Eu as fi curioasa, d.ex.: de UNDE 500 pisici salbatice? a mai vazut cineva
vreo pisica salbatica prin padure? grrrrrrrrr!!!!!!!!!!!
Hai sa vedem: reusim sa-i "fragezim" pe deputati, ashaaaaa... "pe partide"?
;))

Chestia de mai jos mi-a trimis-o un prieten ;)

Codruta


 Draga ARIN, [EMAIL PROTECTED]

 ªtim câþi urºi, lupi ºi râºi putem vâna legal
(acum 2h 24 minute)
Senatul a aprobat, astãzi, numãrul de pisici sãlbatice, urºi, lupi ºi râºi
care pot fi vânaþi în sezonul 2006-2007.

 Ordonanþa aprobatã de senatori prevede recoltarea a 300 de exemplare de
urs, 500 de lup, 120 de râs ºi 500 de pisicã sãlbaticã. Potrivit textului
înaintat de executiv, sezonul ar fi trebuit sã înceapã la 15 septembrie ºi
urmeazã sã se încheie pe 14 mai.

 "Trebuie sã votãm ordonanþa, fiind în întârziere, iar vãnâtorii nu mai au
rãbdare. Deja este a doua lunã de când nu au putut ieºi în teren", a
susþinut, în plen, senatorul PSD, Ilie Sârbu.

 La rândul sãu, senatorul PRM, Gheorghe Funar, a pledat pentru micºorarea
numãrului de exemplare prevãzute în text, dar ºi pentru eliminarea metodei
"la dibuit".

 El l-a întrebat pe repezentantul guvernului prezent la dezbateri dacã
aceastã metodã se regãseºte în directivele europene. "Dupã ce le-aþi promis
românilor cã vor trãi bine ºi sunt triºti, de ce propuneþi vânarea unui
numãr atât de mare de râs? Sã moarã râsul ºi în pãdure?!", a glumit Funar.

 Senatorul PC, Gavrilã Vasilescu, a susþinut, în calitatea sa de membru în
consiliul AGVPS, cã numãrul de exemplare de urs propus de guvern pentru
recoltare este mult prea mare, având în vedere cã "sporul natural este de
240".

 Ulterior, social-democratul Ilie Sârbu a explicat, pe holurile Senatului,
termenul atât de contestat de Gheorghe Funar. "Vânãtoarea prin dibuire este
egalã cu un termen mai cunoscut - cãutarea vânatului prin pãdure. Deci, nu
aºtepþi sã vinã la un anume loc de întâlnire, unde el este obiºnuit sã
treacã, nu se face goanã, deci nu-l hãituieºti. Ci te duci tu atent, încet.
S-ar putea sã ai ºansa sã-l întâlneºti, s-ar putea sã nu. Este o vânãtoare
destul de periculoasã", a încercat sã explice Sârbu.

 De asemenea, el a povestit cã nu a reuºit încã sã o convigã pe fiica sa -
deputatul Daciana Sârbu - sã nu-l mai critice pentru practicarea sportului
cu puºca. "Nu. Rãzboiul acesta rãmâne deschis. Atâta cã eu sunt tatãl ei,
deocamdatã", a mai spus Sârbu.

 În 2003, senatorul Ilie Sârbu s-a accidentat în zona inghinalã, la o
partidã de vânãtoare în compania fostului premier Adrian Nastase, a fostului
director al SIE - Gheorghe Fulga, a lui Ioan Talpeº - fostul ºef al
Administraþiei Prezidenþiale, ºi a lui Radu Timofte - fostul director al
SRI.

 În finalul aprinsei dezbateri, ordonanþa a trecut fãrã emoþii de votul
senatorilor, însã textul va trebui aprobat ºi de Camera Deputaþilor, for
decizional în acest caz. Comenteazã...

 Sursa: Realitatea TV

Ginduri bune,


--
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.roSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui