Tribunalului Municipiului Bucureºti a obligat Ministerul Educaþiei ºi 
Cercetãrii sã facã publice în regim de urgenþã conþinutul tuturor contractelor 
de achiziþii încheiate de MEdC în anul 2006.
 În data de 19.02.2007, Ana Birchall, Seful Departamentului de Educatie 
publica si Cercetare al PSD a dat în judecatã Ministerul Educaþiei ºi 
Cercetãrii, ca urmare a refuzului MEdC de a face public conþinutul contractelor 
încheiate din bani publici în anul 2006. 
 La termenul din 04.04.2007, instanþa de judecatã a Tribunalului Municipiului 
Bucureºti - Secþia Contencios administrativ, s-a pronunþat dând câºtig de cauzã 
demersului iniþiat de Departamentul de Educaþie publicã ºi Cercetare al PSD, 
„admiþând acþiunea ºi obligând pârâtul - Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii - 
sã comunice reclamantului - PSD - textul tuturor contractelor de achiziþii 
încheiate în anul 2006, si cu respectarea art. 12 din Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaþiile de interes public”. Art. 12 reglementeaza 
situatia informatiilor considerate clasificate, personale sau aflate intr-un 
dosar pe rol .
  
 Numai bine 
 Ana Birchall 
  

    
---------------------------------
Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui