dciurchea <[EMAIL PROTECTED]> wrote: 
APUD :http://adevarul.cluj.astral.ro/arhiva/2006/09/30/p1.pdf

Întreaga suprafaţă pe care urmează a se construi Centrul Comercial Polus 
este încărcată
de vestigii arheologice. Mai mult chiar, unele dintre vestigiile descoperite 
pînă în
prezent la Floreşti sînt extrem de rare pe teritoriul ţării noastre şi 
poate chiar în
Europa. 
În sectorul cercetat de arheologul Valentin Voişian de la Muzeul Naţional de 
Istorie a
Transilvaniei a fost descoperit, în aceste zile, un mormînt tumular de epocă 
romană,
înconjurat cu un zid circular de piatră din blocuri parţial fasonate, cu 
diametrul de circa
14 metri. Este evidentă deja prima groapă de incineraţie cu marginile arse 
ritual, iar în
cîteva zile se va şti exact cîţi defuncţi se află acolo. În Dacia mai 
sînt cunoscute
doar două morminte tumulare asemănătoare, unul la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, descoperit
de Constantin Daicoviciu, şi unul la Roşia Montană, descoperit de arheologi 
într-una din
campaniile din 2000 sau 2001. 
Monumentele funerare de acest tip erau răspîndite în epoca romană din 
Britania pînă în
Dacia. În Europa s-au descoperit astfel de monumente în Germania, Belgia, 
Olanda, Ungaria
şi Austria.
Tot în sectorul cercetat de arheologul Valentin Voişian, la circa 30 de metri 
de tumul, spre
nord, s-a descoperit o porţiune foarte bine păstrată din drumul roman, pavat 
cu dale masive
de piatră, care făcea legătura între Napoca şi castrul roman de la Gilău. 
Se pare că
este cel mai bine păstrat segment de drum roman descoperit pe raza judeţului 
Cluj.
Lucrările de construcţie a Centrului Comercial Polus au început în această 
vară printr-o
ilegalitate, mai precis fără ca terenul să fi fost descărcat de sarcină 
arheologică,
aşa cum cere Legea 258/2006, privind protecţia patrimoniului arheologic. 
Arheologii au fost
anunţaţi de constructori despre existenţa unor vestigii abia în momentul 
în care, în
cursul lucrărilor, a apărut un schelet uman, dintr-un mormînt deranjat de 
excavatoare! În
zilele din urmă, în urma investigaţiilor de teren, arheologii au constatat 
că terenul este
plin de morminte din mai multe epoci (neolitic, epoca romană, epoca 
migraţiilor etc), de
locuinţe aparţinînd culturii Coţofeni, locuinţe celto-dacice, locuinţe 
romane
aparţinînd cel mai probabil unei villa rustica ş.a.m.d. Probabil o parte 
dintre vestigii au
dispărut pentru totdeauna în cursul lucrărilor de construcţie efectuate 
pînă la venirea
arheologilor.
Dată fiind suprafaţa imensă pe care se construieşte (34 de hectare) şi 
dată fiind
valoarea excepţională a vestigiilor, arheologii Muzeului Naţional de Istorie 
a
Transilvaniei au făcut demersuri la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 
Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Cluj pentru sistarea lucrărilor de la Centrul 
Comercial Polus
din Floreşti, pînă la descărcarea terenului de sarcină arheologică.

APUD: http://adevarul.cluj.astral.ro/arhiva/2006/10/2/p1.pdf

Firma cunoscutului om de afaceri Pascany Arpad - Polus - continuă să dea 
naştere unor
controverse. Deşi pe şantierele viitorului centru comercial Polus au fost 
descoperite
importante vestigii arheologice, aparţinînd mai multor epoci, lucrările 
continuă, acestea
fiind sistate - dacă se poate numi aşa măsura luată - doar parţial. Cu 
alte cuvinte,
buldozerele “îşi văd de treabă” nestingherite, printre morminte gepide, 
locuinţe
celtodacice şi drumuri romane. Mai puţin nestingheriţi sînt arheologii, 
nevoiţi să
desfăşoare cercetările în condiţiile amintite, cu frica permanentă că 
unul dintre
buldozere ar putea descoperi, a se înţelege distruge, un alt vestigiu 
preţios,
neidentificat încă şi, deci, aflat în zona în care lucrările continuă - 
adică pe mai
tot şantierul. Prezent la Cluj-Napoca, ministrul Culturii şi Cultelor Adrian 
Iorgulescu
încearcă să rezolve problema (care îl depăşeşte vizibil), dar, se pare, 
nu beneficiază
de concursul tuturor factorilor locali implicaţi. Potrivit declaraţiei sale, 
Iorgulescu
fusese informat că lucrările au fost sistate. “Eu am înţeles că s-au 
sistat
săpăturile. S-a întîmplat ca în timpul lucrărilor să se facă nişte 
descoperiri foarte
importante. Indiferent cît de mare ar fi investiţia - deşi înţeleg 
interesul domnului
Paszcany şi al altor investitori - nu pot să fac rabat de la lege. Aceasta 
prevede că
pînă nu se epuizează şantierul arheologic, respectiv pînă nu se 
eliberează de sarcină,
nu se poate începe construcţia. În momentul în care arheologii vor dispune 
descărcarea de
sarcină, lucrările vor merge în plin”, afirmă ministrul. Cu toate 
acestea, Iorgulescu
admite că lucrările nu au fost sistate decît parţial şi că încă nu are 
o soluţie
pentru rezolvarea problemei. 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui