Radio Alternativ, între 24-26 august 2007 a þinut treazã
conºtiinþa de mediu atât a participanþilor FânFest,
cât ºi a celor ce ne-au auzit live pe internet la adresa
www.radioalternativ.ro <http://www.radioalternativ.ro/> . Dintr-un
studio radio amenajat într-un cort de armatã, chiar pe platoul
FânFest lângã scenã, Radio Alternativ a transmis pe internet
atmosfera de pe platoul Jig Vãidoaia din Roºia Montanã: 20 ore
de emisie, zilnic, însumând interviuri, eco-reportaje ºi
anchete, precum ºi muzica live a trupelor invitate la FânFest.

Spune Verde la FânFest, singurul program verde din România, a fost
dedicat în totalitate riscurilor ce ameninþã sãnãtatea
planetei albastre ºi iniþiativelor societãþii civile. Radio
Alternativ a devenit astfel pionier al programelor verzi, acordând
trei zile complete informãrii publicului privind grija ºi
responsabilitatea comunã, a noastrã, a tuturor faþã de
naturã. În acest sens, Radio Alternativ a colaborat în
organizarea programelor sale ºi cu BBC România care a pus la
dispoziþie documentare ce abordau probleme de mediu, atât dedicate
Roþiei Montane, cât ºi încãlzirii globale. Prin puterea
nelimitatã a internetului, Radio Alternativ a reuºit sã
sporeascã audienþa FânFest, sute de ascultãtori fiind
prezenþi ºi susþinând mesajul anti-cianurã promovat în
acest an la Roºia Montanã. Astfel, toþi cei interesaþi, dar
care nu au ajuns la festival, au putut afla amãnunte despre toate
manifestãrile desfãºurate la aceastã ediþie. Fie cã a
fost vorba de teatru, literaturã sau de promovarea produselor
ecologice, ascultatorii Radio Alternativ au participat la FânFest
sprijinind astfel protecþia mediului prin sloganul SPUNE VERDE!

Este pentru prima datã în România când un post de radio
comunitar, exclusiv online, realizeazã un program dedicat problemelor
de mediu la peste 1000 de metri altitudine, pe un vârf de munte.
Pentru asta trebuie sã mulþumim ºi echipei de radioamatori de
la Transilvania Connexion prezentã în fiecare an la FânFest,
echipã ce a asigurat conexiunea radioului la audienþa sa online,
cât ºi sonorizarea pe platou, astfel Radio Alternativ fiind
practic ascultat de toþi cei prezenþi la FânFest. Singura
deosebire remarcabilã faþã de un radio obiºnuit, amplasat în
mijlocul unei metropole aglomerate, a constat în lipsa semnalului
luminos de „on-air” ce marcheazã debutul unui program radio.
Cu toate acestea, transmisiunea a decurs firesc, cu intervenþii
atât ale invitaþiilor prezenþi: Eugen David (preºedintele
Alburnus Maior), Daciana Sarbu (europarlamentar român), George (voce
Travka), trupa Bucium, Bujor Stoicovici (Butterflies in My Stomach),
cât ºi cu documentare realizate în parteneriat cu BBC ºi
Radio Total privind Roºia Montanã, încãlzirea globalã
ºi poluarea fonicã.

Redãm mai jos câteva din declaraþiile invitaþilor la Radio
Alternativ:

Eugen David (preºedinte Alburnus Maior): Asociaþia Alburnus Maior
este de 7 ani într-o serie de activitãþi dedicate salvãrii
Roºiei Montane. Sã nu fiu înþeles greºit. Nu sunt un
naþionalist care sã nu-ºi vândã pãmântul doar din
atâta lucru. Nu. Viaþa mea e doar Roºia Montanã, iar când
eu militez pentru salvarea Roºiei Montane, îmi salvez practic
viaþa. Pentru chestia asta, încã de când am început
campania asta, prin 2000, am spus tuturor membrilor asociaþiei
Alburnus Maior, suntem 100% câºtigãtori, ºi eu vã garantez
cã atâta timp cât voi nu vã veþi vinde proprietãþile,
pot sã facã autoritãþile locale ºi centrale orice vor,
proiectul nu se va realiza. ªi asta e baza noastrã. Prin ceea ce
vedeþi în jur, viaþa la Roºia Montanã înseamnã
ºi mediu, ºi culturã, ºi apã.. ºi cand eu mã lupt
pentru a avea viaþã la Roºia Montanã, mã lupt pentru toate
cele ce înseamnã asta. Pentru cã toate astea fac parte din
viaþa mea. ªi asta trebuie toþi sã înþeleagã ºi
eu alãturi de cei care luptã lângã mine îi vom face sã
înþeleagã cã aceste principii ºi legi de bazã care
descriu viaþa unui om trebuie respectate, începând chiar de
aici.


Daciana Sârbu (europarlamentar): Mã aflu aici pentru cã sunt
împotriva proiectului Roºia Montanã ºi susþin proiectul
de lege contra mineritului pe bazã de cianuri. De fiecare datã
când a fost o problemã de mediu ºi am identificat-o, am spus
foarte tare care este problema ºi cã de fapt, nimeni din cei
responsabili nu se ocupã de rezolvarea ei. Sunt în comisia de
mediu la Parlamentul European ºi am vãzut cã lucrurile sunt
tratate foarte serios acolo. Poate din aceastã cauzã am luat
aceastã problemã de mediu ca pe o misiune personalã, mãcar
astfel sã încercãm sã-i convingem pe oamenii de aici cã e
vorba de viaþa lor. Alãturi de câþiva colegi de la comisia de
mediu de la Parlamentul European am fãcut un protest acolo, protest
pe care l-am înaintat preºedintelui Parlamentului European. Am
lansat astfel ºi douã întrebãri cãtre Comisia
Europeanã, sigur, rãspunsul a fost foarte formal în sensul
în care ei au rãspuns cã dacã nu se încalcã
directivele uniunii europene ei nu au cum sã se amestece în
problema internã a României. Pânã acum practic s-a fãcut
slalom printre aceste directive, încercându-se totuºi sã nu
se încalce. Noi cât am putut sã facem la Parlamentul European,
am facut. Eu înca mai aºtept sã vãd ºi reacþia
Ministerului Mediului, practic de 4 ani de zile tot mã întreb
când se va pronunþa ºi ministerul clar cu privire la avizul de
mediu legat de acest proiect.

Iordache: Îmi doresc foarte mult sã particip la FânFest pentru
cã eu cred foarte mult în aceastã acþiune. Îmi pare genul
de chestie la care trebuie sã participãm cu toþii. Nu stau eu
sã povestesc cum e cu mineritul cã nu mã pricep, dar e genul de
chestie unde e foarte clar cã adevãrul se aflã de o anumitã
parte ºi mã mir cã nu vãd mai mulþi asta. Participarea
atâtor oameni la un asemenea eveniment mã face sã cred cã
suntem toþi conºtienþi de ce se întâmplã aici, ºi
nu numai aici. În general la câte se întâmplã în jur,
e destul de uºor sã-þi dai seama cã pãmântul nu o duce
foarte bine, iar dacã putem face ceva împreunã pentru asta,
trebuie sã o facem.

Bucium: Încercãm cã ºi anul trecut, sã transmitem un
mesaj pentru pãstrarea valorilor autentice româneºti, iar
Roºia Montanã este o valoare autenticã româneascã chiar
în sensul fizic. Aici, inclusiv strãmoºii nostrii din cele mai
vechi timpuri au avut ce face, au avut de lucru, din ce trãi. Au
fãcut din ceea ce trãiau, arta, pentru ca sã nu uitam
prelucrarea aurului a fost o artã ºi este ºi acum cunoscutã
în toata lumea ca o artã. Nu ne putem bate joc de acest loc, nu
avem voie. Avem nevoie de acest loc aºa cum a fost el lãsat aºa
cum este el acum, pentru ceea ce a fost ºi pentru ce va fi.

A.G.Weinberger: O declaraþie publicã de aceastã amploare este o
treabã serioasã ºi pentru aceastã iniþiativã toþi
trebuie sã mulþumim.


Byron (Kumm): Ne bucurãm cã existã FânFest, asta
dovedeºte cã cuiva încã îi mai pasã de ce se
întâmplã în þara asta.

In luna Septembrie Radio Alternativ urmeaza sa redifuzeze concertele
inregistrate la FanFest Rosia Montana. Coordonatele exacte ale
emisiunilor radio le puteti in curand, vizitand
http://www.radioalternativ.ro <http://www.radioalternativ.ro/>

Pentru a vedea imagini cu Radio Alternativ la FânFest accesaþi:
http://www.myspace.com/alternativradio
<http://www.myspace.com/alternativradio>

Pentru a asculta Radio Alternativ accesaþi

http://www.radioalternativ.ro <http://www.radioalternativ.ro/>

Echipa FânFest mulþumeºte pe aceastã cale pentru priceperea
ºi devotamentul Asociaþiei Alternativ, grupului de radioamatori
Transilvania Connexion ºi providerului de internet HDT, care au
fãcut posibilã transmisiunea Radio Alternativ Spune Verde la
FânFest.

Pentru mai multe informaþii nu ezitaþi sã ne contactaþi:
Echipa FânFest (Roxana Pencea, [EMAIL PROTECTED]
<mailto:[EMAIL PROTECTED]> , 0723 024300) ºi Radio Alternativ
(Valentin Panduru, [EMAIL PROTECTED],0722
<mailto:[EMAIL PROTECTED],0722> 316 033).
[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui