Asa DA scoala?!
  
  
 Secretariatul executiv PSD - Probleme de tineret ºi egalitatea ºanselor 
împreunã cu organizaþia PSD Bucureºti au lansat astãzi concursul de fotografii 
ºi impresii ,,Aºa DA ºcoalã?!”.

PSD invitã pãrinþii, elevii, profesorii ºi reprezentanþii media sã trimitã 
fotografii ºi impresii referitoare la realitatea din ºcolile româneºti pe 
adresa [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]  

Învãþãmântul reprezintã o temã majorã pe agenda publicã. Semnalele din 
teritoriu ne aratã cã unitãþile ºcolare nu sunt pregãtite pentru începerea 
anului ºcolar. Lipsa avizelor medico-sanitare ºi nefinalizarea reparaþiilor în 
timp util demontreazã iresponsabilitatea Guvernului în gestionarea problemelor 
învãþãmântului românesc. 

Prin concursul ,,Aºa DA ºcoalã?! dorim sã atragem atenþia asupra realitatilor 
din scolile romanesti si a incompetenþei ºi neputinþei ministrului Hãrdãu de a 
rezolva problemele sistemului educaþional. Considerãm inadmisibil ca primul an 
ºcolar în calitate de membrii UE sã se desfãºoare în condiþii care nu asigurã 
nici pe departe buna organizare a activitãþii didactice.

Concursul se va încheia în data de 20 septembrie când cele mai bune fotografii 
vor fi premiate.
  
 Im exprim speranta ca va veti alatura eforturilor noastre de a pezenta 
realitatile din scoala asa cum sunt si nu asa cum doresc autoritatile sa le 
prezinte. 
  
 Asteptam fotografiile si comentariile dvs. 
 Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  
  
 Ana Birchall 
  

            
---------------------------------
Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small 
Business.

[Non-text portions of this message have been removed]


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui