Informaþia înseamnã putere, iar controlul informaþiei într-un mediu închis 
precum cel al comunitãþii maghiare din România, asigurã controlul asupra 
acestuia. De asemenea, de acest lucru este conºtient ºi Guvernul Ungariei, 
urmarea fireascã fiind cã este absolut normal ca Executivul ungar sã doneze 
sume considerabile de bani pentru a demara „proiecte de ajutor” pentru 
comunitatea maghiarã din Ardeal, inclusiv pentru a înfiinþa o televiziune 
maghiarã. Pânã aici, toate bune ºi frumoase. Numai cã, în momentul în care 
forinþii ajung în România printr-o serie de fundaþii înfiinþate peste noapte, 
lucrurile se complicã. Iar în momentul în care preºedinþii fundaþiilor 
respective sunt miniºtri ai Guvernului României, lucrurile devin îngrijorãtoare.
      În ultima perioadã, zvonurile privind înfiinþarea unui Centru Media 
 în Transilvania (care sã cuprindã o televiziune ºi o reþea radio 
independente), cu sediul la Târgu Mureº, au început sã prindã contur. Postul 
urma sã fie finanþat de Guvernul Ungariei, iar pentru administrarea postului 
s-a înfiinþat o fundaþie, care poartã numele cineastului maghiar – „Janovics 
Jeno”. Membrii fondatori ai fundaþiei sunt: Csep Sandor - scriitor, Galfalvi 
Zsolt - scriitor, Gasparik Attila - actor, Marko Bela - scriitor ºi preºedinte 
al UDMR ºi Takacs Csaba - inginer ºi preºedinte executiv al UDMR, iar 
preºedinte al Consiliului de administraþie al fundaþiei a fost ales Nagy Zsolt, 
care este, întâmplãtor, ºi ministrul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei 
a dat noi conotaþii. 
      Imediat dupã ce UDMR a obþinut portofoliul Comunicaþiilor ºi 
Tehnologiei Informaþiei, Guvernul ungar a devenit interesat de ceea ce noul 
ministru putea oferi. Pentru Nagy Zsolt relaþia cu Ungaria a reprezentat un 
punct foarte important în activitatea desfãºuratã din fotoliul de ministru al 
Comunicaþiilor. Deºi a fost activ pe plan internaþional, participând la 
diferite evenimente, inclusiv întruniri europene la nivel înalt, dezvoltarea 
colaborãrii cu autoritãþile ungare a fost o preferinþã. Ministrul Nagy s-a 
întâlnit de mai multe ori cu omologul sãu maghiar - Kovacs Kalman, decât cu 
colegi de cabinet. Contactele lui Nagy cu Executivul de la Budapesta s-au 
concretizat  într-o serie de parteneriate bilaterale, cel mai important fiind 
Memorandum-ul de cooperare ºi de înþelegere în domeniul tehnologiei informaþiei 
ºi comunicaþiilor cu autoritãþile ungare, semnat de cele douã pãrþi în luna 
februarie a anului trecut. Memorandum-ul îºi propune înfiinþarea unui portal
 comun româno-ungar, aprofundarea ºi lãrgirea programului de integrare în 
societatea informaþionalã a minoritãþilor naþionale elaborarea ºi realizarea de 
proiecte comune menite sã contribuie la dezvoltarea societãþi informaþionale 
locale, realizarea unor proiecte informaþionale locale.
      ªi totuºi, în baza acestui Memorandum, pe parcursul anului trecut 
au fost înfiinþate aproape 100 de puncte de acces la Internet "e-Transilvania", 
în judeþele cu minoritate maghiarã. Ca sã nu credeþi cã este ceva deosebit 
trebuie sã specificãm cã prin puncte de acces la Internet "e-Transilvania" se 
înþelege încãperi dotate cu câte un calculator performant, conectat la 
Internet. 
      Lucrurile au culminat apoi cu ºedinþa comunã a guvernelor României 
ºi Ungariei. Acest episod a dus la deblocarea a 1,2 milioane euro de cãtre 
Executivul Ungariei, deºi potrivit lui Nagy Zsolt proiectul are nevoie de o 
investiþie de 4-5 milioane euro. 
 Drept urmare, la finele anului trecut, la Cluj-Napoca, a avut loc o întrunire 
a conducerii fundaþiei „Janovics Jeno” unde Marko Bela a avansat ideea cã suma 
de 1,2 milioane de euro ar trebui folositã pentru dezvoltarea proiectelor 
locale deja existente, în Transilvania.
      Înfiinþarea televiziunii e important㠄nu atât pentru UDMR, cât 
pentru comunitatea maghiarã ºi pentru viaþa culturalã a acesteia" a mãrturisit 
Takacs Csaba. Televiziunea maghiarã ar putea deveni extrem de uºor o armã 
mediaticã ºi ar putea influenþa decisiv minoritatea maghiarã într-o campanie 
electoralã ºi nu atât în a vota UDMR, cât în a vota sau a nu vota un alt partid 
sau mai ales, un candidat la preºedinþie. 
      Jongleriile cu fundaþii ale lui Zsolt rãmân un mister. Cum de un 
ministru român poate fi membrul unui organizaþii din Ungaria (Organismul pentru 
Societatea Informaþionalã a Maghiarimii), care beneficiazã de fonduri din 
Ungaria pentru a pune în practicã în România acorduri stabilite de acelaºi 
ministru ºi preºedintele unei fundaþii ce gestioneazã peste un milion de dolari 
- bani acordaþi de Executivul ungar – pentru o televiziune independentã a 
maghiarilor care sã funcþioneze în România, rãmân întrebãri la care se cautã 
rãspuns.
  

        
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ 
countries) for 2¢/min or less.

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Groups gets a make over. See the new email design.
http://us.click.yahoo.com/XISQkA/lOaOAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui