http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1601


PD vs CNSAS
 

Dupã 6 luni de la Defecþiunea Lazea, Partidul Democrat a scos din 
joben trei candidaþi pentru ocuparea postului vacant din Colegiul 
CNSAS, care-i revine conform algoritmului politic din Parlament. 
Blaga ºi Videanu nu au fãcut niciun efort sã gãseascã vreun simbol al 
luptei împotriva comunismului. Dimpotrivã! Probabil cã au organizat 
concursul „Cine este marioneta cea mai potrivitã pentru CNSAS?", 
pentru cã altfel nu se explicã conþinutul listei de candidaþi pentru 
importanta demnitate.(…)
Cei trei candidaþi aleºi pe sprânceanã de conducerea PD demonstreazã 
cã ipocrizia acesteia a devenit deja proverbialã, scopul demersurilor 
pediste fiind din pãcate conspirarea celor care au populat aparatul 
Securitãþii comuniste. 
Radu Ancuþa are un trecut legat de reprezentantul PSD în Colegiul 
CNSAS ºi de contraperformanþele uriaºe ale acestuia. Adrian Mocanu 
provine de pe filiera PD–PUR imoralã ºi nu poate sã fie decât un 
yesman. Oana Dincã este o vajnicã pedistã, pregãtitã sã facã zob ºi 
cadrul legal dacã partidul îi cere asta. Toþi trei sunt niºte anonimi 
pregãtiþi sã devinã marioneta perfectã în mâna pãpuºarilor de la 
vârful clasei politice ºi sã le mulþumeascã astfel stãpânilor 
politici pentru o sinecure nerecomandatã de aproape nimic de pe 
cartea lor de vizitã. Vã puteþi imagina cã vreunul dintre ei l-ar 
putea declara pe controversatul Vasile Blaga drept vinovat de poliþie 
politicã? Sau pe Traian Bãsescu?

Articolul integral este postat la
http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1601

Bogdan Draghici
www.draghici.ro

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui