From: Comunicare TVR 

Bucureºti, 26 octombrie 2006


Documentar TVR premiat la un festival internaþional de televiziune
 
Documentarul "Apusul Aurarilor" a adus Cristinei Oancea, de la TVR, premiul 
pentru cel mai bun scenariu la categoria Ecologie, în cadrul Festivalului 
Internaþional de Televiziune de la Bar (Muntenegru), desfãºurat între 16 ºi 19 
octombrie. Juriul, alcãtuit din membri din Ucraina, Serbia, Germania, Canada ºi 
Muntenegru, a motivat decizia sa prin "construcþia complexã a scenariului, care 
îmbinã tehnici de investigaþie documentarã profundã cu citate de ficþiune, 
realizând o puternicã legãturã dramaticã între trecut ºi prezent".

Documentarul "Apusul Aurarilor" este parte a serialului documentar "Aurul 
Apusenilor", de patru episoade, produs de Televiziunea Românã. Filmul descrie 
istoria mineritului de aur din Apuseni. "Fãrã nici o intenþie polemicã, mi-am 
propus sã pun în valoare patrimoniul natural ºi istorico-antropologic al 
regiunii, ca ºi comunitãþile rurale tradiþionale, o civilizaþie ameninþatã cu 
dispariþia", spune Cristina Oancea despre filmul care i-a adus premiul, pe care 
îl considerã fãrã ezitare cel mai important proiect la care a lucrat pânã acum. 

Cristina Oancea lucreazã la acest proiect din primãvara anului 2004. Între 
martie 2005 ºi ianuarie 2006 s-au fãcut mai multe filmãri, în regiunea 
Apusenilor Auriferi, dar ºi în cele mai importante muzee de istorie ºi 
arheologie din þarã. Echipa a fost completatã de Ion Cristodulo (director de 
imagine), Octav Lungu (director de producþie), Mioara Maftei (editor imagine), 
Eugenia Grigore (coloana sonorã), Crina Bolboceanu (ilustraþia muzicalã) ºi 
prof. dr. Horia Ciugudean (consultant de specialitate). "Tuturor le-am fãcut 
multe necazuri ºi le-am pricinuit multe nopþi de nesomn. Sã le mulþumesc ar fi 
prea puþin, nu pot decât sã sper cã rezultatul a meritat eforturile", spune 
Cristina Oancea despre echipã.

La a unsprezecea ediþie a Festivalului Internaþional de Televiziune de la Bar 
au concurat peste 90 de programe din 19 þãri (Austria, Bosnia-Herþegovina, 
Italia, Iran, Canada, România, Elveþia, Grecia, Israel, Serbia, Turcia, 
Ungaria, Slovenia, Croaþia, Cehia, Macedonia, Germania, Ucraina ºi Muntenegru), 
grupate în trei categorii - Documentar, Ficþiune ºi Ecologie.

Trofeul Mãslina de Aur la categoria Ecologie a revenit unui filmul produs de TV 
Macedonia, iar Marele premiu a revenit producþiei canadiene "Hate Machine".

De-a lungul ediþiilor precedente, Televiziunea Românã a obþinut numeroase 
premii la acest festival, fiind consideratã un partener important.
 
 
DEPARTAMENTUL COMUNICARE ªI RELAÞII INTERNAÞIONALE
 

-- 
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.ro 

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui