(LIFE) MANOLESCU-AMBASADORI-POLITICÃ EXTERNÃ / Manolescu validat de comisii 
ambasador la UNESCO
BUCUREªTI, 6 sep (MEDIAFAX) - Comisiile de politicã externã l-au validat, 
miercuri, pe scriitorul ºi criticul literar Nicolae Manolescu pentru postul de 
ambasador al României la UNESCO, acesta exprimând în timpul audierii "nelãmuri" 
faþã de administrarea culturii de patrimoniu ºi de gestionarea fondurilor la 
nivel internaþional.
În timpul audierii sale de cãtre parlamentarii din comisiile reunite, Nicolae 
Manolescu a declarat cã, în cei 45 de ani cât a activat ca profesor 
universitar, ºi-a schimbat cartea de muncã o singurã datã, repectiv când a fost 
în Senatul României timp de patru ani
"Cu ocazia asta am vãzut ºi eu diferitele majorãri de salariu, pentru cã 
uitasem cu desãvârºire ce leafã aveam de când am început", a glumit Manolescu.
El a þinut sã precizeze cã nu a fost membru al PCR ºi cã nu a colaborat cu 
Securitatea.
"Aº minþi dacã aº spune cã am rezistat la cine ºtie ce presiuni ºi provocãri. 
Din fericire, nu am fost provocat ºi nici presat ca sã-mi dau adevãrata mãsurã 
a rezistenþei mele, de aceea îmi vine destul de greu sã-i judec pe unii care au 
cedat", a mai spus criticul ºi istoricul literar.
Totodatã, el le-a semnalat parlamentarilor mai multe "nelãmuriri" pe care le 
are legat de modul în care se va desfãºura activitatea sa ca reprezentant al 
României la UNESCO.
Astfel, Manolescu a arãtat cã a încercat sã afle dacã un monument, dintre cele 
31 româneºti, mai este monitorizat dupã ce este declarat ca aparþinând 
patrimoniului UNESCO. "Nu, nu existã nici o evaluare, nici internã, nici 
externã", a susþinut Manolescu.
Fondurile UNESCO în România, reprezintã o a doua problemã care îi rãmâne 
"nelãmuritã" lui Nicolae Manolescu.
"Nu toate dintre cele 191 de þãri membre primesc fonduri, iar unele primesc 
foarte multe. Nu am reuºit sã aflu situaþia acestor fonduri, nu am vãzut în 
niciun raport situaþia acestor fonduri. Ar trebui sã ºtiu ºi eu ce s-a dat pânã 
acum, ce sã fac ca sã obþin mai mult în condiþiile în care îmi pun obrazul în 
joc. Acest lucru îmi rãmâne cumva în ceaþã", a mai susþinut el.
Manolescu s-a referit ºi la problema sitului arheologic de la Roºia Montanã, 
precizând cã, personal, nu ºi-a format încã o opinie nici "pentru", dar nici 
"împotriva" celor care vor sã exploateze aurul din zonã. El a precizat, totuºi, 
cã impresia sa este cã la Roºia Montana "este o imensã bãtaie între niºte 
grupuri de interese", susþinând cã nimeni, pânã acum, nu a cãntârit valoarea 
economicã a acestei zone.

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Groups gets a make over. See the new email design.
http://us.click.yahoo.com/WktRrD/lOaOAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui