Evaluarea si selectia proiectelor culturale si editoriale co-finantate prin 
Administratia F.C.N.
  
 Ideea si impactul unei intalniri de lucru cum a fost cea dintre organizatiile 
neguvernamentale si institutiile publice care acorda finantari nerambursabile 
in domeniul culturii si mediului au fost de bun augur, avand in vedere 
aspectele complexe ale mecanismelor de finantare publica in Romania.
 Organizata in cadrul proiectului „Advocacy pentru imbunatatirea mecanismelor 
de finantare ale ministerelor privind alocarea de fonduri pentru O.N.G.-uri de 
la bugetul de stat”, initiativa Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile 
si CENTRAS a creat oportunitatea unui dialog interesant in ceea ce priveste 
colaborarea intre cele doua sectoare, pe tema atat de sensibila a finantarilor 
nerambursabile. 
  
 Pentru a clarifica suficientele diferente - cum ar fi de exemplu modul de 
colectare al fondurilor publice si procedurile de evaluare a proiectelor pentru 
acordarea finantarilor nerambursabile - identificate intre cele doua sisteme de 
finantare puse in discutie vineri, respectiv Fondul Cultural National si Fondul 
pentru Mediu, diferente care au devenit subiectul unor interpretari formulate 
dupa intalnirea de vineri, 25 mai a.c., 
  
 Administratia Fondului Cultural National face cateva precizari:
  
 Astfel, procedura de evaluare si selectie a proiectelor culturale este 
disponibila pentru toti cei interesati pe pagina www.afcn.ro sectiunea 
Finantari proiecte culturale, Ghidul solicitantului de finantari 
nerambursabile, paginile 20 - 30.
  
 Potrivit acestei proceduri, viitorii membri ai comisiilor de evaluare si 
selectie ai Administratiei Fondului Cultural National sunt propusi de 
organizatiile culturale: O.N.G.-uri, institutii publice de cultura, S.R.L.-uri 
cu activitate culturala si de artisti, conform prevederilor: 
  
 art. 5 „Finantarea nerambursabila se acorda pe baza de selectie de oferte 
realizata de comisii de evaluare si selectie, special constituite, formate 
dintr-un numar impar de experti independenti.”, 
 si ale
 art. 22 alin. (1) „Membrii comisiilor de evaluare si selectie sunt desemnati 
de Consiliul Administratiei Fondului Cultural National, pe baza propunerilor, 
formulate in scris, de operatorii culturali care desfasoara activitati legate 
de ariile tematice pentru care vor fi acordate finantari in sesiunea 
respectiva” 
  
 din normele metodologice (regulamentul de concurs) aprobate prin O.M.C.C. nr. 
2406/2006, pentru aplicarea prevederilor Capitolului I, Sectiunea a 6-a din 
Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 
2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.146/2005.
  
 Expertii care confirma faptul ca doresc sa isi asume responsabilitatea 
evaluarii sunt prezentati Consiliului A.F.C.N., care ulterior ii desemneaza in 
calitate de membri ai comisiilor de evaluare si selectie, potrivit prevederilor 
Hotararii de Guvern nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea A.F.C.N., 
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a art. 9, alin. 1, litera 
d): Consiliul Administratiei desemneaza membrii comisiilor de evaluare si 
selectie.
  
 Calitatea de evaluator se obtine dupa semnarea declaratiei de impartialitate, 
care prevede ca expertul sa declare „faptul ca nu are un interes patrimonial in 
legatura cu cererile de acordare a finantarilor programelor culturale inaintate 
Comisiei pentru evaluarea si selectia programelor culturale care solicita 
finantare nerambursabila din Fondul Cultural National. 
 De asemenea, expertul confirma faptul ca, in situatia in care ar descoperi, 
in cursul actiunii de selectie si evaluare, ca un astfel de interes exista, va 
declara imediat acest lucru, se va retrage de la deliberarile asupra 
proiectului respectiv si nu il va nota.” 
 Pentru anul 2007, au fost contactate peste 400 de organizatii culturale si 
artisti, de la care s-au primit la secretariatul A.F.C.N. candidaturi pentru 
comisiile de evaluare si selectie. Dintre aceste candidaturi, Consiliul 
A.F.C.N. a desemnat un numar de 52 de experti. Numele expertilor au fost 
anuntate de catre secretariatul A.F.C.N. si sunt disponibile pe pagina 
www.afcn.ro sectiunea Finantari proiecte culturale. 
  
 In 2007, pe langa Administratia F.C.N. au fost constituite 11 comisii de 
evaluare a proiectelor culturale si vor fi constituite doua comisii pentru 
evaluarea proiectelor editoriale, carte si publicatii culturale.
  
 Prezumtia ca in procesul de evaluare intervine o depunctare pentru ca un 
anumit expert nu evalueaza un proiect nu este o atitudine proeuropeana si de 
natura a incuraja implicarea publica a unor specialisti, care se vad etichetati 
din start ca fiind subiectivi sau, mai mult decat atat, posibili infractori.
  
 A.F.C.N. a invitat la masa rotunda organizata de F.D.S.C. si evaluatori de 
proiecte, nu pentru a se expune unei polemici, ci pentru a construi un dialog 
transparent intre cei care beneficiaza de finantari si cei care desemneaza 
proiectele castigatoare, aplicand principiul value for money: valoarea adaugata 
rezultata in urma finantarii.
  
 Proiectele co-finantate de Administratie pe baza deciziilor celor 11 comisii 
din acest an se bucura de asemenea de sprijinul altor parteneri, care 
completeaza finantarea A.F.C.N.
  
 Alaturam cateva anunturi referitoare la proiecte co-finantate de A.F.C.N., cu 
evenimente programate in ultima saptamana:
  
 - Centrul Binar pentru Cultura Digitala – 2007 Mediateca didactica, 
AniMotion 3, Fundatia AltArt, Cluj Napoca: Atelier de animatie;
 - Danse.entre.deux, Fundatia Proiect DCM, Bucuresti; proiect finantat prin 
programul “Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007” si realizat si cu 
sprijinul financiar al Centrului National al Dansului Bucuresti. 
 - Repetitie cu public, Centrul International pentru Arta Contemporana, 
Bucuresti, in colaborare cu Teatrul Odeon, co-organizatori: Ministerul Mediului 
din Olanda, proiect realizat cu sprijinul Ambasadei Olandei la Bucuresti;
  
 - Re-creeaza artitudinea prin teatru forum" , cu evenimentul “Esti spectator? 
Ia ARTitudine”, asociatia ART Fusion, co-organizatori: Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii; 
  
 - Lut Ars 2007, Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior, Ilfov, parteneri: 
Muzeul Taranului Roman, Ordinul Arhitectilor, Librariile Carturesti.
  
       Aceste proiecte au programat evenimente si manifestari in 
saptamana 28 mai - 1 iunie 2007, lor li se alatura si celelalte 105 de proiecte 
care sunt co-finantate de A.F.C.N. Enumerarea proiectelor de mai sus nu are un 
caracter exhaustiv. Multumim pe aceasta cale tuturor beneficiarilor pentru 
transmiterea in timp util a agendei lor de evenimente.
  
 Criteriile de evaluare ale proiectelor si punctajul aferent (grila de 
evaluare) sunt disponibile in Ghidul Solicitantului de finantare nerambursabila 
- afisat din data de 22 noiembrie 2006 pe pagina www.afcn.ro, sectiunea 
Finantari proiecte culturale, pagina 23 - la art. 17 al normelor metodologice 
(regulamentului de concurs) aprobate prin O.M.C.C. nr. 2406/2006.
  
 Biroul de presa
 A.F.C.N.
  
 28 mai 2007

    
---------------------------------
Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links. 

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui