Eu acum sunt curioasa: in caz ca "trece" (?) motiunea de cenzura: in CAT
raman aceiasi reprezentanti din partea ministerelor?
???

Codruta

===

Comitetul de Analizã Tehnicã (CAT) pentru proiectul minier de la Roºia
Montanã va începe evaluarea proiectului în 26 iunie, moment la care începe,
practic, procesul decizional în ceea ce priveºte investiþia din Apuseni, au
declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.
Sursele citate au informat cã, practic, prima ºedinþã a CAT va avea loc pe
26 iunie, acesta nefiind însã termenul la care forul constituit pentru a
aproba sau respinge investiþia trebuie sã se ºi pronunþe.
"Pot avea oricâte întâlniri. Procesul poate sã fie unul lung, cu mai multe
întâlniri, iar noi ne aºteptãm cã exact aºa va fi. Documentaþia de analizat
este mare, iar decizia este una importantã", au declarat pentru MEDIAFAX
sursele citate.
Aceleaºi surse au prezentat ºi componenþa exactã a CAT pentru acest proiect.
Potrivit acestora, din CAT vor face parte secretarii de stat Silviu Stoica
(Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile), Darius Meºca (Ministerul
Economiei ºi Finanþelor), Bogdan ªtefan (Ministerul Sãnãtãþii), Dacian
Cioloº (Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale), Septimiu Buzaºu
(Ministerul Transporturilor), Iuliu Winkler (Ministerul pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii, Comerþ, Turism ºi Profesii Liberale), Horia Ion Irimia
(Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor), Liviu Radu
(Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative) ºi Nicolae Adrian Lemeni
(Ministerul Culturii ºi Cultelor).
Pe lângã cei nouã demnitari, în CAT vor mai intra ºi preºedintele Academiei
Române, Ionel Haiduc, dar ºi cel al Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale, Bogdan Gãbuleanu.
"Componenþa CAT este foarte importantã, întrucât de ceea ce decid aceºti
oameni depinde dacã proiectul Roºia Montanã se va materializa sau nu", au
declarat pentru MEDIAFAX surse din Executiv.
Conform legii, proiectele de anvergura celui de la Roºia Montanã au nevoie
de un aºa-numit acord de mediu ºi nu de o autorizaþie de mediu normalã.
Acordul de mediu se obþine în urma unei proceduri complicate care implicã,
printre altele, realizarea unui studiu de impact asupra mediului al
proiectului de avizat ºi dezbateri publice pe marginea acestuia.
Faza finalã în procesul de obþinere a acordului de mediu pentru o asemenea
investiþie este analiza documentaþiei adunate pe parcursul întregii
proceduri în CAT. Membrii Comitetului sunt cei care, dupã dezbateri, decid
dacã investitorul - compania canadiano-românã Roºia Montanã Gold Corporation
(RMGC) - primeºte sau nu acordul de mediu ºi, implicit, dreptul de a realiza
efectiv mina, însã numai dupã ce, ulterior, va obþine alte avize precum cele
de construcþie sau urbanism.
Compania canadiano-românã intenþioneazã sã investeascã aproape 700 de
milioane de dolari pentru exploatarea celui mai mare zãcãmânt
auro-argintifer din Europa. În urma studiilor realizate în zonã,
specialiºtii au descoperit o rezervã de aproximativ 331 de tone de aur ºi
1.600 de tone de argint, prevãzutã sã fie exploatatã în decurs de 17 ani.
Compania canadianã Gabriel Resources deþine 80 la sutã din RMGC, iar statul
român diferenþa aproape în totalitate, prin compania Minvest Deva.
Proiectul a provocat nemulþumiri atât din partea unora dintre localnicii din
zonã, cât ºi din partea unor organizaþii ecologiste ºi chiar din partea
membrilor Academiei Române sau a conducãtorilor Bisericii Ortodoxe. Aceºtia
susþin cã investiþia ar avea un impact negativ asupra populaþiei, mediului
înconjurãtor, dar ºi asupra vestigiilor arheologice din zona localitãþii
miniere.


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui