(LIFE) MINISTRU-VERIFICARE-CNSAS / Decizia CNSAS în privinþa lui
Iorgulescu, publicatã pe site-ul MCC încã din aprilie

 BUCUREªTI, 21 sep (MEDIAFAX) - Decizia CNSAS, potrivit cãreia ministrul
Culturii ºi Cultelor, Adrian Iorgulescu, nu a fost agent sau colaborator al
poliþiei politice comuniste, este publicã din data de 6 aprilie, documentul
fiind postat pe site-ul Ministerului Culturii ºi Cultelor (MCC).
 Potrivit Deciziei nr. 42 din 6 aprilie 2006 a colegiului CNSAS, Adrian
Iorgulescu a fost verificat în calitate de ministru al Guvernului României
ºi în urma adreselor de verificare S/3916/A,B,L/30.09.2005.
 CNSAS a decis cã: "Adrian Iorgulescu, fiul lui Alexandru-Ioan ºi
Jeaneta-Paula, nãscut în data de 06.07.1951 în Bucureºti, nu a fost agent
sau colaborator al poliþiei politice comuniste".
 Peste 20 de membri ai filialei PD Argeº, preºedintele Uniunii Artiºtilor
Liber Profesioniºti din România, Mihaela Mihai ºi senatorul liberal Mircea
Coºea au venit, joi, la sediul CNSAS pentru a depune cereri de verificare
sau pentru audieri.
 Mihaela Mihai s-a prezentat la CNSAS pentru a cere verificarea ministrului
Culturii, Adrian Iorgulescu, a consilierului MCC, Virgil Niþulescu, ºi a
secretarului de stat MCC, Ioan Onisei.
 "Ministerul Culturii este total netransparent. Pe site nu am gãsit nici o
referire la colaborarea sau necolaborarea cu Securitatea a vreunuia din cei
trei. Nici mãcar CV-urile dumnealor nu pot fi accesate pe site, aºa cã
pentru transparenþã am decis sã facem acest demers", a declarat Mihaela
Mihai.
 Ministrul Adrian Iorgulescu are, totuºi, postate pe site-ul MCC decizia
CNSAS, CV-ul ºi declaraþia de avere ºi interese.
 Pe de altã parte, consilierul MCC Virgil Niþulescu are publicat doar CV-ul
ºi declaraþia de avere, în timp ce secretarul de stat Ioan Onisei are
publicatã pe site-ul Ministerului Culturii doar declaraþia de avere.


--
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.roSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui