http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1663
Rectorul Paul Bran, un destin exceptional cu final paranormal
 
GAZETA DE BUCURESTI, saptamana 2-8 octombrie 2006

Sfârºitul prematur al prof. Bran a fost anunþat de o manierã mai 
degrabã paranormalã în primãvara acestui an. De Ziua Academiei de 
Studii Economice Bucureºti a fost lansatã o lucrare coordonatã de 
rectorul Roºca, intitulat㠄RECTORUL PAUL BRAN 1996-2004". Prof. Bran 
a fost prezent la lansare. Demersul a fost gândit cã un omagiu adus 
fostului rector Paul Bran, al cãrui mandat la conducerea ASE a fost 
marcat de cele mai mari succese ale acestei universitãþi de 
prestigiu. Spaþii de învãþãmânt ºi cãmine construite sau modernizate, 
laboratoare ºi biblioteci inaugurate, informatizare generalizatã, 
performanþe academice excepþionale ale unei universitãþi cu faimã 
internaþionalã, toate acestea fiind realizãrile rectorului reformator 
Paul Bran.
Ceea ce ºocheazã acum sunt coperþile acestei cãrþi tipãrite cu câteva 
luni doar înaintea tragediei din timpul admiterii, pe acestea aflându-
se chiar imaginea pasarelei, borna finalã a unui parcurs excepþional, 
locul unde destinul marelui român Paul Bran a întors ultima filã. Un 
semn premonitor?! În imaginea respectivã nu apare decât pasarela, un 
tunel de sticlã, parþial înceþoºat pe o laturã, sugerând drumul cãtre 
o lume cu siguranþã mai bunã pentru Paul Bran.

Cariera unui profesionist desãvârºit

Articolul integral este postat pe internet la adresa

http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1663

Bogdan Draghici
GAZETA DE BUCURESTI
www.draghici.roSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui