Asociatia "Valea Soarelui"Catre  Guvernul României 

Palatul Victoria, P-ta Victoriei nr. 1, Bucuresti 

Prim Ministru Calin Popescu Tariceanu

 

Domnule Prim Ministru,

 

Va cerem prin prezenta sa nu adoptati azi 31 ianuarie 2007, Programul 
Operational Sectorial de Mediu (POSM) si apoi sa cereti Ministerului Mediului 
modificarea urgenta a acestui POSM pentru a fi în concordanta cu realitatea dar 
si cu directiile UE: reducerea schimbarilor climatice si utilizarea energiilor 
regenerabile.

 

În situatia în care POSM va fi adoptat în forma lui actuala, ne obligati sa 
folosim toate mijloacele pentru ca acest POSM sa nu fie validat la UE.

POSM elaborat de MMGA este în primul rînd prea putin de mediu si mai ales unul 
prea putin european, foarte departe de nevoile României în domeniul protectiei 
mediului, foarte departe de strategia si directiile promovate de UE în domeniul 
mediului.

POSM are doar palida poleiala de mediu pentru ca el este în realitate un 
program operational strict orientat spre economic.

Cele mai grave probleme de mediu ale lumii contemporane se refera în primul 
rînd la accentuarea dramatica schimbarilor climatice.

Schimbarile climatice sînt generate de cresterea concentratiei gazelor cu efect 
de sera (GES).

Sursa cea mai importanta de producere a GES o reprezinta producerea de energie.

Singura posibilitate efectiva de reducere a GES este utilizarea energiilor 
regenerabile.

POSM nu are practic nici o referire la schimbarile climatice sau la sustinerea 
si promovarea utilizarii energiilor regenerabile (altele decît hidro). Si asta 
în conditiile în care în România productia de energie din surse regenerabile 
este ZERO!

Politica si strategia UE în domeniul mediului este bine orientata si spre 
rezolvarea acelor probleme energetice care afecteaza direct si nemijlocit 
mediul si intensifica schimbarile climatice.

Protejarea mediului are ca directie prioritara în UE utilizarea mult mai 
intensa a surselor regenerabile (altele decît hidro!), cresterea eficientei 
energetice, reducerea producerii gazelor cu efect de sera. Aceste prioritati si 
directii lipsesc cu desavîrsire din POSM.

 

Chiar din introducere la POSM (pg. 6) se poate constata ordinea reala a 
prioritatilo MMGA: "POS Mediu este astfel conceput încât sa reprezinte:

 a.. un catalizator pentru o economie mai competitiva, 
 b.. un mediu mai bun si 
 c.. dezvoltare regionala mai echilibrata"
 

În mod normal si logic MMGA trebuia sa se ocupe cu prioritate si preponderenta 
de "un mediu mai bun" pentru ca celelate vin mai repede si mai usor într-un 
mediu mai bun!

Strategia europeana pentru dezvoltare durabila (Gothenburg 2001 si Bruxelles 
2006) (SEDD) scoate în evidenta tendintele nedurabile privind schimbarile 
climatice si folosirea energiei care reprezinta o amenintare la adresa 
sanatatii publice, saraciei si excluderii sociale, gestionarii resurselor 
naturale, pierderii biodiversitatii, utilizarii terenurilor si transportului. 
SEDD a impus noi obiective tinta tarilor europene. Problemele cheie prezentate 
în SEDD se refera la domeniile:

-     schimbari climatice si energie curata;

-     transport durabil;

-     consum si productie durabila;

-     conservarea si gestionarea resurselor naturale;

-     sanatate umana;

-     includere sociala, demografie si migrare;

-     saracia globala si provocarile dezvoltarii durabile;

-     educatie si formare;

 

 

Nu exista nici o corelare reala si efectiva între "Planul de alocare", emisiile 
GES si utilizarea fondurilor structurale sau de coeziune în domeniul mediului.

 

Din acest POS lipseste complet utilizarea energiei din surse regenerabile si la 
fel ca si cresterea eficientei energetice, adevarate chei de bolta în domeniul 
protectiei mediului.

Cea mai mare presiune asupra mediului este exercitata de productia de energie. 
Utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie (electrica, 
termica sau mecanica) altereaza si modifica iremediabil circuitul carbonului în 
natura, marind permanent cantitatea de GES, în special CO2.

Cresterea GES duce inevitabil la schimbarile climatice.

Este complet surprinzatoare absenta oricarei referiri la aceste probleme, mai 
ales ca în ultimii 2 ani MMGA a risipit banii de la fondul de mediu pentru a 
înlocui rablele care nu circulau cu masini care produc eficient si constant GES.

Exista o serie de alte probleme în acest POSM, pe care vi le vom comunica dvs. 
daca POSM nu se adopta, sau le vom trimite direct la UE.

Timp pentru adoptare POS este suficient si trebuie sa avem POS care sa permita 
utilizarea eficienta a banilor europeni care pot veni prin Fondurile 
structurale.

 

Cu deosebita stima,

 

 

 

 

dipl. ing. Dan-Calin Tocaciu 

presedinte


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui