miliarde lei, adica în jur de 400 000 USD. 
 Spre comparaþie, oferta fãcutã de PAS MOBEST în 1995 fusese de 4, 4 miliarde 
lei, adicã circa 2 MILIOANE USD la acea datã, de 5 ORI mai mult ca oferta 
câºtigãtoare din 1999. Trebuie menþionat cã numai mobila ºi accesoriile din 
stoc destinate Casei Poporului valorau în 1999 mai mult decât preþul oferit de 
OVO DESIGN pentru întreaga fabricã. 
 Fabrica MOBEST S.A. era retehnologizatã, avea o piaþã de desfacere încã bunã 
ºi active deosebit de valoroase. Pepita de aur era însã alta: terenurile. 
Situatã în zona Baicului din cartierul Colentina, MOBEST ocupa o suprafaþã de 
5, 5 hectare. Preþul actual al terenului depãºeste cu mult suma de 13 MILIOANE 
USD, adicã de 32 de ori preþul plãtit de OVO DESIGN în 1999. ªi în felul acesta 
un modest SRL a înghiþit un ditamai SA!
 Semnarea contractului a avut loc la data de 16 iulie 1999. Termenul prevãzut 
pentru achitarea diferenþei de preþ: 14 decembrie 1999, plus 15 zile cu 
penalizãri. La 13 decembrie – deci inainte de a fi achitat integral acþiunile – 
OVO DESIGN a încheiat un contract de împrumut cu Societatea INTERNATIONAL 
BROKING AGENCY Ltd. KINGSTOWN, prin constituirea unui gaj asupra acþiunilor la 
MOBEST (4,6 milioane acþiuni). Departamentul de Control al Guvernului 
subliniazã în acelaºi raport: “(…)deºi nu erau achitate la acea datã, iar 
cumpãrãtorul nu avea încã dreptul de proprietate”. 
 Registul Român al Acþionarilor a confirmat dupã câteva sãptãmâni constituirea 
gajului, demersul fiind imposibil fãrã acordul FPS. Scandalul a fost pânã la 
urma muºamalizat, deºi a avut manifestãri acute (procese judecãtoreºti, 
mitinguri de protest, preluãri în forþã).
 Contractul de vânzare-cumpãrare încheiat de OVO DESIGN cu FPS a fost semnat 
de fostul director al Direcþiei Teritoriale Bucureºti, Victor Toader, ulterior 
consilier al Preºedintelui Camerei Deputaþilor, Ion Diaconescu. Preºedintele 
Federaþiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Vasile Bãdica, dezvãluia 
în 2000 c㠓drept rasplatã, Cincã (n.n. patronul OVO DESIGN) a dat dispoziþii 
angajaþilor MOBEST sã execute amenajãri interioare pentru vila lui Victor 
Toader”. 
 Dupã o serie de abuzuri grave, SC MOBEST SA solicitã FPS sã constate 
desfiinþarea contractului de vânzare-cumpãrare. Aºa-zisa clauzã de 
confidenþialitate nu numai cã nu era inseratã în contract, dar nici legislaþia 
în vigoare nu permitea introducerea unei astfel de clauze. Dupã toate acestea, 
directorul general al MOBEST Gheorghe Teodorescu i-a bãnuit pe funcþionarii FPS 
cã au primit “bani negri”, pentru a muºamaliza privatizarea dubioasã, dar cã 
acþiunea în sine are ºi implicaþii politice. Pusã pe butuci de noul acþionar 
majoritar, în 2000 MOBEST nu a încheiat pentru prima oarã în 25 de ani nici un 
contract de export. Decesul era astfel consemnat ºi concurentul eliminat de pe 
piaþã. De facto! Pentru cã de jure MOBEST încã fiinþeazã în scripte. Încã nu a 
venit momentul marii lovituri a OVO DESIGN: vânzarea terenului fabulos de 
valoros!
 Lãcustele, mobila ºi OVO DESIGN Înainte de privatizarea din 1999, fostul 
director Ion Costea reuºise sã achiziþioneze 5% din acþiunile MOBEST S.A., 
fiind totodatã ºi reprezentantul principalului partener extern al fabricii. 
ªtia aºadar tot ce se petrecea în fabricã. 
 În istoria fabricii HELIADE-MOBEST mai figura însã un personaj care avea sã 
aiba un rol foarte important în “decesul” acesteia: Ionuþ Costea, fiul lui Ion 
ºi al Margaretei Costea, o veritabilã beizadea. Ionuþ Costea este inginer de 
industrializarea lemnului, iar în perioada 1982-1983 a lucrat ca inginer la 
“HELIADE”, fiind ulterior încadrat la Gospodãria de partid.
 În momentul privatizãrii, familia Costea se regãsea în toate taberele 
implicate în acest proces. Ion Costea era acþionar la MOBEST SA, iar Ionuþ 
Costea reprezenta Ministerul Finanþelor în calitate de secretar general 
adjunct, anterior fiind chiar secretar de stat. ªi OVO DESIGN? Ce legãtura avea 
aceasta firmã cu fam. Costea? 
 13 ianuarie 2000 a rãmas o zi de coºmar pentru Ionuþ Costea, fostul secretar 
de stat din Ministerul Finanþelor ºi actualul preºedinte al Raiffeisen Banca 
pentru Locuinþe.
 La acea datã, latrina clasei politico-economice a refulat pentru scurt timp. 
Suficient însã pentru a-l stigmatiza definitiv pe “prinþiºorul” Costea. 
Patronii OVO DESIGN l-au acuzat public pe “finanþistul” Costea cã a comandat 
piese de mobilier de la aceasta firmã în perioada 1998-1999 în valoare de – 
atenþie!!! – 148 000 USD, fãrã TVA, plãtind doar 900 USD. Ultima livrare era 
datatã AUGUST 1999, adicã dupa semnarea actelor privind privatizarea MOBEST în 
favoarea OVO DESIGN. 
 Ce se întamplase? ªpaga nu fusese dimensionatã echitabil? Cei aproape 200 000 
USD erau doar un avans? Una din pãrþi nu-ºi respectase “cuvântul” dat? Cine era 
pãcãlitul? Ionuþ Costea? Clanul Lãcustelor? Pãrea incredibil, dar adevãrat!
 Sã revenim însã la upercutul aplicat de OVO DESIGN demnitarului PNÞCD Ionuþ 
Costea, cel care trebuia sã vegheze la respectarea cu sfinþenie a cadrului 
legal ºi avea atribuþii de control asupra privatizãrilor fãcute de FPS.
 Iatã ce-i scria boss-ului de la Ministerul Finanþelor directorul de vânzãri 
al OVO DESIGN, Mihai Mironescu, în ianuarie 2000, somându-l sã achite debitul, 
pentru cã altfel societatea pãgubitã urma sã-l aducã în faþa Justiþiei.
 “În anul 1998, aþi lansat comanda în vederea realizãrii unei garnituri de 
bucãtãrie la apartamentul dvs. din Bd. Mãrãºeºti. În urma discuþiilor dintre 
dvs. ºi dna. Monica State, designerul societãþii noastre, s-au efectuat 
mãsurãtori ºi expertize tehnice la adresa sus-menþionatã ºi a fost întocmit 
devizul de lucrãri a cãrei valoare era de 3466 USD, fãrã TVA. (…)Comenzile de 
mobilier, reparaþii ºi amenajãri vizeazã atât sediul dvs. din minister, 
reºedinþele dvs. private din Bucureºti ºi Snagov, apartamentele prietenelor 
dvs. ºi alte proprietãþi ale membrilor familiei dvs. pe care firma noastrã le-a 
onorat în totalitate având în vedere reputaþia pe care o are un om cu poziþia 
dumneavoastrã socialã(…) În 1999 aþi lansat o nouã comandã privind mobilarea 
vilei “Meriºor” din str. Sarmisegetuza nr. 52A, Ghermãneºti, Snagov.”
 Directorul OVO DESIGN menþioneazã în aceeaºi scrisoare ºi valoarea mobilei de 
la vilã, adicã peste 93 000 USD, fãrã TVA, livratã eºalonat ºi montatã pânã în 
august 1999. În acelaºi context, cabinetul ministerial al lui Ionuþ Costea a 
fost dotat cu mobilier în valoare de 1796 USD, fãrã TVA. 
 Acelaºi Mihai Mironescu afirma c㠓în baza încrederii avute într-o 
personalitate a Guvernului Romaniei, societatea noastrã a acceptat încã douã 
comenzi, ºi anume Raluca Panait – garniturã de bucãtãrie cu aparaturã 
electrocasnicã în valoare de 5815 USD - ºi Monica Maurer, produse în valoare de 
20.404 USD”. La solicitarea celebrului secretar de stat s-au efectuat expertize 
tehnice ºi de design la un alt apartament al sãu, din strada Brâncuþei nr. 6 
(actuala Uruguay), expertize care au fost urmate de executarea unei garnituri 
de dormitor (4400 USD) ºi un dulap niºã (3800 USD). În felul acesta, “valoarea 
totalã a lucrãrilor efectuate de societatea noastrã în contul dvs. se ridicã la 
suma de 148.339 USD, fãrã TVA, conform evidenþelor contabile ale societãþii 
noastre, fiind inregistratã la aceastã orã o platã de 553 USD ºi 5169729 de 
lei, echivalentul a 341 USD, în contul Ralucãi Panait”. 
 La data respectivã, Ionuþ Costea a respins toate acuzaþiile aduse de patronii 
firmei OVO DESIGN, ameninþând cã-i dã în judecatã. Nu a fãcut-o. Contactatã 
zilele trecute, Margareta Costea, ºefa clanului, a afirmat cã au fost plãtite 
pânã la urmã toate datoriile. Domnul Nicolae Cincã a refuzat sã ofere lãmuriri, 
fiind însã insarcinata cu furnizarea de raspunsuri doamna Mãdãlina Miºu de la 
Departamentul Vânzãri al OVO DESIGN. Aceasta a confirmat stingerea datoriei 
încã din ianuarie 2000, la o sãptãmânã dupa somaþie. Adicã demnitarul Ionuþ 
Costea avea circa 200 000 USD cash la dispoziþie pentru a achita o asemenea 
datorie. De necrezut! Tot doamna Misu a confirmat ca OVO DESIGN poate instraina 
incepand de anul acesta terenul de 5,5 ha din cartierul Colentina. 
  
  
  
 Bogdan Drãghici
 www.draghici.ro
 0744148965
 0723568280

        
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ 
countries) for 2¢/min or less.
        
---------------------------------
Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates 
starting at 1¢/min.

[Non-text portions of this message have been removed]


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui