http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=878

Ministerul Culturii si Cultelor si-a manifestat întotdeauna dezacordul sau 
îngrijorarea, în ceea ce priveste intentia de a construi imobile în zonele 
protejate sau care ar putea obtura vizibilitatea monumentelor istorice. În 
aceasta situatie se afla si cladirile ridicate sau pentru care se manifesta în 
prezent intentia de a fi construite în apropierea Ansamblului Palatului 
Brâncovenesc, situat pe Str. Valea Parcului, nr. 1, satul Mogosoaia, comuna 
Mogosoaia, judetul Ilfov. Din acest motiv, Ministerul Culturii si Cultelor 
(MCC) doreste sa faca urmatoarele precizari cu referire la articolul "Palatul 
asfixiat de viloaie" aparut în editia din 19 septembrie 2006 a cotidianului 
ROMÂNIA LIBERA, semnat de domnul Mihnea - Petru PÂRVU si care are ca subiect 
eliberarea autorizatiei de construire a unor imobile în perimetrul acestui 
monument istoric.
 
Dat fiind faptul ca Ansamblul Palatului Brâncovenesc este înscris în Lista 
Monumentelor Istorice din 2004, la nr. 635, codul IF-II-a-A-15298, si ca Planul 
Urbanistic General (PUG) al comunei Mogosoaia a fost aprobat fara avize legale, 
solicitarile de aviz au fost directionate catre Serviciul Monumente Istorice 
din cadrul MCC, începând cu anul 2005, dupa ce în perioada 2001 - 2004, 
constructiile au fost realizate fara avizul Ministerul Culturii si Cultelor.  
 
În acest sens, MCC a transmis o adresa (cu nr. 1461/10.04.2006) Primariei 
comunei Mogosoaia solicitând initierea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) prin 
care sa se precizeze limita actuala a Ansamblului Brâncovenesc fata de limita 
istorica si sa se redefineasca zona de protectie precum si regulamentul de 
interventie. Prin raspunsul sau, Primaria comunei Mogosoaia a adus la 
cunostinta ministerului ca a demarat procedurile de elaborare a unui nou PUG si 
ca, din acest motiv, nu considera necesara elaborarea unui PUZ. În replica, MCC 
a precizat, într-o noua adresa (cu nr. 2862/VN/07.07.2006), ca elaborarea si 
avizarea unui PUG necesita prea mult timp si ca nu se admite folosirea unor 
planuri cadastrale neactualizate. De asemenea, MCC a precizat ca, pâna nu sunt 
transmise plansele din PUG, care privesc protectia patrimoniului, si cu 
propunerile de ameliorare a situatiei prezente, nu vor mai fi acceptate 
cererile pentru eliberarea avizului de construire a imobilelor situate pe 
strada Marta Bibescu, deoarece acesta se afla în perimetrul monumentului 
istoric. Din aceste motive, cererile pentru a obtine autorizatia de construire, 
depuse ulterior adresei din 10.04.2006, nu au primit aviz favorabil. În aceasta 
situatie se afla dosarele cu documentatia necesara, depuse la Serviciul 
Monumentelor Istorice din Cadrul MCC, si înregistrate cu nr. 4162/05.06.2006 si 
cu nr. 6139/24.07.2006. 
 
În ceea ce priveste cele doua avize, mentionate în articolul la care se face 
referire, Ministerul Culturii si Cultelor accentueaza urmatoarele aspecte: (1) 
avizul nr. 225/Z/25.08.2006 a fost calificat ca fiind favorabil deoarece noua 
constructie ce urmeaza a fi ridicata este situata pe strada Colentina FN, nu pe 
strada Marta Bibescu, asa cum a fost mentionat si mai sus, si (2) avizul nr. 
56/Z/28.03.2006 privind ridicarea unei noi constructii pe strada Marta Bibescu, 
nr. 112 A, a fost, de asemenea, calificat favorabil, deoarece solicitarea a 
fost facuta înainte ca ministerul sa trimita adresa catre Primaria comunei 
Mogosoaia, si pentru a nu-l pedepsi pe cel care a respectat legea solicitând 
aviz, fiind primul si singurul la acea data. 

În lumina celor prezentate, din punct de vedere juridic si al procedurii de 
avizare, Ministerul Culturii si Cultelor a respectat prevederile Legii 422/2001 
referitoare la protejarea monumentelor istorice, în baza careia se instituie o 
zona de protectie pentru fiecare monument istoric, cu scopul de a asigura 
conservarea integrata a cadrului construit si/sau natural al monumentului. 
 

Biroul de presa al Ministerului Culturii si Cultelor-- 
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.ro

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui