Dragi colisteni!
  
 Va cer ajutorul in impiedicarea unei investitii miniere de la Ditrau, jud. 
Hargita. Nu stiu daca ati mai auzit de caz, este un caz gen Rosia Montana, 
numai ca mult mai mic. Totusi pana acuma au mers destul de bine lucrurile si 
prin impiedicarea acestui proiect, putem realiza un precedent de urmat. Pe 21 
iunie va fi dezbaterea publica pe PUZ.
  
 Firma cu capital italian S.C. Ditrau Mining Corporation S.R.L incearca de ani 
de zile sa deshida o cariera la Ditrau pentru exploatarea sienitelor 
nefelinice. Investitia de cinci milioane de euro ar asigura 26 de noi locuri de 
munca pentru localnici. In schimb ar distruge si ar stramuta o jumatate de 
munte prin exploatare de suprafata, ar transporta 8 milioane de tone de roca 
prin comuna, deteriorand carosabilul si imobilele situate de-a lungul drumului 
utilizat, ar afecta comunitatea locala cu poluarea aerului cu praf, gaze de 
esapament si zgomot, ar aduce prejudicii agricultorilor si crescatorilor de 
animale domestice, ar distruge turismul local aflat intr-un proces de 
dezvoltare.
  
 Va rog mult daca sunteti de acord sa semnati contestatia de mai jos in numele 
organizatiilor pe care le reprezentati sau chiar si ca persoane fizice, si sa 
trimiteti la APM Harghita prin fax sau macar pe emil (Fax: 0266-310041; 
0266-312454, Email: [EMAIL PROTECTED]), cel tarziu pana la 12.00, vineri, 20 
iulie. Daca mai aveti si alte observatii, sugestii, comentarii va rog sa 
introduceti, sau daca nu sunteti de acord cu unele fraze din textul initial sa 
le scoateti/modificati. Totodata va rog sa ne instiintati si pe noi la adresa 
de mail [EMAIL PROTECTED] daca ati trimis contestatia si despre eventualele 
modificari ca sa putem realiza o imagine cate contestatii o sa soseasca la 
APM-HR.
  
 Va multumesc mult in numele meu si in numele comunitatii locale de la Ditrau,
 Csongor Kovacs
 Asociatia Transilvania Verde
  
 Catre: 
 Agentia pentru Protectia a Mediului Harghita
 530211 - Miercurea Ciuc, Str. G. Cosbuc, nr. 43
 Fax: 0266-310041; 0266-312454
 Email: [EMAIL PROTECTED]
  
 CONTESTATIE
  
 referitor la Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Ditrau privind 
realizarea activitatii de exploatare a sienitelor nefelinice din perimetrul de 
exploatare Valea Ditraului - Muntele Mare, elaborat de S.C. ProExtra S.R.L. 
pentru beneficiarul S.C. Ditrau Mining Corporation S.R.L.
  
 Prin prezenta solicitam neacordarea avizului de mediu pentru Planul 
Urbanistic Zonal in vederea exploatarii sienitelor din zona extravilana a 
Comunei Ditrau din urmatoarele considerente:
  
 1. Planul Urbanistic General al comunei Ditrau evidentiaza la prioritati 
privind protectia zonelor naturale interzicerea desfasurarii oricaror 
activitati ce pot duce la modificarea sau degradarea aspectului initial in 
scopul conservarii biodiversitatii si a habitatelor naturale. Totodata, 
protejarea cadrului natural existent este mentionata la subcapitolul Necesitati 
si Optiuni ale Populatiei. Din raportul de mediu pentru PUZ rezulta ca 
activitatea de exploatare in cariera a sienitelor nefelinice are impact negativ 
asupra factorului de mediu VEGETATIE, FAUNA, aer, apa, sol, subsol si asupra 
gospodariilor si respectiv a factorului uman. Conform legii nr. 350 din 6 iulie 
2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, Planul Urbanistic Zonal 
este un document inferior Planului Urbanistic General cu care trebuie sa fie 
corelat, conditie ce in cazul de fata nu se indeplineste.
  
 2. Dorim sa va atragem atentia ca din punct de vedere cronologic, conform HG 
nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluarii de mediu pentru planuri si programe, initial ar fi trebuit efectuata 
evaluarea de mediu pentru PUZ (SEA) si apoi evaluarea de mediu pentru proiect 
(EIA). In cazul proiectului minier propus la Ditrau, prima data a fost depus 
Raportul privind evaluarea de mediu (EIA), astfel incalcand procedura de 
realizare a evaluarii de mediu. Acest fapt dovedeste ca investitorul fie nu 
cunoaste actele normative aferente existente in vigoare, sau a incercat voit sa 
evite acest foarte important pas, care implica decizia comunitatii locale. 
Inversarea cronologica a procedurii pune la indoiala corectitudinea 
investitorului, si dovedeste ignoranta fata de locuitorii comunei Ditrau si 
nerespectarea legislatiei in vigoare.
  
 3. Dorim sa va atragem atentia ca nu au fost aplicate etapele de elaborare a 
PUZ reglementate in Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementarii 
tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului 
Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000”. Mai exact: informarea populatiei 
privind intentia de elaborare a unui PUZ, consultarea populatiei, prezentarea 
proiectului PUZ de catre beneficiar, acceptarea de catre Consiliul Local a 
propunerilor populatiei, si avizarea de principiu a proiectului de PUZ.
  
 4. Dorim sa va aducem la cunostinta ca dupa consultarea publica din 17 
septembrie 2006 referitor la Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului 
produs Asupra Mediului de Exploatarea Sienitelor Nefelinice din Perimetrul 
Valea Ditraului – Muntele Mare pe data de 01 octombrie 2006 la Ditrau a fost 
organizat un referendum de catre Consiliul Local pe tema proiectului minier. 
Din cei 4.906 de cetateni cu drept de vot au participat la scrutin 54,55 %, 
referendumul fiind legal constituit. Conform rezultatelor oficiale, procentul 
voturilor contra deschiderii minei a fost de 96,77 %. Prin prezenta cerem 
luarea la cunostinta a pozitiei oficiale a comunitatii locale si respectarea 
acesteia.
  
 5. Economia localitatii Ditrau este specifica regiunilor montane, fiind o 
economie rurala mixta, formata din agricultura bazata pe cultura cartofului, pe 
cresterea animalelor, exploatarea pasunilor naturale si a padurilor, 
prelucrarea lemnului precum si diferite mestesuguri, respectiv dezvoltarea 
turismului. Consideram ca industria miniera nu se potriveste in aspectul 
economic actual si nici nu dorim modificarea acestui aspect. Avand in vedere ca 
economia noastra este bazata pe folosirea responsabila si durabila a resurselor 
naturale regenerabile nu suntem de acord cu nici un impact negativ asupra 
factorilor de mediu in „LIMITE ADMISIBILE” cauzate de industria miniera, 
aceasta afectand nu numai mediul ci si economia locala. Cerem evaluarea acestui 
aspect in Raportul de Mediu. Cerem precizarea clara si masurabila a impactelor 
negative asupra factorilor de mediu vegetatie, fauna, aer, apa, sol, subsol, 
asupra gospodariilor si asupra factorului uman, respectiv precizarea
 concreta pentru fiecare a limitelor admisibile.
  
 6. Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca zona impactata este inclusa 
intr-un sit Natura2000 (arie protejata de interes european) propus de catre 
Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii „Grupul Milvus”. Includem 
prezentarea zonei, intocmit de catre „Grupul Milvus”:
 Depresiunea Giurgeului
 Prioritate nr. 3 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
 C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de camp 
(Crex crex)
 C6 – populatii importante din specii amenintate la nivelul Uniunii Europene – 
8 specii:
 acvila tipatoare mica (Aquila pomarina), barza alba (Ciconia ciconia), 
ierunca (Bonasa bonasia), cocos de munte (Tetrao urogallus), cristelul de camp 
(Crex crex), minunita (Aegolius funereus), ciuvica (Glaucidium passerinum) si 
ciocanitoare de munte (Picoides tridactylus). 
 Zona propusa consta din doua parti: pajistile semi-naturale si naturale din 
depresiune si padurile de molid si in mica parte de fag, din partea adiacenta a 
Muntilor Gurghiului incluzand si varful Saca. In aceste paduri gasim efective 
importante din doua specii de bufnite, o ciocanitoare, cocosul de munte si 
ierunca. Pe pajistile din depresiune cuibareste o populatie semnificativa pe 
plan global al cristelului de camp, atingand una din cele mai mari densitati 
din tara. Acest tip de habitat este folosit ca loc de hranire de catre berze si 
multe specii de pasari rapitoare. Pe langa speciile sus mentionate, mai este 
important prezenta serparului (Circaetus gallicus), muscarului gulerat 
(Ficedula albicollis) si sfranciocului rosiatic (Lanius collurio).
  
 Cu respect, 
  
 Data:


www.greentransylvania.ro

 
---------------------------------
No need to miss a message. Get email on-the-go 
with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui